Osnovni namen natalne oziroma rojstne astrologije je razložiti posamezniku rojstno karto, iz katere razbere osnovno danost posameznika oziroma njegovo “usodo”.


Beseda usoda je v bistvu težka beseda, saj govori o tem, da je naše življenje povsem določeno, torej da nimamo nobene možnosti spremeniti se. Zato je nemara bolj primerna beseda “danost”, saj kaže, kaj nam je dano in iz česa se moramo učiti in razvijati. Astrološka karta deluje kot usoda  pri tistih ljudeh, ki se duhovno ne razvijajo, ki imajo šibkejše zavedanje in so še zelo vpeti v vzorce. Človek lahko postopoma ozavešča zgodbe astrološke natalne karte in napreduje ter se iz njenih zgodb uči, zato ni potrebno, da obtiči na neki točki.

V rojstni astrološki karti je izrisana slika neba za kraj in čas rojstva osebe. Izrisan je tako vidni del, torej tisto, kar bi s pogledom v nebo videl v trenutku rojstva oziroma tisto, kar je tedaj bilo nad horizontom, kot tisto, kar je bilo skrito, torej pod horizontom. Nekoč so astrologi astrološke karte risali z roko, sedaj pa to namesto nas opravi računalnik, opremljen s primernim astrološkim računalniškim programom.

Osnovni elementi, s katerimi astrologi razlagamo astrološko karto, so planeti, zodiakalna znamenja, hiše in aspekti. Prav s povezovanjem teh elementov se nam odkriva življenje posameznika, katerega natalno karto imamo pred seboj.


astrologija

Kaj vse lahko ugotovimo astrologi z razlago natalne karte

Astrolog, ki je dobro podkovan v teoretičnem znanju astrologije in ima tudi kar nekaj izkušenj, lahko o osebi v bistvu odkrije veliko in tudi odgovori skoraj na vsako vprašanje stranke. V  natalni karti so skriti dogodki, občutenja pa tudi  talenti. Astrolog lahko opiše bistvene osebe (mati, oče, brat, partner, otrok…) v  življenju posameznika.
V lastni praksi pri interpretaciji rojstne karte razdelim razlago na pomembna področja, da se lahko bolj natančno posvetim vsakemu področju posebej.

Osnovni značaj

Astrologi lahko opišemo značaj osebe, pa tudi kako deluje, kam je usmerjena, torej na katera področja, in pa katere življenjske zgodbe so zanjo najpomembnejše, s čim se zelo veliko ukvarja v življenju.

Čustva

Odkrivamo lahko, koliko je oseba čustvena, na kak način izraža svoja čustva in kako se instinktivno čustveno odziva. Sama ponavadi govorim tudi o “otroku v osebi” in o tem, kako oseba zna zanj poskrbeti. Pogosto se na tem mestu tudi vrnem na življenjsko obdobje do četrtega leta starosti in razložim, kakšno je bilo to obdobje  in kakšne posledice je pustilo na osebi.

Misli in intelekt

Astrologi lahko ugotovimo, kaj osebo zanima,  kako razmišlja. Razložimo, kakšne mentalne sposobnosti ima in za katera intelektualna področja je bolj nadarjena. Spregovorimo lahko o času osnovne šole, srednje šole, visokega izobraževanja in tako naprej…


Ljubezen

Opišemo, kakšna je oseba v ljubezni in kakšen tip partnerja jo privlači. Opišemo lahko tako zgodnjo ljubezen kot potem resno partnerstvo, tako to, kaj oseba v partnerstvu potrebuje, kot to, kaj prihaja v njeno življenje, torej kakšen bo njen prvi partner, v primeru ločitve lahko opišemo tudi naslednjega partnerja in tako dalje….

Dom in družina

V tem sklopu  lahko odkrijemo, kakšen dom oseba potrebuje, kakšen je njen odnos do zasebnosti, do doma, družine. Opišemo mater in očeta, njun odnos sam zase, pa seveda tudi odnos staršev do osebe in obratno. Opišemo, kak dom si oseba ustvari. Ugotavljamo lahko plodnost ter opišemo otroke kot tudi odnos do otrok.

Posel

Odkrivamo poklicanost osebe, njeno poslovno pot. Seveda pomagamo tudi pri usmeritvah na konkretno poslovno področje, hkrati lahko opišemo delavno okolje in  sodelavce ter njihov vpliv na osebo.

Finance

Pri financah lahko astrologi opišemo, s čim oseba najlažje zasluži ter tudi kakšen je njen odnos do materialnih stvari, kaj vrednoti, kaj ceni in pa tudi kako ceni sebe oziroma ali si zna postaviti ceno. Lahko ugotovimo, kako je sama sposobna služiti denar, pa tudi koliko sreče bo imela pri pridobivanju denarja od drugih, mogoče bogatejši partner ali kaj takega.


Zdravje

Astrologi za zdravje lahko ugotovimo, kateri organi telesa so bolj občutljivi, kateri deli telesa so podvrženi nesrečam, zlomom, vnetjem in tako naprej. Ugotovimo lahko, koliko je oseba odporna in koliko moč življenja ima v sebi, po tem tudi vidimo, kako se bo odzivala na bolezen. Ugotavljamo, ali je oseba na splošno bolj podvržena boleznim ali nesrečam ter če je povečana možnosti operacij in hospitalizacije. Iz rojstne karte lahko razberemo tudi psihične težave in pa psihosomatske bolezni.

Karmična pot

Astrologi lahko ugotovimo, kje so vzroki težav v tokratnem življenju, razjasnimo, zakaj se mora oseba v tem življenju bolj truditi in se počuti omejena ali neizražena. Razložimo tudi, kje je pot k razvoju, kje je mogoče iti iz vzorcev in slediti svojemu smislu.

To je seveda moj lasten način razlage, saj različni astrologi razlagamo na različne načine oziroma iz različnih zornih kotov. Čeprav je iz rojstne karte razvidno v bistvu celotno življenje osebe, samo z natalno karto težje točno določimo, kdaj se bodo stvari realizirale. Lahko le rečemo, v katerem življenjskem obdobju se bo kaj zgodilo, toda za natančnejše določanje potrebujemo tudi tehnike predikcije.

Samospoznavanje

Sposobnost razlaganja natalne karte ni koristna samo zato, ker ti dá znanje, da svetuješ drugim ljudem, ampak predvsem zato, da odkrivaš in spoznavaš samega sebe. Človek, ki je pripravljen spoznati samega sebe, svojo notranjost, ki je pripravljen spoznati, zakaj se odziva tako, kakor pač se, zakaj privablja v svoje življenje take in drugačne osebe ter take in drugačne dogodke, tak človek lahko z znanjem astrologije zelo veliko pridobi, kajti znova in znova preko natalne rojstne karte odkriva elemente sebe, jih ozavešča in s tem napreduje.

Spodbujanje razvoja talentov

Meni osebno je najboljša možnost natalne karte to, da osebam pokažem, v katerih stvareh so dobre, jih spomnim na tisto, kar jim gre dobro, kje in s čim ali kom se dobro počutijo in najlažje izražajo sami sebe. Velikokrat se dobrih stvari ne zavedamo, toliko smo vpeti v težave, in spregledamo vse, kar je dobro in enostavno v našem življenju, s tem, ko se zavestno osredotočamo na naše talente, pa imamo možnost biti bolj hvaležni in s tem, ko smo bolj hvaležni, je življenje lepše. Poleg tega pa lahko včasih zaradi problematičnih področij življenja vlagamo premalo v naše talente in jih ne razvijemo optimalno.

Ozaveščanje vzrokov težav

To je pomembna naloga, ki jo astrologi imamo, vendar pa smo mi le majhen del v tem procesu, kajti oseba, ki ji razlagamo karto, mora biti dovolj odprta, samokritična in pripravljena sprejeti tudi stvari, ki niso najbolj enostavne in pred katerimi si že dolgo zatiska oči. Tu je potrebno, da smo astrologi dovolj taktični in ugotovimo, kateri od vzorcev se trenutno prečiščuje in ima največ možnosti, da ga oseba lahko ozavesti (tudi tu si pomagamo s prognostičnimi tehnikami). Paziti pa moramo, da nismo pretirano negativni in kritični, predvsem da ne obsojamo, saj se moramo zavedati, da imamo vsi ljudje težave.

S pomočjo natalne rojstne karte astrolog tudi ugotovi, na katerih področjih življenja se oseba sooča s težavami in problemi. Ugotovimo lahko vzrok nastalih težav in pomagamo pri ozaveščanju teh vzrokov in pri razumevanju zakaj se to dogaja in na kak način, preko česa lahko oseba najlažje reši svoje težave. Težave so lahko na zelo različnih področjih, najpogosteje na katerem od zgoraj omenjenih področij.

Človek in njegova pot

Bistveni predmet natalne astrologije je torej človek, torej skuša astrolog preko rojstne karte opisati karakter in pot posameznika. Najpogosteje smo astrologi smerokazi, ki povečujemo zaupanje posameznika v njegovo lastno pot. V trenutkih, ko zabrede v težave, mu lahko preko rojstne karte povemo, da v njegovem življenju obstaja veliko več kot le te težave, in ga spomnimo na  vse dobro v njegovem življenju ter mu hkrati pokažemo, kako lahko s pomočjo potencialov, ki jih ima (pa se jih morda niti najbolj ne zaveda), reši te težave, oziroma mu nakažemo, kje so vzroki teh težav, ali pa kako naj živi s temi problemi.

Natalna astrologija sama zase odkriva človeka, v kaj vse je vpet. Zanimivo je, da vse ljudi astrološko predstavljajo isti elementi, iste astrološke hiše in isti planeti, le da so ti elementi med seboj v različnih povezavah. To govori o naši podobnosti, naši sorodnosti, pa hkrati o naši raznolikosti. Vsekakor pa odkriva, da smo ljudje fizična, socialna in duhovna bitja.

Mihela Malečkar Kogovšek

VEČ VSEBIN: