Že v preteklosti so mnogi ljudje videli žarenje avre okoli duhovno visoko napredovalih posameznikov. Znane so slike verskih mož, na primer, Bude ali Kristusa, ki so jih upodabljali s sijem, avro okrog glave in tako se zdi povsem utemeljena domneva, da že dolga tisočletja ljudje zmorejo videti in brati avro.


avra

Vse v vesolju je nihanje – ciklično spreminjanje energije. Vsak atom, vsak del atoma, vsak elektron, vsak elementarni “delec” in celo naše misli ter zavest so le nihanja. Obstaja veliko vrst nihanj, nekatera so znana, druga še niso odkrita.

Kaj je avra

Avro lahko opredelimo kot nihanje, ki obdaja vsak snovni predmet. Takšna opredelitev zadošča za opazovanje avre, pod pogojem seveda, da se za videnje avrinih nihanj izurimo ali da imamo opremo, ki jih lahko zazna. Avra okrog živih  bitij, ljudi, rastlin, živali, se v času spreminja, včasih celo zelo hitro. Avra okrog neživih stvari, kamnov, kristalov, vode, je praviloma stalna in jo je mogoče spremeniti samo s posameznikovim zavestnim prizadevanjem. Ti dejstvi so povsem nedvomno potrdili znanstveniki v Rusiji, kjer že 50 let uporabljajo Kirlianov učinek. Avra okrog človeka je bioelektromagnetno sevanje, ki sega od mikrovalov prek infrardečih žarkov do ultravijolične (UV) svetlobe, sestavljajo pa jo tudi nihanja, ki jih danes še ne moremo opredeliti.

Avra vsebuje pravo bogastvo informacij o našem zdravju. Z branjem avre lahko razberemo in prepoznamo nepravilnosti telesnega delovanja (ki jim pravimo tudi bolezni) že dolgo prej, preden se pokažejo njihovi telesni simptomi. Poleg tega se lahko z uravnavanjem avre dejansko zdravimo sami.


V vzhodni medicini je govorjenje o avri nekaj povsem običajnega, v šolski medicini pa nekaj povsem neznanega. Avro opisujejo že stari indijski opisi človekovega energijskega sistema, ki vključuje še čakre kot energetske centre in meridiane kot poti kroženja energije v kitajski medicini. Avra je človekovo energetsko polje, ki obdaja telo, se razteza v prostor, inteligentno komunicira z njim, se odziva na najrazličnejše vplive, metabolizira energijo in jo distribuira po telesu.

Praktična uporaba

Trenutno je edini način na svetu, ki omogoča beleženje majhnih fragmentov naših avričnih vibracij, kirlianova tehnologija, ki bi jo v nekaj besedah lahko pojasnili takole: če želimo zabeležiti naravno nihanje okrog telesa (npr.: vidno in UV avro), potrebujemo spodbudo. Dosežemo jo s kratkimi impulzi visokofrekvenčne visoke napetosti, pri čemer pride med prstom in elektrodo do ionizacije in vidno svetlobo zazna digitalna kamera.

Danes zmožnost kirlianovih naprav ni več omejena le na slikanje aver okrog konic prstov, z dodatnim skenerjem je dosegljiv sleherni del telesa.  GDV kamera, ki so jo v St. Petersburgu razvili prof.dr Konstantin Korotkov in njegova skupina, uporablja računalniško vodeno polje, CCD digitalno kamero, in optična vlakna ter omogoča prikaz avre v realnem času. Dejanska barva avre ni na voljo, toda intenzitetne karte avre ponavadi “obarvajo” umetno, da bi s tem prikazali “vroče” in “hladne” točke.

Večino tistih, ki se danes ukvarjajo s kirliansko opremo, močno privlačijo možnosti njene uporabe v medicinski diagnostiki. V Rusiji znanstveniki uporabljajo kirlianove naprave tudi za urjenje telepatskega komuniciranja, ločevanje pravih naravnih zdravilcev, raziskovanje zavesti in njenega vpliva na materijo, odkrivanje talentov pri majhnih otrocih, preučevanje zavestne dejavnosti po smrti in še na drugih področjih. Odkritje prof.dr. Korotkova je, da se avra spreminja še skoraj natančno 72 ur po telesni smrti, kar nakazuje zavestno dejavnost duha v tem času.


Kaj vidimo s slikanjem avre

Vsak organ in vsaka funkcija v duševno-telesnem sistemu ima svojo natančno odslikavo v avri. Če zabeležimo dovolj fragmentov človekove avre s pomočjo naprav, ki izkoriščajo kirlianov učinek, lahko dobimo obilje informacij o delovanju celotnega duševno-telesnega sistema.

Raziskave, ki jih je v zadnjih 20 letih opravil prof.dr. Korotkov s sodelavci, so tudi povsem nesporno potrdile, da posnetek razporeditve bioenergijskega polja okrog prstov obeh rok zagotavlja izredno poglobljene informacije o posameznikovem zdravju. Še več: zmožnost za razbiranje razporeditve bioenergijskega polja (avre) okrog prstov je izredno učinkovit način za odkrivanje težav in funkcijskih motenj različnih organov in telesnih sistemov veliko prej, preden se pokažejo telesni simptomi.

Na splošno lahko rečemo, da vsaka prekinitev oziroma zev, čezmerna intenzivnost ali neobičajen vzorec bioenergijskega polja okrog katerega koli prsta, nakazuje nepravilno delovanje ustreznega organa, ki ni v sozvočju z duševno-telesnim sistemom. Prav “zevi” ali “praznine” v bioenergijskem polju (avri) in oddeljena območja tega polja naznanjajo težave ali možne težave. Zelo posplošeno je mogoče reči, da se zdravo, harmonično delovanje duševno-telesnega sistema kaže v pravilni razporeditvi bioenergijskega polja okrog prstov, brez “zevov”, oddeljenih območij ali hitrih sprememb intenzivnosti ali oblike.

Različno videnje avre

Prav kirlianova tehnologija je odprla področja znanstvenega proučevanja človekovega energetskega polja, odprla se je možnost eksperimentov, ponovljivih slikanj in statističnih analiz. Toda kaj zazna kirlianova slika? Ali je posneta korona, ki je posledica ionizacije, isto kot avra, ki jo vidijo jasnovidni bioenergetiki? V principu oboji opazujemo energetsko polje, vendar naprava to zaznava z vidika fizikalnih sprememb, ki so umetno povzročene objektu, medtem ko bioenergetik opazuje spontano človekovo polje s pomočjo višje čutnega zaznavanja in seveda subjektivno. Subjektivno ne pomeni napačno, temveč da je bioenergetik razvil svoj sistem gledanja, ki je individualen in znotraj tega postavil lestvico sprememb od normalnega do bolezenskega (različni spektri barv, deformacije polja, blokade čaker itd). Podobno lahko na podlagi posnetkov avre ločimo zdrave rastline od bolnih, boljša semena od slabših in drugo.


Prav tako lahko spremljamo avro ljudi v različnih duševnih stanjih, kot so jeza, sprostitev, alkoholiziranost, avtosugestija, saj vsako od teh stanj povzroči spremembe v avri. Postopek je zelo uporaben za opazovanje efekta raznih terapij, če posnamemo avro subjekta pred in po terapiji, kakor tudi za samozdravljenje, ko si pomagamo sami z odblokiranjem kanalov, da energije lažje stečejo. Glavni zdravnik pa je še vedno v glavi pacienta. Če ga je namreč še naprej strah, če še naprej sovraži ali se jezi, se blokade vrnejo in bolezen spet napreduje.

V zadnjem času prihaja do zbližanja stališč zdravnikov, bioenergetikov in drugih, in to zbližanje le še pridobiva na kvaliteti in vsebini. Moralo je priti do tega, da se uradna medicina ukvarja z vsemi možnimi pristopi do zdravja in ne le s telesom pacienta.
Mnogi zdravilci različnih tehnik zdravljenja (aura soma, reiki, s kristali, z zvokom, z barvami itd) trdijo, da se avrično polje popravi, da se odprejo čakre. S slikanjem avre lahko vidimo tudi stanje čaker (v obliki diagrama), kar lahko kaže na uspešnost in vpliv posameznih tehnik.

V Sloveniji potekajo raziskave s kirlianovo kamero na Fakulteti za računalništvo in informatiko pod vodstvom prof. dr. Igorja Kononenka in njegovih sodelavcev. Razvita in v uporabi je že tudi slovenska GDV kamera, kar je uspelo podpisanemu, in širša uporaba kamere bo lahko omogočila poglobljeno raziskovanje na več področjih. Seveda pa kamera ni naprava za diagnosticiranje, temveč le za pomoč pri analiziranju stanja, medtem ko je v Rusiji priznana kot medicinski instrument. Vključujejo pa jo tudi v raziskovanje raznih tekočin (voda, pijače, kri, urin), ki nosijo v sebi tudi energetsko informacijo.

Janez Pelko

VEČ VSEBIN: