Feng shui je prastara kitajska umetnost urejanja prostora, ki se ukvarja z energijskimi tokovi in energijskimi polji. Zasnovan je na podzavestnem dojemanju okolja, na čisti intuiciji. V bistvu gre za vprašanje, katera pravila urejanja prostora je treba uporabiti, da bo ta v največji možni meri podpiral telesne in duševne sposobnosti človeka.
Pri nas stoji feng shuiu na poti še mnogo ovir. Kot pri vsaki tuji in nepoznani stvari prevlada v konzervativnih krogih odbijajoče stališče v stilu »Česar kmet ne pozna, …«.


feng shui

To pomanjkanje odprtosti se odraža tudi v pogostih posplošenih ter podcenjujočih izjavah arhitektov in oblikovalcev, češ da feng shui ni pomemben, ker oni te stvari tako in tako prakticirajo Marsikdo se še spominja, kako so v preteklosti na pogrebih »zaslužnih« tovarišev poveličevali njihovo brezkompromisnost, ki zagotovo ni bila njihova lastnost, saj sicer ne bi bili na takih položajih, kot so bili. Tako se lahko nadejamo, da bodo na pogrebih »zaslužnih« arhitektov slavili njihovo »avantgardnost«, o kateri že dolgo ni več ne duha ne sluha. Žal pa je to majhna tolažba za nas, ki smo uporabniki njihovih »stvaritev«.

Impulzi iz podzavesti

V 20. stoletju je moderna znanost s fizikalnimi, matematičnimi, astronomskimi in genetskimi zakonitostmi potrdila dognanja starodavnih mojstrov feng shuia. Švicarski psihoanalitik Carl Gustav Jung pa je utemeljeval feng shui tudi z vidika simbolov, ki imajo pri urejanju prostora velik pomen. Jung je dolga leta študiral kitajsko “Knjigo sprememb I Ging”, ki je najstarejši ohranjen dokument o feng shuiu. Nekatere njegove teorije so nastale prav na osnovi sporočil, ki jih je razbral iz te knjige.

Med njimi tudi prikaz človekove psihe s pomočjo modela ledene gore. Ledena gora ima večji del svoje mase, približno 6/7, pod vodno gladino. V skladu s tem modelom obsega človekov ego in zavest približno 1/7 območja psihe, podzavest pa približno 6/7 območja psihe. V človekovi podzavesti Jung loči individualno podzavest, ki vsebuje lastne izkušnje iz dosedanjega življenja človeka, ki so v večjem delu pozabljene in potisnjene v podzavest, od kolektivne podzavesti, kjer so shranjene izkušnje iz celotne zgodovine razvoja človeštva. Ugotovil je, da območja človekove podzavesti z različno intenzivnostjo vplivajo na njegovo obnašanje. Pri tem je izjemno pomembno dejstvo, da so informacije iz človeške zgodovine mnogo obsežnejše od tistih iz individualnega življenja in da se to odraža na našem obnašanju skozi podzavestne impulze.


Ker naše podzavesti navidez ne prepoznamo, normalno izhajamo iz tega, da lahko svoje obnašanje v celoti kontroliramo. Vendar tega v resnici nismo sposobni. Da to drži, je dokaz naše počutje. Dostikrat se nam zgodi, da se nenadoma slabo počutimo ali pa da smo prav obratno iz trenutka v trenutek boljše volje, čeprav se okrog nas ni navidez nič spremenilo. Taka nihanja psihičnega razpoloženja nas navajajo na misel, da na nas neopazno vplivajo informacije iz podzavesti.

Psihično deblo

Jung je na osnovi svojih raziskovanj na področju religij, mitov, etnologije in sanj ugotovil, da je velik del kolektivne podzavesti pri vseh ljudeh enak, ne glede na to, iz katere kulture izhajajo.
Tiste plasti kolektivne podzavesti, ki so vsem ljudem skupne, vsebujejo psihične pravzorce vseh živih bitij, tudi instinktivne reakcije živali in arhetipov (prabitij). Ostale plasti kolektivne podzavesti niso enake pri vseh ljudeh, ampak se razlikujejo po specifičnih vsebinah:

Psihično deblo

Kolektivni podzavesti dajejo obliko arhetipi. To so človeškemu življenju nevarne izkušnje, ki se vtisnejo v človekovo psiho kot neizbrisljivi vtisi. Arhetipe lahko opazujemo kot nosilno ogrodje psihe, ki daje oporo vsem ostalim psihičnim vsebinam. Po Jungu obstoja toliko arhetipov, kolikor je tipičnih situacij v življenju. Brezkončno ponavljanje je te izkušnje oblikovalo v psihično zgradbo. Če se v življenju nekaj zgodi, kar ustreza nekemu arhetipu, se ta aktivira in nastopi neka prisilna obveza, ki se kot instinktivna reakcija zoperstavi razumu in volji.

Arhetipi so številčno omejeni in s tem pregledni. Vendar pa je vsak arhetip sidro, na katerega se pripnejo tako imenovane arhetipske slike. To so vsebinske variante vsakokratnega temeljnega doživljaja, ki izvirajo iz individualnih osebnih človekovih izkušenj.


Arhetipi so poleg tega tudi nosilci psihične energije. Kjerkoli so aktivirani, se pojavijo močna čustva, n.pr. pri rojstvu, ljubezni, poroki, sovraštvu, vojni, smrti … Privlačnost modnih novosti in sploh vseh množičnih fenomenov sovpada z arhetipi in energijo, ki jo nosijo v sebi. Vsi uspešni trendi, slogani in podobno so povezani z arhetipi. Kadarkoli si veliko ljudi nekaj zelo močno želi, zadaj zagotovo tiči nek arhetip, ki zagotavlja tudi ustrezne posledice.

Tudi kompleksi so povezani z arhetipi. Kompleksi nastanejo, ko se okrog arhetipskega jedra tekom življenja neprestano zbirajo tovrstne osebne izkušnje, slike in asociacije. Manjvrednostni kompleksi izvirajo praviloma iz pogosto doživetih konfliktnih situacij, kot so zloraba, zapostavljanje, odrekanje ljubezni ali zanemarjanje. Večvrednostni kompleksi nastanejo na podlagi uspehov, priznanj, zadovoljenih potreb in ljubezenskih izkušenj.
Znanje o arhetipih se mogoče tudi zlorabiti v politične namene. Množice je vedno možno zapeljati in jih manipulirati s ciljnim lansiranjem arhetipskih slik. Če nekdo na primer vztrajno trobi, da so bili belogardisti žrtve komunistov in ne sodelavci okupatorja, in temu nihče odločno ne oporeka, ljudje počasi začenjajo verjeti, da je to res. Psihična energija arhetipov poskrbi, da se ideje in čustva neustavljivo in nekontrolirano razširjajo znotraj neke skupine ljudi. Tipično je, da je razumsko razmišljanje pri tem izključeno.

Moč simbolov

Simboli so jezik podzavesti. Imajo veliko izrazno moč. Povedo nekaj, česar z besedami ni mogoče popolnoma opisati. Znan kitajski pregovor pravi »Slika pove več kot tisoč besed«.
Mrtvaške glave, skeleti, vojaki, puščice, strele in druge arhetipske slike so povezane z vedno znova in znova ponavljajočimi se izkušnjami nasilja, agresivnosti, vojne, bolečine in smrti. Pogled na take simbole povzroči neopazno psihično slabost.
Lobanja, ki jo imajo nekateri kar doma, spominja na smrt in vpliva na zmanjšanje imunske odpornosti tistega, ki se nahaja v njeni bližini.

Križ pred hišo spominja na grozljiva mučenja in pošilja v podzavest sporočilo »Tukaj pribijajo ljudi na križ. Beži!«
Torzo v izložbi (lutka brez glave, rok in nog) spominja na pohabljanje, bolečino in vojno in kupca, ki določenega izdelka ne potrebuje nujno, odvrne od tega, da bi vstopil v prodajalno.
Na razprodajah pogosto vidimo puščice, ki kažejo na izdelke. Sporočilo, da so cene znižane, doseže samo zavest. Za podzavest pa sporočilo pomeni: »Tukaj na stvari streljajo in z njimi slabo ravnajo. Zato niso nič vredne.« To zmanjšuje možnost, da se bo kupec odločil za nakup.


Ti negativni učinki se pojavijo tudi takrat, ko se nahajajo takšni simboli na slikah ali kadar  moderna umetniška dela in predmeti spominjajo nanje. Pri tem ne igra nobene vloge, če opazovalec osebno občuti negativne asociacije ali ne.
Simbole z negativnim prizvokom bi morali dosledno odstraniti iz domov, lokalov in poslovnih prostorov.

Feng shui mojstri so v svojih raziskovanjih skozi tisočletja odkrili tudi simbole, ki jih naša podzavest pozitivno sprejema in ustvarja ugodno atmosfero. Mednje sodijo tiste prispodobe, ki izražajo rast, vitalnost, kreativnost, celoto, zdravje in inspirativnost. To so lahko nebesna telesa, krogi, lepe pokrajinske slike, bujno rastoče rastline in cvetje, bister gorski potok, smejoči se in zadovoljni ljudje, osebe, ki izžarevajo ljubezen ali prijateljstvo, duhovni mojstri, priljubljeni, ugledni umetniki in podobno.
Kdor vključi tovrstne simbole na ustrezen način v svoje bivalno in delovno okolje, si bo povečal možnosti za srečo in uspeh v karieri.

Kdor vključi tovrstne simbole na ustrezen način v svoje prodajno okolje, si laže pridobi podzavest kupca za zaveznika pri svojem prodajnem uspehu. Z arhetipi in kompleksi so povezane vsebine, ki lahko na nakupovalno obnašanje vplivajo močneje kot to zmore želja po še močnejših doživetjih kronično prepojenega kupca.
»Mi še zdaleč nismo zaključili s srednjim vekom, antiko in primitivnostjo, kot si v duši želimo«, je napisal Carl. G. Jung. Na svoji življenjski poti nosimo našo prastaro dediščino stalno s seboj. S feng shuiem nam je to breme lažje.

Regina S. Rant

VEČ VSEBIN: