Večina staršev bi zase rekla, da poskušajo biti pri vzgoji otrok čim bolj pošteni. Če gre za starše, ki imajo otroke različnih spolov, bi verjetno zatrdili tudi, da njihova vzgoja pri posameznem otroku ni bistveno drugačna. Vendar pa se pogosto izkaže, da je v resnici vzgoja otrok močno odvisna od tega, ali gre za hčerko ali sina. Če dobro pomislite, boste morda tudi sami ugotovili, da obstajajo razlike pri vaši vzgoji – mogoče sicer povsem nezavedne oziroma nenamerne. Žal pa lahko to negativno vpliva na razvoj otrok …


Vzgoja otrok

Starši zaščitniški do hčerk, popustljivi do sinov

Številne raziskave, povezane s to tematiko, kažejo, da starši tudi danes svoje hčerke in sinove obravnavajo precej drugače. Gre torej za vzorec, ki ni nekaj, kar bi ostalo zakopano v preteklosti, ampak je zelo aktualen tudi v sodobnem času. Če bi morali na kratko povzeti razliko, gre pogosto za to, da so starši skorajda pretirano zaščitniški do hčerk, po drugi strani pa so do sinov zelo popustljivi. Ta razlika se kaže, ne glede na ekonomski status, izobrazbo staršev ali religioznost družine. Deklice imajo tako pogosto občutek, da starši niso pošteni, saj je njihovim bratom dovoljeno precej več oziroma so manj omejeni s pravili. To je sicer lahko precej splošna opazka, v kateri se mnogi starši še vedno ne prepoznajo zares. A ko preidemo h konkretnim razlikam, boste morda tudi sami ugotovili, da tudi pri vaši vzgoji vsaj občasno vendarle veljajo »dvojni standardi«.

Pogosto drugačna tudi pričakovanja glede šolskih dosežkov

Kako se torej v praksi kaže razlikovanje med deklicami in dečki? Starši sinovom pogosto dovolijo, da ostajajo s prijatelji zunaj dlje kot hčerke – in to pri isti starosti. Prav tako so starši do sinov velikokrat precej manj strogi, ko gre za zmenke. Razlike pa se ne kažejo le pri pravilih in omejitvah, ampak tudi pri pričakovanjih, predvsem tistih, povezanih s šolskimi uspehi. Pogosto se od deklic pričakujejo precej boljše ocene kot od njihovih bratov. Obenem se pri uspehu deklic poudarja, da gre za posledico marljivosti oziroma pridnosti, pri dečkih pa naj bi (šolski) uspeh odražal inteligentnost. Seveda je to le nekaj osnovnih pasti, v katere se lahko starši ujamejo pri vzgoji. Spisek razlikovanja med hčerkami in sinovi bi bil lahko še precej daljši.

Družina kot zrcalo družbe

Za razlikovanje med deklicami in dečki je sicer težko okriviti zgolj starše, saj je vzgoja pogosto zrcalo družbe, v kateri živimo. Kljub navideznemu brisanju razlik še vedno obstaja zakoreninjeno prepričanje, da so moški tisti, ki so močni in ki so se zmožni spopasti s težavami, če nanje naletijo. Ženske pa so po drugi strani prikazane kot šibke oziroma kot nekdo, ki potrebuje (stalno) zaščito. Če so deklice že od malih nog izpostavljene tovrstni obravnavi, je seveda težko pričakovati, da se bodo razvile v močno, samozavestno osebo. Tako razlikovanje pri vzgoji deklic in dečkov ni problematično le v času odraščanja, ampak lahko pusti tudi ogromne posledice v poznejšem življenju. Sporočilo, ki ga starši velikokrat povsem nezavedno predajajo svojim hčerkam, je, da bodo vedno potrebovale nekoga, da jih zaščiti, in da morajo biti vse življenje zelo pazljive.


Upoštevajte individualnost vsakega otroka

Mnogi strokovnjaki poudarjajo, da starši zgolj zapravljajo energijo, če poskušajo pri vzgoji hčerke obvarovati pred vsemi nevarnosti in vanje vcepiti svoje strahove. Svojo energijo bi porabili precej bolje, če bi jo vložili v to, da hčerko naučijo, kako biti močna, samostojna oseba. In da torej biološki spol še zdaleč ni tisto, kar nas določa.  Tako pri vzgoji hčerk kot sinov se je torej smiselno osredotočiti na otroka kot posameznika in upoštevati njene oziroma njegove potrebe, namesto da jih vnaprej omejujete z določenimi pričakovanji – ne zgolj tistimi, povezanimi s spolom, ampak tudi z mnogimi drugimi.

VEČ VSEBIN: