Starši so postavljeni pred zahtevno nalogo. Preden otroka »pošljejo v svet«, ga morajo opremiti s številnimi pomembnimi znanji in spretnostmi. Ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko starši naučijo svoje otroke, je, kako se kritično opredeliti glede informacij, s katerimi smo soočeni. To je še toliko pomembneje v času, ko smo praktično na vsakem koraku bombardirani z novimi informacijami, ki jih moramo zelo hitro »popredalčkati«. Ker šolski programi pogosto še vedno temeljijo na pomnjenju podatkov namesto na spodbujanju kritičnega razmišljanja, kar je deloma tudi krivda prevelikega števila učencev na posameznega učitelja, je naloga staršev še toliko težja. Kako se torej lotiti vzgoje kritičnega misleca?


Razmišljanje otrok

Skupno spremljanje novic

Otroci le redko pokažejo zanimanje za aktualno dogajanje, če jih k temu ne spodbudijo njihovi starši. Seveda pa naj bo to, katere vrste novic boste spremljali, prilagojeno otrokovi starosti. Vi ste tisti, ki boste najlažje presodili, na kako zahtevne informacije je otrok že pripravljen. Deloma je to seveda odvisno tudi od snovi, ki so jo doslej že obravnavali v šolah, predvsem pri družboslovnih predmetih. Vseeno pa je pomembno, da s skupnim spremljanjem novic začnete čim bolj zgodaj oziroma da vsakodnevno temu početju namenite določeno količino časa. Za otroka bo to tako postalo navada, zato se bo tudi kot odrasel bolje zavedal stvari, ki se dogajajo okoli njega.

Nevsiljivo postavljanje vprašanj o slišanem ali prebranem

Zgolj spremljanje novic pa seveda še ne pomeni kritičnega vrednotenja. Tako je pomembno, da otroku zastavljate tudi vprašanja, s katerimi preverjate njegovo oziroma njeno razumevanje slišanega ali prebranega. Tudi pri tem seveda upoštevajte otrokovo starost. Pri vprašanjih se poskušajte izogniti vnaprejšnjim vrednostnim sodbam, ampak raje prisluhnite temu, kar vam pripoveduje vaš otrok. Pogosto se lahko odrasli od otrok naučimo marsičesa novega oziroma nam lahko otroci odprejo drugačno perspektivo na stvari. Zato ne izhajajte iz predpostavke, da ste tu zato, da otroka nečesa naučite, ampak je precej bolj smiselno, da v tem vidite priložnost za skupno učenje. Cilj kritičnega mišljenja ni nujno ta, da se dokopljete do končnih odgovorov, ampak pogosto ogromno pomeni že to, da zna nekdo prepoznati ključne probleme in začeti razmišljati o njih.

Povezovanje različnih informacij

Poleg množice informacij je za sodobno družbo značilno tudi to, da so te informacije pogosto zelo razpršene. Tako mnogi posamezniki ne vidijo prave povezave med njimi. Za to je pogosto krivo tudi dejstvo, da jih kot otroke nihče ni navajal na to, da moramo vedno poskušati poiskati širšo sliko, povezati posamezne informacije v večjo celoto. Šele tako jih lahko zares osmislimo. Ko torej z otrokom spremljate novice in se o njih pogovarjajte, poskušajte občasno usmeriti otrokovo pozornost tudi k tistemu, kar je zasledil pred dnevi ali morda meseci. Tako se bodo počasi ustvarjale povezave. Informacije ne bodo več dojete kot izolirani drobci, ampak bodo vpete v širši kontekst. In prav to je zelo pomemben sestavni del kritičnega mišljenja. Seveda pa je vseskozi pomembno, da celotnega procesa otroku ne priskutite, ampak poskušajte učenje kritičnega mišljenja povezati z igro. Skupno reševanje miselnih ugank je lahko tako odlična priložnost za kakovostno preživet skupni čas, ki bo obenem otroku pomagal tudi pri razvoju kritičnega mišljenja.


VEČ VSEBIN: