Vsak starš želi vzgojiti otroka, ki bo odrastel v odgovorno in samostojno odraslo osebo. Da bi dosegli ta cilj, je otroku treba dopustiti neodvisnost. Kljub temu pa mu ne moremo vedno dopustiti, da se popolnoma samostojno odloča, saj za to še ni dovolj zrel. S tem mu lahko prej škodimo kot koristimo, saj mu naložimo preveliko čustveno breme. Kako na zdrav način spodbuditi otrokovo neodvisnost?


Otrok in neodvisnost

Otrokova želja po samostojnosti se pokaže že v zgodnjem otroštvu. Običajno se ta faza začne okoli 18. meseca in doseže vrhunec pri dveh letih starosti. Čeprav je to obdobje za starše mnogokrat težavno in komaj čakajo, da se zaključi, pa igra ključno vlogo v otrokovem razvoju. Otroku lahko pri razvijanju samozavesti in neodvisnosti pomagate tako, da ga naučite novih veščin. Več kot jih bo obvladal, bolj se bo zavedal, da je neodvisnost nekaj pozitivnega in samostojnost privilegij.

Če otrok še ni dovolj samozavesten, mu ne ponudite preveč možnosti izbire, saj ga to lahko zmede in zanj predstavlja pretežko nalogo. Najbolje je, če mu ponudite na izbiro le dve ali tri možnosti. Ob sprejemanju odločitev mu lahko pomagate tako, da ga usmerite v to, kaj naj izbere. Ko otrok odrašča, mu ustrezno povečujte možnosti izbire.

Zaupajte v otrokove sposobnosti

Tudi, če ni vedno preprosto dopustiti otroku, da nekaj naredi samostojno, je to ključnega pomena za njegov razvoj samostojnosti. Dobro je, če otroku pustite, da vam pomaga pri vsakodnevnih opravilih. Če boste zaupali v njegove sposobnosti, bo narasla njegova samozavest. Dobro je tudi, da otroka spodbujate, da poizkusi in raziskuje nove možnosti.


Neodvisnost pri starejšem otroku

Ko otrok dopolni osem let starosti, starši nemalokrat opazijo, da želi vse pogosteje sam sprejemati odločitve. Pri tem je pomembno, da otroku krepite zavedanje, da ima svobodo pri odločanju, a mu pomagate pri sprejemanju težjih odločitev.

V naslednjih letih je treba pričeti s popuščanjem pri nadzoru, kar pa ni vedno lahko. Pomembno je, da otroku postavite meje in jasno izrazite svoja pričakovanja.

Seznanite ga s posledicami njegovih odločitev

Z vstopanjem v adolescenco prihaja vedno bolj do izraza uporniški duh. Otroka takrat nikar ne omejujte pri možnostih izbire, a ga seznanite s posledicami njegovih odločitev. Tako bo pridobil izkušnje in se naučil, da mora pred sprejemanjem odločitev pridobiti dovolj ustreznih informacij.

V obdobju razvoja otrok hitro menjuje razpoloženje in takrat je podpora staršev še toliko bolj pomembna. Vaša kritika naj bo vedno konstruktivna, ob tem pa bodite razumevajoči in prijazni.


VEČ VSEBIN: