Avtizem je vseživljenjska motnja, ki ima lahko blage ali hujše posledice, zato poznamo več različic te bolezni. Spremenjeno vedenje na področju socialne interakcije in komunikacije – tako verbalne kot tudi neverbalne določa stopnjo avtizma, ki se običajno odkrije v zgodnjem otroškem obdobju.


 Avtizem

V Sloveniji naj bi bilo okoli 2000 obolelih na področju spektroavtističnih motenj, a strokovnjaki opozarjajo, da gre pri tem za precej ohlapen statističen podatek, saj še veliko otrok ni diagnosticiranih.

Simptomi se razlikujejo glede na vsakega posameznika, zato niti en otrok z motnjo avtizma ni popolnoma enak drugemu. Običajno se takšni otroci soočajo s težavami pri socialni komunikaciji, s senzorično disfunkcijo, motnjami spanca in nagnjenostjo k samopoškodbam.

Prvi znaki za avtizem, ki opozarjajo na morebitno motnjo so vidni okoli drugega leta starosti, ko se otrok težko izraža, se ne odziva na ime, se redko zasmeji, nima tako izrazite obrazne mimike, težko vzpostavi očesni kontakt, opazijo se slabše motorične sposobnosti, pogosto se pojavi izrazita usmerjenost interesa za določeno področje, pretirana privrženost specifični rutini in drugo. Otrok se tudi težje uči, zato ga je treba dodatno motivirati tam, kjer so vidni zaostanki. Motnje se kažejo pri vsakem drugače, saj so odvisne od umske, čustvene, gibalne in čutilne sposobnosti otroka. Nekateri avtisti, predvsem tisti, ki so diagnosticirani za Aspergerjevim sindromom, so lahko celo nadpovprečno inteligentni in nosijo v sebi poseben talent.


Zdravljenje avtizma ni enotno, saj vsak svoj otrok zahteva posebno terapevtsko obravnavo, kjer se uči komunikacije, različnih metod za spodbujanje učenja in dela ter strategij za izboljšanje pozornosti. Prav tako morajo starši vzgojo prilagoditi otrokovemu stanju, čeprav strokovnjaki pravijo, da naj bi potekala podobno kot pri zdravih otrocih. Postavljanje meja, učenje obnašanja v različnih situacijah, krepitev odgovornosti, spoštovanje drugih in krepitev dobre samopodobe so le nekatere usmeritve, h katerimi naj bi stremeli starši avtističnih otrok. Seveda pa morajo biti pri učenju veliko bolj potrpežljivi, imeti precej več tolerance in tudi znanja  za boljše razumevanje vzrokov za posebno vedenje njihovih otrok z motnjo avtizma.

VEČ VSEBIN: