Disleksija je motnja, ki vpliva na veščine kot so sposobnost pisanja in branja ali razumevanja prebranega, otroci z disleksijo med pisanjem in branjem seboj mešajo črke in številke. Starši lahko naredijo ogromno za izboljšanje bralnih sposobnosti otroka z disleksijo. Vi ste tisti, ki najbolje poznate otrokove močne in šibke točke, zato se lahko osredotočite na tiste učne strategije, ki so za otroka najkoristnejše. Seveda pa morajo biti učne metode prilagojene tudi otrokovi starosti.


Ne pozabite, da vaša naloga ni samo to, da otroka naučite novih veščin, ampak je v prvi vrsti pomembno, da otroka spodbujate in ga opogumljate. Kombinacija različnih pristopov poskrbi za najboljše rezultate. Zagotovo bo otrok kljub disleksiji močno napredoval pri branju.

Disleksija in družina

Vzemite si čas za vsakodnevno branje otroku

Sodobni vsakdan je lahko zelo stresen in poln različnih obveznosti, vendar je za starše otrok z disleksijo še posebej pomembno, da si kljub vsem zadolžitvam vzamejo čas tudi za branje otroku. Če boste otroku brali vsak dan, boste opazili občuten napredek. Vaš trud zagotovo ne bo zaman. Med branjem vedno izpostavite določene besede oziroma usmerite otrokovo pozornost nanje. Tako bo učenje prepleteno z igro oziroma z zabavnimi, prostočasnimi dejavnosti. Tudi med vsakodnevnimi dejavnostmi otroka opozarjajte na različne besede oziroma na napise, s katerimi se srečujeta.

Starševski zgled je zelo pomemben: kakšne so vaše bralne navade?

Otroku lahko sicer neštetokrat ponovite, kako pomembno je branje, vendar boste precej več dosegli z dejanji kot z besedami. Če bo otrok videl, da je branje del vašega vsakdana, bo precej lažje ponotranjil pomen branja in ga vzljubil. Tako bodo tudi ovire, povezane z disleksijo, precej lažje premagljive. Otroku naj bodo vedno na voljo različne knjige in revije, prilagojene njegovi starosti. To mu bo omogočilo, da se kadar koli odpravi na potovanje po razburljivem svetu pisane besede.


Osredotočite se tudi na zvočno plat, ne le na pomen besed

Pogosto so lahko otroku z disleksijo močno v pomoč tudi besedne igre. Ne osredotočajte se zgolj na pomen besed, ampak otroka večkrat opozorite tudi na zvočno plat. Skupaj iščita rime, aliteracije in druge besedne figure. Tako bodo postale besede kar naenkrat precej bolj zabavne. Če boste otroku pokazali, da je lahko jezik čudovita igra, boste s tem dosegli ogromno. Disleksija bo tako postala precej manjša težava, kot bi bila sicer.

Disleksija

Disleksija pri otroku: Črkovanje povežite z igro

Kot je znano, imajo otroci z disleksijo pogosto precejšnje težave s črkovanjem besed. Prav zato je pomembno, da ste ob otrokovih napakah potrpežljivi. Izbruhi jeze ne bodo koristili nikomur, ampak lahko s tem v otroku vzbudite velik odpor do pisanja in branja. Namesto tega se raje potrudite, da povežete učenje črkovanja oziroma zapisa težjih besed z igro. Otroka večkrat opogumite, da se loti pisanja. Ne osredotočajte se le na napake, ki jih otrok pri tem naredi, ampak pohvalite otroka za pravilno zapisane besede. Morda napredek sicer ne bo tako hiter, kot bi pričakovali ali si želeli, kar pa še ne pomeni, da otrok ne napreduje. Vedno imejte v mislih, da niste vi tisti, ki narekujete hitrost, ampak se morate prilagoditi otrokovemu tempu.

Otroku pomagajte pri načrtovanju oziroma organizaciji

Otroci z disleksijo pogosto potrebujejo tudi malce več pomoči staršev pri načrtovanju oziroma časovnem razporejanju različnih obveznosti. Brez pomoči lahko namreč začnejo hitro zaostajati, posledično pa jim zmanjka motivacije. To seveda ne pomeni, da morate celotno breme nositi sami. Namesto tega otroka raje naučite, kako si razporediti čas, da bo lahko izpolnil vse (šolske) obveznosti, obenem pa mu bo ostalo tudi dovolj časa za igro.

Skupno branje z otrokom ima lahko neverjetno pozitiven učinek

Pri malce starejših otrocih si lahko privoščite skupne bralne urice. To pomeni, da se z otrokom pri glasnem branju izmenjujeta. Poiščite knjige, v katerih bo vaš otrok užival. Ob branju se z otrokom tudi pogovarjajte o prebrani vsebini. Nekaj časa lahko namenite tudi bogatitvi otrokovega besednega zaklada, pri čemer se še posebej osredotočite na tiste besede, za katere veste, da otroku pogosto povzročajo težave.


Seznanite se z vsemi podrobnostmi, povezanimi z disleksijo

Za starše otrok z disleksijo je zelo pomembna dobra informiranost. Več ko boste vedeli o tem, kaj je disleksija, lažje boste razumeli svojega otroku in mu pomagali. Seveda pa morate upoštevati tudi otrokove posebnosti. Disleksija se namreč pri vsakem otroku odrazi nekoliko drugače, zato je pomembno, da splošne smernice prilagodite konkretnim potrebam svojega otroka.

Pri učenju se osredotočite na otrokove močne točke

Izhodišče usvajanja novih veščin naj bodo vedno otrokove močne točke. Če na primer veste, da se otrok največ nauči s poslušanjem, mu omogočite dostop do zvočnih knjig ali pa poiščite videoposnetke z razlago določenih vsebin, ki jih želite posredovati otroku. Upoštevanje otrokovih močnih točk, namesto da se osredotočate na njegove šibkosti, pa seveda ni pomembno le za starše otrok z disleksijo, ampak je to načelo, ki bi mu moral slediti vsak starš. To je namreč najbolj zanesljiva pot, če želite vzgojiti samozavestnega otroka, ki se bo sicer zavedal, da ni popoln, vendar bo znal izkoristiti svoje slabosti in jih preobrniti v svoj prid.

VEČ VSEBIN: