Materino mleko je v 19. stoletju v Montrealu številne dojenčke obvarovalo pred hrano in vodo, onesnaženih s fekalnimi bakterijami, dojenje pa je podaljšalo čas do naslednje nosečnosti, kar je izboljšalo zdravje tako mater kot tudi njihovih nadaljnjih potomcev.


Dojenje

To so rezultati raziskave strokovnjakov s kanadske univerze Concordia, v kateri so preučevali vpliv revščine, slabih sanitarnih razmer, bolezni in različnih kulturnih dejavnikov na stopnjo umrljivosti med novorojenčki. Objavila jih je revija Population Studies.

Revščina, visoka gostota prebivalstva, prisotnost številnih članov družine v enem samem prostoru in nalezljive bolezni so pomembno vplivale na visoko stopnjo umrljivosti dojenčkov, vendar je bil ta vpliv pogojen s kulturno pripadnostjo, sta pojasnili S. Olson in P. Thornton, avtorici raziskave.
Za preučevanje zdravja v 19. stoletju sta izbrali Montreal zato, ker so bile v njem močno zastopane tri značilne kulturne skupine: irski katoliki, francoski Kanadčani in protestanti iz Irske in Velike Britanije. Irski katoliki so se poročali pozneje, matere pa so dojile dlje, zato so njihovi dojenčki umirali redkeje kot na primer dojenčki francosko-kanadskih mater, ki so svoje otroke od prsi odstavile zelo zgodaj.

VEČ VSEBIN: