Numerologija se ukvarja s simboličnimi vrednostmi števil, ki predstavljajo življenjski utrip, energije, vibracije ter njihov vpliv na dogodke in ljudi. Sledi numerologije lahko najdemo v vseh starih civilizacijah: že v najstarejših časih so številom pripisovali mnoge pomene in veliko moč. Prevladovalo je prepričanje, da bo tisti, ki bo uspel prodreti v moč števil, z njimi ustvarjal čudeže.


numerologija

Numerologinjo Zatejo so števila zapeljala že v rosnih dvajsetih. Zateja je do leta 2007 je delala brezplačno oz. le za povratne informacije: numerološke portrete, kot napovedovala največje verjetnosti dogodkov ter čas primeren za uresničevanje ciljev.

Numerološki portret
Za izdelavo numerološkega portreta potrebuje numerologinja polno ime, kot je zapisano v uradnih listinah, ter datum in leto rojstva. S posebnimi računskimi metodami odstira število za številom, ki skupaj dajejo jasno sliko o značajskih potezah, osebnostnih lastnostih, skritih talentih, pa tudi šibkostih osebe ter dogodke, ki jih le ta priteguje v svoje življenje. Ob enem jih opozori na prihajajoča težavna obdobja ali naznanja svetle življenjske trenutke. Števila natančno orišejo, kako oseba deluje na različnih življenjskih področjih in kako jo vidijo drugi ljudje. Numerološki portret razkrije to, kar je zapisano v posameznikovi življenjski knjigi.

Letna ali mesečna napoved
Napoved omogoča globlji vpogled v to, kaj posameznika čaka v prihajajočem letu, mesecu. Vsako leto in mesec s sabo namreč prinaša vplive različnih števil, ki se človeka dotikajo na svojstven način. Z letno ali mesečno napovedjo numerologinja uvidi, ali so posamezniku energije v prihajajočem letu, mesecu naklonjene ali pa svetuje, kako z manj truda doseči več kot z velikanskimi napori takrat, ko mu usoda ni naklonjena.


Partnersko ujemanje
Za določitev, kako se posameznik ujame z drugo osebo, numerologinja potrebuje polno ime, kot je zapisano v uradnih listinah, ter natančen datum in letnico rojstva obeh oseb. Partnerska analiza odkrije, ali je posameznikov odnos z drugo osebo pod vplivom usodne privlačnosti, ima morda sindrom Romea in Julija ali pa je pod vplivom karme. Analiza partnerskega ujemanja pa ni omejena samo na področje ljubezni – prav tako je priporočljiva pred vstopom v prijateljski, poslovni ali kateri koli drugi odnos.

Ime podjetja

Numerološka analiza omogoča izbiro primernega imena za nastajajoče ali že vzpostavljeno podjetje in določitev ugodnega časa za registracijo.

Če vas je zgoraj opisano pritegnilo, lahko stopite v stik z numerologinjo Zatejo na tej spletni strani.

Numerologinja Zateja

VEČ VSEBIN: