Večina nakita ima obliko sklenjenega kroga: ogrlice, zapestnice, prstani, tudi uhani imajo krožno obliko. Zato je nujno, da najprej spoznamo simbolični pomen kroga, ki je mnogovrsten.
Krog kot razširjena pika simbolizira popolnost, homogenost in odsotnost razločevanja ali delitve. Pri tem ne gre samo za skrito popolnost prvobitne pike, marveč ustvarjene posledice  – svet, ki se razlikuje od svojega počela. Krožno gibanje je popolno, nespremenljivo, brez začetka in konca variacij, zato krog simbolizira tudi čas. Med drugim pa krog simbolizira tudi nebo, kot duhovno, nevidno in transcendentno.nakit


Ogrlica

Ogrlica ni samo okras, marveč lahko pomeni funkcijo, dostojanstvo, vojaško ali civilno nagrado, odlikovanje, navezavo. Na splošno ponazarja vez med tistim ali tisto, ki ogrlico nosi, in tistim ali tisto, ki jo je podaril(a). Kot takšna obvezuje, povezuje in ima včasih tudi erotičen pomen.

V kozmičnem in psihičnem smislu ogrlica simbolizira redukcijo številnega na eno, težnjo po nameščanju in urejanju bolj ali manj kaotične različnosti. Nasprotno pa razdiranje ogrlice pomeni podiranje postavljenega reda ali skupaj zbranih sestavin.

Keltska mitologija pozna le eno ogrlico, nosil jo je mitični sodnik Morann. Lastnost te ogrlice je bila, da se je stisnila okoli njegovega vratu, če je izrekel krivično sodbo, če pa je pravično razsodil, se je razširila.


Prstan

Prstan je predvsem znamenje vezi, navezanosti, zavezništva, zveze, želje, skupnosti, povezane usode. Prstan hkrati povezuje in ločuje, kar je verjetno povezano z dialektičnim razmerjem gospodar-suženj. Vendar se človek, če sprejme prstan, podredi s soglasjem, žival, ki ji prstan nadenejo, pa ne. Zato ima prstan tudi vrednost zakramenta, je izraz želje, volje. Ženin in nevesta si na poroki izmenjata prstana, kar pomeni, da je med njima vzpostavljeno dvojno razmerje – vsak zakonec postane gospodar in suženj drugega.

Uhani

Prediranje ušesa je zelo stara oblika prevzemanja obveznosti in polaščanja. Najdemo jo v stari zavezi – komur prebodeš uho, ti bo suženj za vedno.

Na Jutrovem so si derviši, ki so se zaobljubili samskemu stanu, tudi prebadali uho in nosili uhan, po katerem so bili prepoznavni. Evropsko izročilo podobno pravi, da so si mornarji predirali ušesa in nosili uhane, kar je pomenilo, da so zaročeni z morjem.

S. M. A.


VEČ VSEBIN: