Razmišljanje ustvarja energijo ali miselne valove, ki nas obdajajo kot oblaki in se prepletajo z drugimi podobnimi mislimi. Nekatere misli se oddaljijo, druge, pomembnejše, pa ostanejo še nekaj časa v naši bližini in se lahko še večkrat prikradejo v našo zavest.


razmišljanje

Misli si lahko predstavljamo kot svetlobo ali toploto in zelo senzibilni ljudje jih lahko zaznavajo, opredmetijo in jih uporabijo za udejanjanje svojih zamisli. Moč misli je odvisna od intenzivnosti, s katero so bile ustvarjene, poveča pa se s tem, ker se misli podobne narave privlačijo in združujejo. Tiste misli, ki so bile porojene z določenim namenom in pod vplivom močne volje, se lahko hitro oddaljijo v smeri objekta, kateremu so namenjene.

Miselna atmosfera skupnosti

Ljudje, ki živijo v določeni skupnosti, imajo svoje posebnosti, značaje, dobre in slabe lastnosti, zato ustvarjajo svojo specifično miselno atmosfero. Miselna atmosfera določene države, mesta ali vasi je sestavljena iz misli tistih ljudi, ki tam stanujejo ali pa so nekoč stanovali. Če pridemo v to mesto ali vas, lahko to atmosfero začutimo in se počutimo prijetno, domače ali pa neprijetno in odbijajoče. Prav lahko se zgodi, da pridemo pod vpliv obstoječe miselne atmosfere in bomo sčasoma proti svoji volji spremenili način razmišljanja. Miselna atmosfera takega mesta se lahko spremeni, če se vanj naseli večje število drugače mislečih ljudi, ki lahko izžarevajo tako močne miselne tokove, da kmalu pričnejo vplivati na skupno miselno atmosfero.

Podobno se tudi v hišah in stanovanjih zadržuje miselna energija ljudi, ki tam živijo ali so živeli. Tako nekatere zgradbe vsebujejo energijo toplote, prijateljstva, veselja in sreče, druge pa so temačne in odbijajoče. Krajev, kjer so se zgodila kriminalna dejanja, se običajno drži neprijetna atmosfera, ki izvira iz intenzivnih miselnih tokov hudodelca ali žrtve, in taka mesta so odbijajoča za duhovno razvito osebo. Nasprotno pa lahko atmosfera cerkve vzbudi obiskovalcu občutek pomirjenosti in vzvišenosti, medtem ko atmosfera bolnišnice v obiskovalcu vzbudi strah pred boleznijo.


Ustvarjanje  z mislimi

Miselni valovi različnih ljudi se med seboj privlačijo, zato vsakdo priteguje k sebi misli, ki mu ustrezajo in te novo zajete misli vplivajo na njegovo delovanje. Če mislimo negativno, se lahko prav ustrašimo vdora novih misli in vzdrževanje le-teh lahko pritegne okoliščine, ki bodo omogočile, da se te misli udejanjijo.

Lahko pa začnemo svoje misli nadzirati z boljšimi in pozitivnimi mislimi, ki bodo pritegnile podobne miselne vzorce. Tako bomo pritegnili ljudi s podobnim razmišljanjem in s tem ustvarjali svojo okolico in družbo, prežeto z veseljem, dobroto in prijateljstvom. Duhovno visoko razviti ljudje zmorejo ustvariti tako močne miselne forme, da lahko pomagajo drugim ljudem, ki so nemočni, neodločni in na robu obupa.

Slabe misli se vračajo na kraj izvora

Ljudje s podobnimi željami in cilji ustvarjajo nezavedne miselne forme in mnogim se lahko zgodi, da pridejo pod njihov vpliv. V kolikor je to mišljenje pozitivno, se takšne forme udejanjijo v srečo, ljubezen in zadovoljstvo. Žal pa ljudi obkrožajo tudi nizke, negativne in sebične miselne forme, ki jih dovedejo do dejanj, ki jih zavedno prav gotovo ne bi storili. Naše intenzivne misli in želje naj torej ustvarjajo takšne miselne forme, ki ne bodo škodovale nobenim živim bitjem, saj si le tako lahko zagotovimo uspeh za pozitivno udejanjanje naših lastnih zamisli.

Pomoč duhovno razvitih oseb

Če želimo v svojo miselno atmosfero pritegniti miselne valove ali forme visoko duhovno razvitih oseb, mislecev in znanstvenikov iz preteklosti ali sedanjosti, je potrebno, da si od njih zaželimo pomoči in nasvetov ter odpremo svojo miselno atmosfero, predvsem pa budno analiziramo prihajajoče miselne forme. Veliko ljudi je na ta način prišlo do največjih izumov in mogočnih načrtov, čeprav se sploh niso zavedali, od kod so prejeli informacijo za delovanje.


Marsikdo je z intenzivnim premišljevanjem pritegnil podobne misli, ki so plavale po atmosferi, in tako se je zgodilo, da je manjkajoči člen prišel v zavest.
Neizražene, a intenzivne želje in misli se vedno skušajo izraziti, zato lahko pritegnejo tiste, ki so jih voljni udejanjiti. Če bo take misli pritegnil človek, ki razpolaga s potrebno energijo in spretnostjo, bodo te misli vdrle v njegovo mišljenje in tako bo dobil potrebno inspiracijo za delovanje. Ne pozabimo, da je astralni svet poln vzvišenih neuresničenih misli, ki čakajo na tistega, ki jih bo izrazil, izvršil in uresničil.

VEČ VSEBIN: