Kakšen vpliv na dejansko dogajanje na Zemlji imajo črne napovedi Nostradamusa in drugih prerokovalcev? Kako se ta sila še potencira s širjenjem preko medijev in z vero ljudi vanjo? In ali ima kdo sploh pravico prerokovati bodočnost komu drugemu kot sebi samemu? Kaj mu s tem počne?


religija

Kaj se človeku zgodi ravno s tem, ko sprejme določeno napoved za resnično? Ali se sploh da natančno prerokovati bodočnost? Kaj se vse ne spreminja stalno in brez prestanka?
Ali je prerokovalec sploh sposoben jasno zaznati vizijo napovedi za druge? Na tem dandanašnji ključnem področju je mnogo stvari popolnoma nerazjasnjenih. Začnimo pa s tem, kako delujejo pozitivne in kako negativne napovedi.

Vsakršna pozitivna napoved je oblika pozitivne misli ali pozitivne miselne slike ali pozitivne vizije ali pozitivnega miselnega programa, ki naj bi se uresničil. Izhaja iz vere v dobro. Ima seveda izključno pozitivne učinke: ustvarja upanje, poraja radost, dviguje človeka, daje polet, voljo, energijo – in na koncu se tudi uresniči.

Za primer tu navajam medicinski slučaj, ko so smrtno bolnemu pacientu pomotoma zamenjali kartoteko, kjer je pisalo, da bo kmalu okreval – in tudi je, – kar se je izkazalo za pravi zdravstveni čudež. To je moč vere. Uresniči jo človek sam, ko se odloči verjeti v dobro ali pa v slabo. Oboje deluje po istem principu.


Moč vere

Negativne napovedi so vera v slabo. Človek si jih sam uresniči s svojo božansko ustvarjalno silo, z močjo svoje vere. V zgornjem primeru je drugi pacient, ki skorajda ni bil bolan, umrl – ker so mu napovedali, da je pač tako in da zanj ni rešitve. Verjel je – in je bilo po njem. Točno po diagnozi, ki so mu jo pripisali!

Prerokovalci črnih napovedi, tako za posameznike kot za Zemljo, si delajo zelo slabo karmo. Kajti ljudje so lahko zelo lahkoverni in si ne morejo pomagati, da ne bi verjeli, še posebno se ne morejo upreti slabim napovedim. Zato jih kar vleče v negativno mišljenje. In če se tu najde kdo, ki jim vrže – simbolično – vrv za obešanje, se bodo sami obesili. Ustvarili si bodo točno tisto, česar jih je najbolj groza. S svojo lastno vero v slabo, z vloženo lastno energijo bodo udejanjili napovedano črno prerokbo. Potem pa bodo vsi rekli, da je imel prerokovalec prav ali pa “da je usoda hotela tako”.

Toda to ni res. Vsak človek ima vedno na voljo svoboden izbor odločiti se, v kaj bo verjel: v dobro ali v slabo napoved. Vedoč, da si jo sam uresniči s svojo lastno božansko ustvarjalnostjo. Tako smo vsi narejeni.

Moč naše vere je toliko večja, kolikor je večja naša vera. Popolna vera v nekaj se udejanji že v najkrajšem primernem času. Sovražniki vere v dobro so dvomi, »zdrava« skepsa, ne-verjetje… in podobno – vsi ti pojavi izvirajo iz vere v slabo. Le-to pa zmanjšujejo faktorji upanja in globoke notranje iskrice resnice.
Odločitev je torej naša lastna in tudi vsak sam odgovarja zanjo. Vsak sam tudi nosi in živi vse posledice svoje odločitve – tistega, v kar je izbral verjeti, kajti to tvori njegovo vsakdanje življenje.


Kolektivna zavest

V slučaju, da množica ljudi verjame v isto stvar, recimo v neko črno prerokbo za Zemljo, kakršnih ta čas ne manjka – kaj se tedaj zgodi? Vsa ta negativna energija se zbira v ogromno maso. Dobesedno koagulira, postaja slična nekakšnemu grozljivemu energetskemu črnemu oblaku, ki grozi človeštvu. Ta črni oblak je plod ali produkt ljudi samih, oni sami so ga ustvarili, čeprav tega niso hoteli. In ravno ta hip pridno doprinašajo v njegovo maso s tem, ko se bojijo črnih prerokb, ko verjamejo vanje, ko berejo o njih, ko poslušajo o njih v medijih!

Današnji mediji pa ta negativni dejavnik prizadevno izkoriščajo za prodajo svojih izdelkov in za gledanost svojih oddaj in še iz katerih drugačnih razlogov, kajti popularna je misel, da brez tega »črnega popra« oddaje in članki ne bi bili zanimivi in da bi drugače vse bilo živ dolgčas.

Tako se krog širjenja negativnosti pridno vrti. Tudi mediji – ravno tako kot posamezniki – se ne zavedajo, kaj s tem svojim početjem delajo sebi, človeštvu in Zemlji. Iz prahu starih polic so potegnili stoletne prerokbe, katerih avtorji niso mogli vedeti, kakšne posledice bodo imele njihove besede za človeštvo. In tako skupaj premlevamo prerokbe,  ki so večinoma črno obarvane. Toda za nekaj je že prav, tako kot je. Kar pa ne spremeni dejstva, da imamo vsi proste roke za spremembe, za nove odločitve pri sebi.

Prerokbe in videnja

Naslednji odgovor se tiče pravice, ki jo imamo, da dajemo prerokbe. Sebi jih lahko. To je naša pravica, svobodna odločitev, naš izbor! Toda drugim NE. Nikomur! Tukaj je izključena tudi Zemlja kot celota, tudi človeštvo, tudi vsa dogajanja na Zemlji! Te pravice nima nihče! Kajti s tem avtomatično kršimo božansko pravo – in to se drago plača! In zakaj ne? Ravno zato, ker je vsaka prerokba nekakšen »predlagani miselni program« ali vizija – ki jo potem nekdo drug prevzame za svojo, s tem ko verjame vanjo. S tem smo tistemu človeškemu bitju odvzeli svobodo njegovega izbora, na nek način smo ga (hote ali nehote) programirali v našo prerokbo, pa čeprav je sam verjel vanjo. Tukaj še posebej govorimo o negativnih prerokbah. Pozitivne prerokbe so odrešujoče in imajo pozitiven, blagodejen, dobrodošel učinek.


Obstaja razlika med obveščenim in neobveščenim človekom, med tistim, ki je ozaveščen, in tistim, ki slepo sprejema prerokbe. Tisti, ki se zaveda ustvarjalne moči svojih misli oziroma svoje vere, bo zelo pazil, v kaj bo verjel, zato ker dobro ve, da si bo tisto potegnil v svojo izkušnjo. Oni drugi pa je žrtev sebe, žrtev drugih, žrtev medijev, žrtev črnih prerokb, zraven pa je ves prestrašen in s svojo ustvarjalno energijo zraven še pridno dela proti sebi in proti celemu človeštvu.

Zato je tale zapis tako zelo odločilno pomemben! Nekaj je nujno potrebno storiti, če ne želimo v živo doživeti točno tistega, kar so »veliki« črni prerokovalci »videli« v naši prihodnost.

Vsaka prerokba ali vizija bodočnosti gre pri človeku skozi filter njegovih oči, njegovega uma, njegovega mišljenja. Skratka gre skozi njegovo glavo. Ve pa se, da ima vsak človek v sebi dosti negativnega mišljenja, dokler ne stopi na pot lastnega ozaveščanja. Takšno negativno mišljenje v človeku tvori nekakšno zaveso, ki ovira videnje, tako kot da bi gledali skozi tančico z vzorci in umazanijo na njej. Videna slika ne more biti niti jasna niti ne more odgovarjati dejanski realnosti. To je dejstvo. Tudi »videnje« preko simbolov (npr. kart) gre ravno tako skozi medij njegovega uma in ne uide zgornjemu dejstvu!

Drugi faktor, ki onemogoča natančnost prerokovanja, pa je stalno, neprekinjeno spreminjanje vseh zadev na Zemlji – in to v skladu s faktorjem, ki je dokaj nepredvidljiv in v stalnem gibanju: to je skupna zavest človeštva. To pomeni zbirek vseh zavesti vseh ljudi. Zavest vsakega človeka pa je stalno v gibanju! Z duhovno rastjo raste zavest, začasno jo je možno znižati z raznoraznimi negativnostmi. Pozitivne stvari, meditacija, post, radost in podobno pa jo dvigujejo. Torej, kakršen bo skupen rezultat na ravni zavesti – takšni bodo tudi dogodki na Zemlji!

Moč misli

Še nekaj: tistemu, čemur posvečamo našo pozornost, o čemer razmišljamo, tistemu pošiljamo svojo energijo. Ni važno, ali zadevo ljubimo ali pa obsojamo – tja teče. Npr: če vsak dan vztrajno gledamo nasilje na TV, če ga cel dan vrtimo po glavi, če se ga bojimo – s tem vlagamo v prej omenjeni črni oblak. Bolj ko se govori o terorizmu, bolj cvete in več ga je in več ga bo. Bolj ko se borimo proti njem, slabše je stanje.

Najbolj pomaga ne razglabljati o negativnih stvareh, ne posvečati jim naše pozornosti. Strah izhaja iz vere v slabo. Če jo zamenjamo za vero v dobro – bo izginil. Zelo pomaga tudi, da se obrnemo Navzgor, kakor nam veleva srce, in prosimo za milost, za pomoč, molimo, meditiramo, blagoslavljamo.

Pomagalo nam bo, da opustimo tiste črne vizije napovedovalcev in si ustvarimo svoje čudovite, radostne, lepe vizije. To so pozitivni miselni programi za bodočnost. Za našo lastno in za človeštvo in za Zemljo. To je pozitivna energija, ki ima moč izničiti tisti črni oblak. Čim več ljudi se bo potrudilo storiti to pri sebi, tem bolje bo za vse. Pa tudi sami se bomo počutili bolje in olajšane, radost in upanje bosta posijala nazaj v naše življenje.

Zapomnimo si, da je celotno dogajanje na Zemlji v naslednjih letih, ki se štejejo za odločilne (do leta 2012), stvar naše izbire, stvar naše vere. Dogaja se proces duhovnega rojstva naše matere Zemlje ali dvig njene zavesti. Vsak posameznik tvori nepogrešljiv delček v zavesti človeštva.

Od nas vseh in hkrati od vsakega posebej, pa je odvisno, KAKO se bo ta proces rojevanja izpeljal: ali bo to boleč in težak porod ali pa bo nežen in čudovit za vse. Odločite se! Storimo kaj zase in zanjo, ki nam je kot Mati.

Des Anges

VEČ VSEBIN: