Veliko ljudi pozna svoje astrološko znamenje, manj jih pozna ascendentno znamenje, še manj pa je tistih, ki vedo, da poleg natalne astrologije že več kot tisoč let obstoji veja astrologije, ki se imenuje horarna astrologija.


astrolog

Horarna astrologija je umetnost točnega odgovarjanja na posamezna vprašanja. Za tisti trenutek, ko je vprašanje zastavljeno, horarni astrolog naredi »rojstno« karto. Od takrat dalje postanejo planeti igralci v drami, ki se dogaja tako na nebu kot na zemlji. Njihovi položaji in medsebojni odnosi zrcalijo vso dinamiko dogajanja okoli vprašanja, in to tako za preteklost kakor za prihodnost.

Kakor astrologija nasploh je tudi horarna zrasla iz človekove potrebe po obvladovanju dogajanja. Do nedavnega so le pomembni ljudje poznali točen čas svojega rojstva in so zato lahko pričakovali astrologovo pomoč. Astrologi so spremljali njihovo življenje in skozi zgodovinske izkušnje zaključevali, kaj in kdaj se bo tem ljudem dogajalo. Vendar so tudi ostali želeli odgovore na vprašanja o življenjskih tegobah, ki so bile – nič nenavadnega – enake današnjim.

Zanimalo jih je:


 • ali jih ima nekdo rad
 • ali se bodo poročili
 • ali bodo imeli otroke
 • ali bodo kaj (in koliko) podedovali
 • ali bodo ozdraveli
 • ali bodo nekaj kupili ali prodali
 • ali je nekaj ukradeno in kje je
 • ali bo razsojeno v njihov prid
 • ali je sodnik pravičen
 • ali bo potovanje potekalo srečno
 • ali bo poslovanje uspešno
 • ali se bodo otroci izšolali
 • ali je njihov otrok v slabi družbi itd.,itd..

Nekdo lahko v zvezi s tem poreče, češ saj se da danes, ko večina pozna čas rojstva, z razlago rojstne karte (natalna astrologija) tudi priti do marsikaterega odgovora. To je nedvomno res, vendar z natalno astrologijo običajno iščemo poznavanje človekovih temeljnih kvalitet in obdobja temeljnih sprememb v življenju. Kadar pa želimo učinkovito informacijo o trenutnem stanju nekega dogajanja in o njegovem zaključku, je uporaba horarne astrologije še vedno precej uspešnejša od uporabe natalne.

Veliko drugačnosti horarne astrologije

Horarna astrologija pri svojem delu uporablja tradicionalno tehniko, ki je z manjšimi popravki iz sedemnajstega stoletja v uporabi že od začetkov našega štetja. Pri tej tehniki denimo ni prostora za t.i. transsaturnovce, ki so Uran, Neptun in Pluton. Nekateri astrologi jih sicer upoštevajo takrat, ko so v horarni karti na nek način izstopajoči – v natančnem orbisu z enim od kotov ali z enim od označevalcev dogajanja – a še to le kot dodatek k pojasnjevanju. Iz lastne dolgoletne prakse lahko zatrdim, da lahko vse odgovore dobimo z upoštevanjem vpliva nebesnih teles od Lune do Saturna.

Kljub temu, da je dandanes v uporabi že več kot 20 vrst aspektov (povezav med planeti), pri preučevanju horarne karte vztrajamo le pri štirih (sekstil, trigon, kvadrat, opozicija) in pri konjunkciji.

Sam pomen planetov in aspektov je precej različen od modernega astrološkega pogleda. Planet (mednje prištevamo tudi Sonce in Luno) v horarni astrologiji predstavlja osebo, obnašanje, poklic, bolezen, barvo, katerikoli predmet, državo itd. Glede na svoj položaj v nekem znamenju je lahko planet dober ali slab. Planet Mars – poznan tudi kot “mala nesreča” – se popolnoma drugače počuti in izraža v »svojem« znamenju Ovna kot recimo v nasprotnem znamenju Tehtnice. Moč oziroma sposobnost planeta za delovanje se v horarni astrologiji izračunava s pomočjo splošno veljavne, že skoraj 2000 let stare tabele, katere avtor ali zapisovalec je bil Klavdij Ptolemej, astronom in matematik (roj. 85 – 170 n. št.).


Že omenjeni aspekti – odnosi med posameznimi planeti – v horarni karti predstavljajo dogajanje samo. Ko se hitrejši planet približuje počasnejšemu, govorimo o aplikaciji, torej o bodočem dogajanju oz. odnosu med akterji. Obratno nam oddaljevanje (separiranje) predstavlja minule dogodke, torej možne vzroke za sedanje stanje.

Enako pomembna kot aspekti so medsebojna sprejemanja (recepcije) planetov, kar pokaže njihov namen za delovanje. Tako sta planeta v medsebojni recepciji, kadar sta v odlikah drug drugega glede na Ptolemejevo tabelo, kot na primer “v višini”, “trojstvu” in podobno. V moderni astrologiji so te povezave neupravičeno prezrte. V praksi pomeni medsebojna recepcija stanje, ko se dva človeka ali človek in predmet spoštujeta, cenita ali ujemata.

Pri medsebojnih povezavah planetov v horarni astrologiji ne pozabljamo na antiscije ali zrcalne točke ali sence. Vsaka stopinja v astrološki karti ima svojo zrcalno točko na drugi strani kroga. Antiscij je namišljeno ogledalo med točkama na osi solsticijev 0° Raka in 0° Kozoroga. Točki, ki sta enako oddaljeni od te osi, se med seboj “gledata”, sta povezani. Govorimo lahko o alternativnem položaju planeta. Po vplivu je povezava podobna harmoničnemu aspektu, njena nasprotna točka (kontraantiscija) pa opoziciji.

Dvanajst polj horoskopa

Vsako postavljeno vprašanje se nanaša na neko področje življenja, ki je v horoskopu označeno z razdelitvijo na razdelke, imenovane “hiša”. Le-teh je 12 in so v astrološki karti postavljene v smeri obratno od smeri gibanja urinega kazalca. Prva hiša – vzhod – predstavlja spraševalca kot osebnost v celoti, včasih tudi njegov videz. Druga hiša predstavlja naše premično imetje in tudi našo sliko o sebi. Tretja hiša je hiša bratov, sester, komunikacije in naših vsakdanjih poti. Predstavlja tudi naše osnovno znanje. Četrto hišo povezujemo z domom, nepremičnim imetjem, s starši – posebej z očetom. Peta pa je hiša ljubezni, otrok, zabave, športa in seksa.


Šesta hiša je hiša bolezni, ljudi, ki delajo za nas in hiša malih živali. Je prva od treh “nesrečnih” hiš in predstavlja zoprna dogajanja, ki jih pa nismo sami povzročili. Sedma hiša je poleg prve – spraševalca – največkrat uporabljana. V njej najdemo zakonske, izvenzakonske in poslovne partnerje, znane sovražnike in nasploh vse osebe, s katerimi nismo v nekem specifičnem odnosu. Osma je hiša smrti in je v horarni astrologiji ne omenjamo v zvezi s seksom. Kot druga hiša glede na sedmo hišo predstavlja premoženje drugih ljudi – dediščine, doto, posojila.

Deveta hiša kaže na povezave s tujino, dolga oziroma posebna potovanja. Je hiša učenja, višjih znanj, sanj, religije. Deseta hiša je hiša matere, poklica, kariere, časti, šefa, kralja. Enajsta hiša predstavlja prijatelje, pa tudi sredstva, ki jih dobimo od tistih, ki jih opazujemo v okviru desete hiše. Zadnja, dvanajsta, je hiša problemov, za katere lahko krivimo sebe, hiša naših grehov in razvad. Z njo opisujemo skrite sovražnike, bolnišnice, zapore, izolacijo in velike živali. Predvsem v Južni Ameriki je tudi sedaj precej v uporabi v zvezi s čarovništvom.

Seveda se ti opisi potem razširijo na vse, kar obstoji na svetu. Če se n. pr. vprašanje nanaša na državo, predstavlja prva hiša ljudstvo, šesta vojsko, deseta vlado ali vladarja, enajsta parlament itd.

V horarni astrologiji je najpogosteje v rabi sistem hiš, imenovan po Johannesu Mullerju Regiomontanusu, nemškemu matematiku in astronomu, čudežnemu otroku (1436 – 1476), ki je deloval v Königsbergu (odtod tudi Regiomontanus).

O vprašanju samem

Že v začetku je bilo omenjeno, da lahko horarna astrologija pokriva vse vrste vprašanj. Prav vprašanje je torej najpomembnejša stvar. Kdaj vprašati? Kako vprašati? Za kateri trenutek naredi horarni astrolog karto? Kako ravnati glede na odgovor?

Vprašajte takrat, ko se neko vprašanje mota po vaših mislih tako močno, da preglasi vse ostale misli. Vprašanje, ki izraža resnično zaskrbljenost in vpletenost, bo dobilo resen in točen odgovor. Neresno dobi netočnega! Tudi takrat, ko sprašujete po izgubljenem predmetu, vprašajte potem, ko ste se sami že dovolj potrudili z iskanjem.

Vprašanje naj bo zastavljeno čimbolj jasno in natančno, na astrologovo željo je treba včasih tudi pojasniti ozadje dogajanja. Poudariti je treba, da horarni astrolog ni vedeževalec.

Horarna astrologija predvideva, da vprašanje obstoji samo po sebi in da že po naravi stvari že vsebuje odgovor. Spočetje vprašanja je torej njegov pojav v umu, rojstvo pa takrat, ko ga doume oseba, ki nanj lahko odgovori, torej astrolog. Ta torej ta čas “rojstva vprašanja” naredi astrolog rojstno astrološko karto, ki pomeni osnovo za razgovor in odgovor.

Odgovor je seveda lahko preprosto DA ali NE, lahko pa spraševalec poleg tega dobi še obilo drugih informacij za razumevanje položaja in vpogled v svoje potenciale. Horarni astrolog tako opiše najboljši način ravnanja, časovno opredeli dogodke, opiše stanje za spraševalca pomembnih ljudi, nakaže zaključek zadeve itd.

Pri vsem tem je pomembno, da horarna astrologija ne dela brezkompromisnih zaključkov, ampak le predlaga način ravnanja. Če spraševalec noče storiti tega, kar mu je predlagano, pač noče in je to njegova svobodna odločitev.

Ne “odgovor za vsako ceno”

Če ni drugače opredeljeno, je delovanje horarne astrologije omejeno na tri mesece naprej in prav toliko nazaj, kajti v življenju je stalno v igri cela vrsta neznank, ki v daljšem obdobju temeljito spremenijo osnovno vprašanje. Drugače je seveda, če spraševalec postavi nek daljši časovni okvir, n.pr. pol leta ali leto.

Načeloma naj posameznega vprašanja ne bi ponavljali prej kot v treh mesecih, razen če so se medtem okoliščine bistveno spremenile. Dogaja se namreč, da skuša kdo dobesedno »izsiliti« ugoden odgovor.

Torej – vprašajte in izvedeli boste!

Lepo je vedeti, da je s horarno astrologijo ohranjen sistem antične modrosti, ki je poznala povezanost in enost človeka z naravo.

Za konec bi citiral razmišljanje velikega astrologa Guida Bonatusa (1230 – 1300) o tem, kdaj, kako in zakaj postaviti vprašanje. Njegov drugi (od 146) aforizem sem priredil, kolikor je bilo potrebno zaradi novega časa:

»Tisti, ki želi dobiti mnenje Umetnika (astrologa – op.) o preteklem, sedanjem ali prihodnjem, naj najprej prosi Boga za znanje o tem, kaj je prav in kaj ne.

Nato naj se odpravi k astrologu z resnim namenom, da dobi odgovor glede nekega problema, ki ga muči. Naj ne sprašuje o neprimernih stvareh ali o plitvih emocijah, še manj pa o pokvarjenih ali nezakonitih stvareh. Sprašuje naj o stvareh, ki ga iskreno težijo in ki vznemirjajo njegov um podnevi in ponoči.

Tisti, ki ne dela tako, dela škodo sebi in Umetniku. V takem primeru ne krivite astrologa, ampak spraševalca.«

Trojan Kotnik

VEČ VSEBIN: