Se vaš otrok dolgočasi v šoli, ker so mu naloge prelahke? Ali zna brati precej bolje od sovrstnikov? Znaki nadarjenosti se pokažejo že v zelo zgodnjih letih, vendar jih večinoma ne prepoznamo dokler otrok ne prestopi šolskega praga. Preberite, kateri znaki izdajajo, da ima vaš otrok nadpovprečno razvite umske sposobnosti.


Nadarjenost otroka

Nadarjenost nima enotne definicije, saj nadarjeni otroci ne predstavljajo neke homogene skupine. Obstajajo različne oblike nadarjenosti, ki se kažejo v različnih obsegih. Iz definicije, zapisane v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih (1978), izhaja, da med nadarjene otroke uvrščamo tako tiste, ki že imajo visoke dosežke, kot tiste, ki imajo potencialne zmožnosti za te dosežke. Ti dosežki se kažejo na področjih:

 • splošne intelektualne sposobnosti,
 • specifične šolske zmožnosti,
 • kreativnega ali produktivnega mišljenja,
 • sposobnosti vodenja,
 • sposobnosti za vizualne oziroma izvajalske umetnosti (sem sodijo tudi psihomotorične sposobnosti).

Razlika med nadarjenostjo in talentiranostjo

Po omenjeni definiciji obstajata splošna in specifična nadarjenost. Če otrok dosega izjemne rezultate na več področjih hkrati, govorimo o »nadarjenosti«. Če ima otrok visoko razvite specifične sposobnosti, ki so podlaga za doseganje uspeha na specifičnih področjih, uporabljamo izraz »talentiranost«.

Kateri znaki izdajajo nadarjenost?

Nadarjenost pri otroku, starem od 5 do 8 let, izdajajo naslednji znaki:


 1. Otrok razmišlja abstraktno – razume napredne matematične in jezikovne koncepte in se lahko pogovarja o kompleksnih temah, kot so etika, morala ali religija.
 2. Ima specifičen talent, npr. računanje in reševanje matematičnih nalog v mislih, razumevanje koncepta množenja, preden se ga učijo v šoli ipd.
 3. Dalj časa lahko ostane osredotočen na eno aktivnost.
 4. Ima bogat besedni zaklad in razume besede, ki jih njegovi sovrstniki običajno ne uporabljajo.
 5. Je v vlogi vodje, ki pogosto organizira skupinske dejavnosti, npr. začenja igranje igre z drugimi otroki.
 6. Je prepričan v svoje dosežke in ideje.
 7. Je zelo uspešen v šoli.
 8. Je ustvarjalen, rad pripoveduje zgodbe, riše ali sklada pesmi.
 9. Ima smisel za humor in ceni duhovitost, bistroumnost.
 10. Raje se druži s starejšimi otroki in odraslimi.
 11. V šoli lahko rešuje naloge, ki občutno presegajo učno stopnjo njegovih sovrstnikov.
 12. Je občutljiv za čustva drugih ljudi.
 13. Z lahkoto si zapomni dejstva in jih prikliče v spomin, kadar jih potrebuje.

Testiranje otroka

Če se otrok pritožuje nad tem, da je šola zanj prelahka, se lahko odločite za testiranje, ki bo razkrilo, ali je nadarjen. Testiranje ni edino orodje za ugotavljanje nadarjenosti, je pa vsekakor zelo uporabno. Če imate v rokah rezultate testiranja, ki kažejo na nadarjenost, se boste z učitelji in odgovornimi hitreje dogovorili za izvajanje prilagojenega pouka, v katerem bo otrok lažje razvijal svoje sposobnosti.

Včasih je nadarjenost težko prepoznati

Nadarjenost je pogosto spregledana pri otrocih, ki izhajajo iz etničnih manjšin, zapostavljenih okolij ali govorijo drug materni jezik. Včasih marsikoga preseneti tudi dejstvo, da je učno neuspešen otrok pravzaprav zelo nadarjen.

VEČ VSEBIN: