Motnja aktivnosti in pozornosti, ki jo velikokrat prepoznamo po angleški kratici ADHD, predstavlja najpogostejšo otroško kronično motnjo. Zanjo so značilne zmanjšana pozornost ter hiperaktivnost in impulzivnost, ki ovirajo otrokovo uspešnost.


Angleško ime za motnjo aktivnosti in pozornosti je Attention Deficit Hyperactivity Disorder (skrajšano ADHD). Obstajajo tri različne oblike te motnje, katerih skupni imenovalec je, da se otrok s težavo osredotoča, reagira nepremišljeno in je nenehno v pogonu. Ker je vse to značilno za malodane vse predšolske otroke, se motnjo lahko diagnosticira šele pri starosti šestih let.

Motnja pozornosti ADHD

ADHD se pogosteje razvije pri dečkih, skupno pa se pojavi pri okoli petih odstotkih šolskih otrok. Zdravniki še niso odkrili natančnega vzroka za to motnjo, na razvoj katere naj bi vplivali predvsem genetski dejavniki.

Simptome ADHD lahko razdelimo v tri večje skupine, in sicer: v nepozornost, hiperaktivnost in impulzivnost. Simptome pa nadalje delimo v tri tipe motnje.


Nepozorni tip

Za nepozorni tip je značilna zmanjšana dejavnost. To obliko motnje imajo največkrat deklice. Otroci s tem tipom motnje ne motijo pouka, zato so njihovi simptomi pogosto prezrti. Ta tip spoznamo po naslednjih simptomih: pozabljanje, neorganiziranost, pogosto izgubljanje pomembnih stvari, delanje napak iz malomarnosti, neizpolnjevanje navodil, puščanje dela nedokončanega, zasanjanost in neposlušnost, nepripravljenost na ubadanje z umsko napornimi dejavnostmi ter ignoriranje podrobnosti.

Hiperaktivno-impulzivni tip

Pri hiperaktivno-impulzivnem tipu so izraženi simptomi hiperaktivnosti in impulzivnosti. Za te otroke je kljub temu značilno, da se lahko zberejo. Simptomi »hiperaktivnega dela« tega tipa motnje so: nenehno gibanje, nezmožnost sedenja pri miru, zvijanje in prestopanje, nenehno govorjenje; tek, skakanje in plezanje tudi tam, kjer se ne sme ter nezmožnost mirnega igranja.

Med simptome »impulzivnega dela« tega tipa motnje pa spadajo: ukrepanje in govorjenje brez predhodnega pomisleka, tek na cesto brez predhodnega preverjanja, neučakanost, podajanje odgovorov še preden se zaključi vprašanje in motenje drugih.

Kombinirani tip

Poznamo še tretji, kombinirani tip, ki ima izražene simptome vseh treh tipov ADHD. Ta oblika motnje je najpogostejša.


Kdaj govorimo o ADHD?

O ADHD govorimo, ko se zgoraj navedeni simptomi kažejo tako doma kot v šoli ali med vrstniki. Pojavijo se pred sedmin letom starosti, čeprav je lahko diagnoza postavljena tudi kasneje. Simptomi so bolj izraženi kot pri sovrstnikih, ki so na isti stopnji razvoja in trajajo več kot pol leta. Zaradi njih ima otrok težave v domačem, družabnem in šolskem okolju.

Zdravljenje

Motnja aktivnosti in pozornosti beli glave staršem in učiteljem, če ostane nezdravljena pa lahko negativno vpliva na šolski uspeh. ADHD diagnosticirajo na podlagi klinične ocene pediatra ali šolskega psihiatra. Med metode zdravljenja uvrščamo vedenjsko terapijo in zdravila ter izobraževanje, usposabljanje in svetovanje za starše. Otroci, ki jim postavijo diagnozo motnje aktivnosti in pozornosti in se zdravijo, imajo več možnosti za kasnejši uspeh v šoli in življenju.

VEČ VSEBIN: