Ob različnih priložnostih nekateri kar radi pravimo, da je današnji svet vse bolj nor. Prehitevamo sami sebe, še hitrejši od nas je današnji čas.


odvisnost

Vse nam izgleda kot nekakšna vzpenjajoča se spirala, katere vrtoglavosti ni videti konca, čeprav so na primer o onesnaženosti okolja govorili že zdavnaj in čeprav skeptiki že desetletja govore o tem, da se ta brzeči razvoj “enkrat mora končati”. In kakor se krivulja diagrama razvoja sveta strmo vzpenja, enako njej tudi krivulja rasti prebivalstva, onesnaženosti majhne kozmične kroglice z imenom Zemlja in marsikaterega drugega segmenta, tako se dandanašnji posameznik v vsem tem vedno teže “najde”.

Moderni svet je poleg številnih pridobitev in “dobrin” prinesel tudi nekatere bolezni in stiske, ki jih prej niso poznali. Že o raku pravijo, da so ga poznali v davnini, saj so ga baje odkrili pri eni od mumij, ni pa mogoče trditi, da je pri tem šlo za bolezen današnjih razsežnosti. Tudi za negotovost, občutek osamljenosti, psihične napetosti, raznotere čustvene strese in frustracije ne moremo trditi, da so “izum” dvajsetega stoletja, vsekakor pa gre danes pri tem za precej množičen pojav, ki je vedno bolj pereč in zaposluje vedno večjo množico strokovnjakov in entuziastov. Okoli tovrstnih težav se vrti tudi vedno več denarja. Vse to pa zaradi tega, ker smo vedno bolj razdvojeni, izgubljeni, nekako razčlovečeni. Potrebujemo nekoga, ki bi nas našel in poskusil sestaviti nazaj.

Seveda se različni tipi osebnosti do tovrstnih tegob obnašajo različno. Astrološko gledano gre za to, da so nekatera znamenja begu v neresničnost podvržena bolj, druga manj, za podoben princip pa gre tudi pri pristopih k posameznemu tipu pacienta. Tako pričujoči zapis govori o nekaterih značilnostih posameznih znamenj in njihovih odzivih na odvisnost ter zdravljenje od nje, predvsem pa o vzvodih, ki jih je potrebno pri njihovem odvajanju odvisnosti ustvariti in premakniti od zunaj, če naj bi jim uspelo.

OVEN

Prirojena težnja otrok, rojenih v tem znamenju, je ta, da se odzovejo na vsakršne izzive ter uprejo prepovedim, kaj lahko privede do tega, da se znajdejo na napačni poti. Ovnom je treba ponuditi jim je izziv za življenje in ugled. Občutiti morajo zaupanje okolice v njihove sposobnosti, potrebno jih je pripraviti do tega, da izkažejo vaša najvišja pričakovanja. Dopustiti jim moramo možnost čutiti, da so izredno pomembni ter da je od njih marsikaj odvisno. Izzivi zanje morajo biti konstruktivni: športna tekmovanja, šolske dodatne obveznosti kot na primer zbor ali krožki, morda tudi aktivno sodelovanje v kakšnem drugačnem klubu. Vsekakor jim takšna nova aktivnost ne sme predstavljati preobremenitve ali jih kako drugače omejevati. Nikoli jim ne smemo izrecno prepovedati kaditi ali piti, saj s tem samo izzovemo njihovo podzavestno izbrano pravico do lastne izbire. Če se Oven odreče tem “prepovedanim” sredstvom, je to edinole zaradi tega, ker se je tako odločil sam, ne pa zaradi nekakšne prepovedi ali ukaza.

BIK

Ker temu znamenju vlada Venera, so Biki nagnjeni k pretiranemu “zadovoljevanju apetitov”, pa naj gre za preveč sladkarij ali druge močne hrane in pijače, pretiravanje pri gledanju televizije ali pa še kaj drugega. Zaradi tega mora že njihova zelo zgodnja vzgoja vsebovati tudi lekcije iz vzdržnosti. Dati jim je treba vedeti, da življenje ne zagotavlja pravice do vsega, kar jim je všeč ali se zaradi tega počutijo dobro, v resnici pa praviloma zadošča za potešitev samo trenutne “lakote”. Za Bike je značilno tudi to, da so nagnjeni k navadam, ki jih nato spreminjajo samo s precejšnjo težavo, pri čemer pa ni razlike med pozitivnimi in negativnimi navadami (razvadami). Če naj bi jim predočili nevarnosti, ki jih čakajo v primeru, če se bodo vdali opojnim sredstvom, je to potrebno napraviti na čimbolj praktičen in nazoren način. Ker svoje odločitve sprejemajo počasi, enako pa je tudi z njihovo sposobnostjo prilagajanja, praviloma do največjih težav prihaja kmalu po uspešnem pričetku odvajanja, zato ravno tedaj potrebujejo močno podporo. Če pomisel, da se narkotikov ali sredstev proti depresiji ne smejo niti dotakniti, ne bo prešla v njihovo navado, bodo rezultati odvajanja vedno viseli na nitki.


DVOJČKA
Tem otrokom je potrebno podati popolno in široko informacijo o vsem, kar opojna sredstva predstavljajo in česar se v primeru uporabe lahko nadejajo. Čustven pristop in razni pozivi pri Dvojčki ne obrodijo sadov, zato se velja temu raje izogniti. Zato pa je pri delu z njimi potrebno imeti v vsakem trenutku pri roki inteligentne in dobro premišljene odgovore na vsakršna vprašanja, s katerimi Dvojčki zasipavajo svojo okolico. Zlasti gre pri tem za argumente “za” in “proti”. Najpomembnejši sestavni del celovitega pristopa pri odvajanju Dvojčkov od odvisnosti je vsestranska mentalna stimulacija. Potrebno jih je pripraviti do tega, da se bodo udeleževali raznih tekmovanj, pisali, brali, delali z računalnikom in podobno, skratka: čimbolj je treba zaposliti njihov vedno radovedni um in hitre ter spretne roke, obenem pa jim omogočiti, da se lahko ustvarjalno izkažejo na čimveč področjih. Odvisnost od opojnih sredstev bo tako sčasoma postala “le ena od stvari v življenju” in kot taka nezanimiva.

RAK

Zanje je izredno pomemben koncept družine, doma, toplega ognjišča in razumevanja znotraj kroga najbližjih. Zaradi tega so rojeni v tem vodnem znamenju tudi težak oreh pri poskusu odvajanja od opojnih sredstev. Nagnjeni so k razmišljanju o “včeraj” in se “jutri” nekoliko boje, saj jih navdaja z negotovostjo. Njim je treba dopovedati, da predstavljajo opojna sredstva veliko nevarnost, da svojega ideala – družine in toplega doma ne bodo mogli doseči. Ker praviloma spoštujejo, včasih celo idealizirajo svoje starše, morajo le-ti aktivno in s svojim primerom sodelovati pri zdravljenju odvisnosti. Če naj bi Raki uspeli na tej težki poti, se morajo predvsem počutiti varne!
Poseben primer so tisti med njimi, ki niso imeli toplega otroštva, nekateri astrologi jih imenujejo kar “izgubljene Rake”. To so ljudje, ki nimajo prave slike o tistem, kar je zanje pravzaprav najmočnejše življenjsko gonilo, zato je to sliko med terapijo potrebno šele ustvariti in jo predstaviti dovolj stvarno, da se je nato lahko oprimejo ter se jo trudijo doseči.

LEV

Nobeno od dvanajstih znamenj nima v sebi toliko ponosa kot ravno Lev, zato so ti ljudje močno dojemljivi za vse, kar jim pomaga vzdrževati njihov ugled, položaj in občutek samospoštovanja. Njihova poglavitna potreba je vloga zvezde, pri čemer na marajo občutka, da je njihova zvezda padla. V takem primeru jim je treba predočiti, da si z ustvarjalnimi in po možnosti zabavnimi aktivnostmi izgubljeni ugled lahko povrnejo ali pa izgradijo novega. Če jih boste pripravili, da se bodo podali na to pot, sploh pa, če bodo pri tem že dosegli kakšne rezultate, bodo dobro premislili, če naj bi storili kakšen korak, ki bo ogrozil njihove resne napore in visok cilj. Poleg tega je pri delu z njimi potrebno vsaj opaziti, morda pa tudi pohvaliti ali nagraditi njihove še tako majhne uspehe ter jim s tem omogočiti občutek, da se počutijo pomembne. To je pri Levih nepogrešljivi sestavni del poti h končnemu uspehu.

DEVICA

Rojeni v tem znamenju imajo prirojen čut za ohranitev zdravja, zato je ves trud pri zdravljenju njihove odvisnosti treba bazirati ravno na tej točki. Ker so za njihovo notranje delovanje neizogibno potrebne čimbolj izčrpne informacije, morate kar veliko pozornosti posvetiti vsem vrstam pogledov na zdravstveno problematiko in možnosti vpliva opojnih sredstev na človeško zdravje. Na ta način se Device soočijo z možnostjo, da s svojim nespametnim početjem ogrozijo ravno tisto, kar sicer prav pikolovsko natančno pazijo in pestujejo. O vsem tem jim je treba ponuditi ustrezno literaturo, poleg tega pa o vsem tem veliko debatirati. Devica je namreč precej nejeverno znamenje, zato je ni mogoče prepričati samo z besedo. Da bi dosegli to, so potrebni najprej trdni argumenti, velja pa tudi izkoristiti njihovo dojemljivost za avtoritete, zato je treba po možnosti organizirati stik s strokovnjaki s področja bolezni odvisnosti. Še nečemu je pri njihovemu zdravljenju potrebno posvetiti kar največjo pozornost. Gre za uravnovešeno, redno in čimbolj zdravo prehrano. S tem ustvarimo tudi pogoje za urejeno in disciplinirano življenje, brez katerega si uspešnih rezultatov zdravljenja Devic verjetno ni mogoče zamisliti.

TEHTNICA

Ti ljudje težijo k miru, harmoniji, fairplayu in sožitju, druženje in družabni stiki so zanje prirojena potreba in so zato bistvenega pomena. Kot taki pogosto pomenijo tudi korenine problema odvisnosti Tehtnic, zato tega dejavnika nikoli ne smemo zanemariti. Odnosi med ljudmi jih zelo zanimajo, zato ne marajo, da bi jih drugi videli v slabi luči. Če jim torej na pravi način predstavimo, kako lahko opojna sredstva vplivajo na njihovo mentalno in telesno zdravje, sploh pa na njihov videz in kasneje na družabno življenje, bodo na eksperimente z opojnimi sredstvi pričeli gledati drugače. Prikazati jim je treba filme o alkoholikih in narkomanih, kjer bodo problematiko lahko videti tudi v plastični in nič olepšani luči, nakar bo v njih precej zrasel odpor do takšne odvisnosti. Res pa je, da je pri Tehtnicah vedno treba upoštevati obe možni plati medalje, kot tudi to, da končno odločitev, pa naj do nje pridejo še tako počasi, previdno in celo neodločno, tehtajoče, vedno sprejmejo sami.

ŠKORPIJON
Škorpijoni že od majhnih nog izkazujejo veliko odločnost. Če je usmerjena in vodena pravilno, lahko njihova močna samokontrola doseže, da bolezni odvisnosti v njihovem življenju nikoli ne bodo problem. Vsekakor pa je nujno, da do te pravilne usmeritve pridejo dovolj zgodaj, saj se v nasprotnem primeru kaj lahko zgodi, da jih njihova narava pripelje naravnost do samouničenja. Zanje tudi velja, da so načeloma vedno “proti” veljavnim trditvam, stališčem, pravilom ali načinu življenja, zato jih prepovedi ali kakršna koli prisila praviloma vzpodbujajo k uporu in celo k akciji v nasprotni smeri. Ker so prirojeno nagnjeni tudi k raziskovanju in eksperimentiranju, so opojna sredstva in njihove neraziskane in prepovedane možnosti vedno nekako blizu. Zanje je zelo priporočljivo, da se o posledicah uživanja opojnih sredstev prepričajo na lastne oči.

STRELEC
Ti ljudje imajo navadno dober smisel za humor in ljubijo zabavo, vendar so sposobni v vsem pretiravati. Zelo so nagnjeni k popuščanju samemu sebi, zato jih lahko poizkusi z opojnimi sredstvi hitro potegnejo v odvisnost. Zelo zgodaj jim moramo torej podati informacijo o tej problematiki, pri čemer je bistveno, da smo direktni in stvari imenujemo s pravim imenom. Jupitrovi otroci, zlasti Strelci, zelo radi ugriznejo v večji kos mesa kot pa ga nato lahko pogoltnejo, vendar tega nikoli nočejo priznati. Eden od njihovih največjih problemov je tudi težnja po neomejenosti, svetovnih širjavah in življenju brez pravil ter omejitev, zato se jim opojna sredstva zde kar primerno orodje za dosego tega ideala. Pri zdravljenju jim moramo širjave sveta poskusiti prikazati na drug način, jim po možnosti omogočiti potovanje in spoznavanje novih tujih krajev, jih vzpodbujati k ukvarjanju z zgodovino, miti in podobnim, vendar pa jih pri tem ne smemo siliti k ničemer.

KOZOROG
Rojeni pod vplivom Saturna jemljejo svet, življenje, svojo okolico in sami sebe zelo zares, zato so vsled morebitnih padcev, razočaranj ali kasnitev nagnjeni k obdobjim negativizma ali celo depresije. Orientirani k poslu, statusu in spoštovanju do drugih ter do skupnih rezultatov potrebujejo veliko podpore s strani drugih. Povedati jim je treba, da je pot k pozitivni izpostavljenosti strma in vijugava, vendar vredna naporov. Njihovo vzgojo je treba voditi v smeri pozitivnega razmišljanja, k doseganju pozitivnih vrednot, življenjskih usmeritev in stališč, sploh pa čim dlje od pesimizma in črnogledosti. Če se jim bo uspelo usmeriti k ustvarjalnim ali celo zabavnim aktivnostim, obstaja velika verjetnost, da v trenutku potrtosti ne bodo takoj posegli po opojnih sredstvih ali drugih umetnih snoveh, ki naj bi jim pomagala izvleči se iz lastne slabe volje.


VODNAR
Vodnarji so bolj kot vsi drugi ljudje nagnjeni k temu, da svoje življenje izboljšajo – ali “izboljšajo” z izbiro prijateljev in bližnjih sodelavcev. Za starše in vse tiste, ki se ubadajo z Vodnarji ali so zanje odgovorni, to predstavlja resen problem. Vodnarje je namreč treba učiti razločevanja med zrni in plevelom, kar pa zanje ni najlaže. Nadalje jih je treba stalno nadzirati, ali se izbora in dogovorov držijo ali ne. Če obstaja kak nujen razlog ali zadržek, da se z nekom ne bi smeli družiti, ga je Vodnarjem treba povedati zelo nazorno, utemeljeno in zlasti logično. Čustveni pristop pri teh ljudeh ne daje rezultatov, saj so kljub svojemu prislovičnemu humanizmu in duhovnosti preveč razumski, da bi se zadovoljili s premalo utemeljeno razlago ali razlogi, ki slonijo na neki želji ali kakšnih drugih njim nerazumljivih principih.

RIBI
Rojeni v tem vodnem znamenju so poseben primer pri reševanju problemov v zvezi z odvisnostjo, saj v svoji osnovi težijo k ustvarjalnosti, požrtvovalnosti in posvečenosti, pa tudi k skrivnostnosti. Sanjači so, ki bi želeli, da je svet tudi v resnici takšen, kakršnega vidijo, vsak dokaz krute realnosti jih moti in meče iz tira. Nasploh se z resničnostjo nikoli ne znajo povsem sprijazniti. Motivacija ustvariti lastni svet, ki ne bo pod vplivom okolja, ampak njihovo varno pribežališče, je pri njih zelo izražena, zato so kaj hitro pripravljeni pobegniti v svoj namišljeni svet in močno podložni vplivu vseh vrst opojnih sredstev. Kakorkoli že, v primeru zdravljenja potrebujejo veliko ljubezni in podpore, od njih moramo zahtevati, da s svojim nepravilnim izborom ne prizadenejo vsaj svoje okolice in tistih, ki jih imajo radi ter jih še niso zapustili. Za razliko od na primer Vodnarjev jim je bolje pristopiti na čustven in ne na intelektualen način.

VEČ VSEBIN: