Kako doseči, da bi otrok nekaj delal iz veselja? Otrok, ki nekaj dela za to, ker se boji posledic ali želi s tem »kupiti« naklonjenost staršev – tega si ne želi noben starš. V prispevku preberite, kako spodbuditi motivacijo pri otroku – za šolo, šport, branje knjig, tečaj angleščine ali nekaj povsem drugega.


Kako motivirati otroka

Pri razmišljanju o motivaciji otroka, se pojavi ključno vprašanje: kateri razlogi naj vodijo otroka pri njegovem ravnanju? Starši ne želimo, da bi otrok nekaj delal iz strahu pred posledicami, bolečino ali izgubo pozornosti in naklonjenosti. Prav tako ne želimo, da bi nekaj delal le zato, da bi s tem kupil našo pozornost in ljubezen. Želimo si, da bi otrok nekaj delal zato, ker mu je to v veselje – in da bi ga obenem veselilo tudi samo dejstvo, da je s svojim sodelovanjem prispeval k zadovoljstvu in veselju drugih in svoje okolice.

Vendar – kako to doseči?

Najbolje je opustiti razmišljanje o »palici« ali »korenčku« ter se vprašati, kako lahko skupaj z otrokom raziščemo, kaj ga res veseli in kako mu lahko pomagamo, da bo to dobro in uspešno počel. Otrokova motiviranost raste, ko so zadovoljene njegove potrebe ali pa če verjame, da bo z nekim delovanjem zadovoljil svoje potrebe. Če pa njegove potrebe niso zadovoljene ali če ima občutek, da ga določeno delovanje ne bo zadovoljilo, bo zanj nemotiviran ali celo demotiviran.

Od motiviranosti k samomotiviranosti

Pomembno je, da se zavedamo sledečega: dokler motiviramo otroka za opravljanje nekaterih nalog ali za primeren odnos (na primer sodelovanje pri hišnih opravilih, učenje, prijaznost), s tem povečujemo njegovo odvisnost od nas in ga tako oviramo pri razvoju v samostojno in odgovorno osebnost.


Zato je pomemben naslednji korak – k samomotiviranosti. O njej govorimo, ko človek ne potrebuje več zunanjih motivacijskih spodbud, temveč ga pri njegovem delovanju vodijo notranji vzgibi. To pa bo otroku in njegovi okolici prineslo veliko zadovoljstvo.

Seveda od majhnega otroka še ne moremo pričakovati, da bo vrhunsko samomotiviran, je pa vsekakor pomembno, da mu pomagamo, da gre v to smer.

Kdaj smo ljudje samomotivirani?

Samomotivirani smo, ko nekaj radi delamo, ko delamo nekaj, v čemer smo dobri ali pa ko delamo nekaj, kar okolje potrebuje. Vaše poslanstvo naj bo zato pomagati otroku najti nekaj, kar bi z veseljem delal, in mu pomagati, da bo te stvari dovolj obvladal, da bo lahko uspešen in zadovoljen s svojim početjem.

VEČ VSEBIN: