O duši se veliko govori in več ali manj se že vsi zavedamo, da je duša del nas. Primerjamo jo lahko tudi z intuicijo, le da o slednji ne govorimo in je ne poznamo.


intuicija

Torej tistega, kar ne vidimo s prostim očesom, tudi ne moremo razumeti. Naslednji članek sem namerno napisal v obliki intervjuja, saj je prav v obliki pogovora kakšna stvar morda še najbolj predstavljiva oziroma razložljiva.

Kaj je intuicija?

Intuicija je mreža informacij, ki se nahaja v levem, neraziskanem polu možganov. Je naše drugo srce, srce naše duše. Vsakdo med nami sprejema informacije iz okolice s pomočjo telesnih čutil. Zdaj, ko sprejemate ta tekst, berete moje besede, vaše oči sprejemajo svetlobo in s tem  tudi sliko. O delovanju naših čutil bi lahko veliko govorili. V vseh nas je prisotna tudi intuicija, ki za svoje delovanje ne potrebuje telesnih čutil, saj je nad temi čutili in informacije črpa iz levega pola možganov, ki pa ni pogojen z izkušnjami in vzgojo vsakega posameznika! Če želimo definirati intuicijo v enem stavku, bi lahko rekli, da gre za “neizkustven proces pridobivanja in razlage informacij”. Je kot odgovor na vprašanje, ki si ga nikoli v celoti ne zastavimo, ker mislimo, da odgovor že poznamo.

Da bi pravilo bolj razumeli, ga bom poskusil razložiti po delih:

Intuicija je izkustven proces

Klasičen način učenja temelji na zbiranju informacij in izkušenj, s pomočjo katerih si pridobimo neko znanje, ali pogled na kakšno stvar. Torej je pri tem načinu zelo pomembno zbiraje informacij. Intuicija pa informacij ne zbira in obdeluje po teh korakih, kajti enostavno ve!


Intuicija zbira informacije na neizkustven način

Izraz “izkustven” izhaja iz izkušnje ali poskusa. Torej do nekega odgovora pridemo preko izkušnje. Izkušnja pa ni nič drugega, kot določen miselni vzorec v naši zavesti iz preteklosti. Intuitivna informacija pa ne izhaja iz izkušenj, ampak iz višje zavesti! Takšna informacija je že v nas, samo izkopati jo je potrebno in jo znati pravilno uporabiti!

Intuicija podaja informacije

Ko dobimo informacije, so le te v obliki sporočil, katere je potrebno razložiti!
Če naj to povem v enem stavku, intuicija ni nič drugega kot glas, ki nam sporoča, kaj in kako naj naredimo naprej.

Ali se intuicija pojavi sama in kdaj?

Praviloma se ne pojavi sama od sebe, kajti aktivira se po pripravi oziroma po koncentraciji.
Izjemoma pa se lahko pojavi sama od sebe po kakšni negativni izkušnji, zaradi katere pride do blokad v desnem možganskem polu. Ena izmed taksnih izkušenj je lahko tudi strah ali šok, ki ga posameznik doživi v določeni situaciji.

Ali je intuicija dedna?

Intuicija sama ni dedna, to pa zato, ker je vsak posameznik unikat zase, kar pa še ne pomeni, da je nimamo.
Ko govorimo o dednosti, pri tem mislimo na fizični izgled in druge lastnosti, ki so nam pisane v genih. Človek preko genskega zapisa, vzgoje in izkušenj sprejme določene  miselne vzorce, s katerimi pa si samo zablokira pot do polja intuicije in z tem tudi do teh informacij.


Kako se intuicija razvija ali obstajajo kakšne vaje zato?

Na poti do uspešnega razvoja je nekaj zelo pomembnih korakov:

  • SPROŠČANJE
  • IZKLOP MENTALNEGA HRUPA
  • KONCENTRACIJA
  • POSLUŠANJE
  • RAZLAGA SPOROČIL

Vsekakor pa je najbolj pomembno sproščanje, s katerim izklopimo mentalni hrup, saj le tako dosežemo stanje koncentracije. Mentalni hrup ni nič drugega, kot glasovi, ki nas obdajajo, pa naj bo to glasba, zvonec telefona, hrup prometa in vsi glasovi, ki nam v vsakdanjem življenju onemogočajo pravo sprostitev m koncentracijo. Koncentracija je stanje, ko gremo preko svojih ustaljenih miselnih vzorcev do neraziskanega polja intuicije. Sama koncentracija nam pomaga tudi pri učenju in podobnih načinih sprejemanja znanj. Poslušajmo sporočila, ki niso del naše zavesti, ampak prihajajo iz srca duše, torej področja, ki je v nas in je bilo do sedaj zaprašeno, zapuščeno v naših možganih. Razlaga sporočil je prav tako zelo pomembna, saj vsak posameznik dobiva sporočila v različnih oblikah, naj bodo to simboli ali pa stavki, kar enostavno moramo izreci ali pa se jih držati.

V kakšni obliki se intuicija izraza oziroma vidi pri človeku?

Pri ljudeh so izražanja intuicije lahko različna, naj bodo to občutki, glas, ki nas vodi ali pa celo vizija, toda pri tem načeloma ne gre za samo intuicijo, temveč že za jasnovidnost.

Kako potekata sprejem in oddaja intuitivnih sporočil?

Kot sem že omenil, do teh sporočil pride potem, ko človek doseže potrebno stopnjo sproščenosti in se v njegovih možganih lahko odpre polje, ki je bilo dotlej zaprto. Takrat sporočilo dobi potrebno tezo, ki je potrebno za podajo ali uporabo teh informacij!


Od kod prihaja sama intuicija

Intuicija je čut, ki ima za svoj dom mrežo informacij v levem možganskem polu; nekateri jo zmotno povezujejo z tretjim očesom ali temensko čakro.

Ali obstajajo obdobja pri človeku, ko je  intuicija bolj razvita, in kdaj?
Ta obdobja so pri človeku prisotna. Prvo tako obdobje je otroštvo, kajti otroški možgani se niso toliko natrpani z informacijami in miselnimi vzorci. Zato so lahko bolj uspešni pri sproščanju in koncentraciji. Njihova intuitivna sporočila so lahko bolj intenzivna.
Drugo takšno obdobje pa je starost, ko je človek v pokoju in tako lažje najde čas za umiritev, saj ni več pod stresom in napetostjo službe.
Ravno tukaj pa je tudi odgovor, zakaj so si otroci in starejši tako podobni.

Kdaj je človek prepričan, da se nahaja v svetu intuicue?

Ljudje smo takšni, da sledimo svojim izkušnjam, torej “kar vidim, čutim, slišim in vonjam, temu lahko tudi verjamem”. To pa pri intuiciji odpade, ker je ta nad vsemi čutnimi zaznavami oziroma je neodvisna od telesnih čutil. To, da smo v njenem svetu, lahko vidimo tako, da ugotovimo stvari, ki nas čakajo, ne da bi za to obstajala kakšna druga razlaga oziroma da bi za to potrebovali sodelovanje naših petih čutil. Že vsakemu izmed nas se je verjetno kdaj zgodilo, da nam je »nek glas«  govori, kaj naj naredimo in česa ne. Če se tega nismo držali, smo lahko naredili napako in potem obžalovali, zakaj tega “glasu”  nismo poslušali

Ali obstajajo pri uporabi intuicue kakšna etična pravila?

Kot pri vsakem poglobljenem delu z človekom in njegovimi nivoji, so tudi tukaj prisotna pravila, katerih se je potrebno držati. Naj omenim najbolj pomembno in osnovno, ki pravi, da kdor se ukvarja s svetovanjem neki osebi na osnovi intuicije, lahko gre le tako daleč, kot mu ta oseba dovoli. Mislim, da ni odveč omeniti tudi “spovedno molčečnost”. To sta dve izmed pravil, ki so pri intuiciji zelo pomembni. Pri celotnem delu pa ne smemo pozabiti tudi na zakon karme, torej setve in žetve, ki deluje, ne glede na to ali ga priznavamo ali ne.

O sami etiki pri  bom več pisal v naslednjem članku, ki v celoti posvečen temu – po mojem prepričanju – najpomembnejšemu področju dela z ljudmi na ezoteričnem področju.

Zaključek

Če želimo narediti kratek rezime, lahko brez dvoma rečemo, da je intuicija prvobitno orožje in obramba vsakega živega bitja. Pri živali temu lahko rečemo tudi nagon, tudi človek ga ima v sebi, toda zaradi lastnega razvoja in evolucije se je »umaknil« in kot speči prijatelj čaka na nas, da ga pozovemo in poslušamo njegove nasvete.

Tomaž Mlakar

VEČ VSEBIN: