Že večkrat smo dejali, da če hoče biti človek v svojem življenju vsaj malo zadovoljen in uspešen, potem potrebuje sebi primerne energije v obliki zraka, hrane, dela, ljubezni in – besed. Precej ljudi ve, kako težko je življenje, če ne znamo uporabljati pravih besed.


črke in imena

Težko je živeti s človekom, ki ne zna reči »oprosti« ali pa »imam te rad«. Težko je živeti s človekom, ki zna samo kritizirati, ne zna pa pohvaliti. Ne piše se nam nič preveč dobrega, če znamo v življenju samo govoriti »da«, ne znamo pa jasno in glasno reči »ne«, ko je to potrebno. Še slabše je, če se odpravljamo na razgovor za novo službo ali pa če pridemo na zmenek in ne znamo spregovoriti vsaj nekaj primernih besed.

Torej, mnogo ljudi v življenju opaža, kako so besede pomembne. Kaj pa naše ime in priimek? Tudi to sta besedi, ki ju mnogokrat uporabljamo. Vprašanje pa je, če nam je ime, ki ga nosimo všeč. Ob nezadovoljstvu s svojim imenom, prav gotovo ne moremo biti srečni in uspešni. In enako velja tudi za priimek. Vsa ta znanja so imeli že Rimljani, stari Grki, prebivalci Atlantide in verjetno že tudi civilizacije pred njimi. Pitagora je to zelo lepo strnil v misel: Ime pove vse.

Sonja, Sana, Samanta

Da je res tako, pričajo tudi življenjske zgodbe ljudi, ki so bili v velikih težavah in so se po spremembi imena ali priimka ali obojega popolnoma spremenili in zaživeli človeka dostojno življenje.
Naše ime je zvok. Skoraj vsak človek lahko prikima trditvi, da ga določena melodija ali pesem pomirja, neka druga pa ga naredi nestrpnega in razdražljivega. Podobno se dogaja tudi z našim imenom. Lahko nosimo takšno ime ali priimek, ki nas bo umirjal in nam s tem prinašal dobre življenjske odločitve ali pa takega, ki nas bo delal nervozne, nemirne, razdražljive in nam s tem prinašal slabe življenjske odločitve. Umirjenost prinaša ljubezen, notranji mir, pravi poklic in tudi zdravje. Nemir pa prinaša strah, jezo, žalost, smolo in vsemogoče težave.
Če, na primer Sonji njeno ime ( rojena 20. v mesecu) prinaša nemir in nestabilnost, ki se izkazuje v nezadovoljstvu in smoli v ljubezenskem življenju, potem ji na primer imeni Sana ali Samanta prinašata zadovoljstvo, notranji mir in stabilnost, ki se izražajo v dobrem partnerstvu in uspešnem poklicu. Seveda v tej igri igra pomembno vlogo tudi priimek.


Naše ime ni samo energija, kot takšna, ampak predstavlja dobesedno našo podzavest. Lahko mirno rečemo, da je energija našega imena energija naše podzavesti. Naša podzavest pa je tista mogočna sila, ki uravnava celotno naše življenje. Naša podzavest je tisti del ledene gore, ki je pod vodno gladino. Podzavesti pa z drugo besedo rečemo tudi duša.
Podzavestni del človeka je tisti, ki določa ali se bodo naše želje, misli in ideje realizirale ali ne. Zato je zelo pomembno, da je ta del »čist«, da ni prepojen z travmami in vsemogočimi navlakami, ki si jih človek tekom življenja vede ali nevede pridobi. Če podzavestni del človeka ni urejen, potem govorimo, da je človek blokiran oz. da ima travme. Velika blokada ali travma na naši podzavesti ali duši (psihi) je lahko napačno ime ali priimek.

Odpravimo blokade

Blokade, ki so posledica neprimernega imena, so lahko majhne ali velike. Če so blokade majhne, potem lahko človek z delom na sebi marsikaj uredi in si tako izboljša življenje. To pomeni, da vzame v roko kakšno dobro knjigo o duhovni rasti, obišče kakšen tečaj in podobno. Če pa so blokade velike, potem ne gre več tako lahko, kajti če smo blokirani na podzavesti, potem tega ne moremo rešiti z branjem knjig in obiskovanjem tečajev, ampak moramo nekaj konkretnega narediti, da odpravimo blokado tam, kjer je, torej na podzavesti. To pa konkretno pomeni, da moramo včasih ugrizniti (vsaj na prvi pogled) v kislo jabolko – torej spremeniti ali ime ali priimek ali oboje –, v jabolko, ki pa potem sčasoma postaja vedno bolj sladko in tudi zelo okusno.

Povedali smo, da je naše ime vpliva na našo podzavest ali dušo. Iz naše podzavesti ali duše pa prihajajo ljubezen, notranji mir in modrost, ki pomeni samo to, da smo v življenju sposobni pravilno se odločati glede ljubezni, poklica in zdravega načina življenja. Če smo na nivoju podzavesti ali duše blokirani, potem do tega ne moremo priti. In če ne moremo priti do modrosti v sebi, tudi nimamo dobrih in primernih  rešitev. Pogosto se napačno odločamo in v življenju nas bolj ali manj spremlja smola.

Včasih je dovolj že črka

V šolah smo se učili, da je človeška bit sestavljena iz uma, telesa in duha ali če malo poenostavimo, človek je sestavljen in telesa, razuma in duše. Torej če hoče biti človek v harmoniji ali v ravnovesju s samim seboj in z ostalim svetom, potem mora tudi imeti – kot razumsko bitje – stik z svojim duhovnim delom, t. j. dušo ali podzavestjo.
Če hočemo priti do stvari, ki izhajajo iz naše duše ali podzavesti (ljubezen, modrost, veselje, potrpežljivost, notranji mir, samozavest in podobno), potem moramo imeti pač stik našo dušo ali podzavestjo, ali povedano drugače, moramo vstaviti primerno energijo imena ali priimka ali obojega. Mnogokrat že zadostuje sprememba samo ene črke ali dveh, pa se življenje človeka sčasoma in postopoma umiri ter se spremeni precej na bolje. To dokazujejo tudi številni primeri, tako filmskih igralcev, novinarjev, znanih zgodovinskih osebnosti in seveda tudi zelo veliko število “navadnih” ljudi, ki so na takšen način prišli do zadovoljstva, pravega poklica, ljubezni in uspeha v življenju.


V numerologiji ime in priimek usklajujemo z datumom rojstva. Datum rojstva predstavlja naš razumski del osebnosti, ime in priimek pa našo duševnost ali podzavest. Če hoče biti človek stabilen in uspešen v svojem življenju, potem morata biti razum in duša povezana. Predstavljajmo si zlato nitko, ki to vse skupaj povezuje. Če je ta nitka pretrgana, potem človekov razumski del osebnosti nima stika z njegovim duhovnim delom. In če nimamo stika z svojim duhovnim delom, potem ne moremo uresničevati (materializirati) svojih želja, misli in idej. Poskušamo vedno znova in znova, in ker nimamo za to potrebne energije, nam nikoli nič dobrega ne uspeva.

Občutek o lastnih sposobnostih

V razumskem delu osebnosti (ki ga predstavlja naš datum rojstva) se nam porajajo naše ideje in želje. V duhovnem delu osebnosti (ki ga predstavljata naše ime in priimek) pa se nahajajo čustva in občutki, ki te naše želje in ideje dobesedno pretvarjajo v materijo. Če hoče človek nekaj narediti, potem ideja, ki prihaja, in razum nista dovolj, ampak človek potrebuje tudi občutek, da je to sposoben narediti. Če na primer, nekdo celo življenje posluša, da je neumen in butast, nima občutka, kaj vse je sposoben narediti. Lahko si zamisli, da bo imel na primer lepo hišo in družino, a ker je nekje globoko v sebi (v podzavesti ali duši) prepričan, da tega ni sposoben, potem tudi tega ne more realizirati. Numerološka analiza mu pokaže, da je nekoliko blokiran s ponesrečeno izbranim imenom ali priimkom. To je tudi razlog, da mnogokrat preberemo ali slišimo, da  lahko samo preko naših čustev in občutkov pridemo do uspeha v življenju.

Če se zgodi, da nam uspe spremeniti tisto, kar je potrebno (torej uskladiti naše ime in priimek z datumom rojstva), se nam sčasoma odpre povsem drugačna dimenzija življenja. Ko dosežemo stik s svojo dušo, iz katere prihajata tako ljubezen kot modrost, lahko ti dve stvari v življenju koristno uporabimo. To je tudi razlog, da človek z spremenjenim imenom ali priimkom zaživi življenje v ljubezni, zadovoljstvu in uspehu. Ker imamo stik z dušo in z modrostjo, ki prihaja iz duše, so naše odločitve precej kvalitetnejše.
Izbira imena torej ni zanemarljivo dejstvo. Sprememba imena je velika sprememba, ki prinese spremembe tako v čustveni, kakor tudi materialni in duhovni komponenti življenja. Numerologija že tisočletja dokazuje svojo vrednost. Tisti ljudje, ki so s pomočjo te vede uredili življenja, so prav kmalu ugotovili tudi svoje življenjsko poslanstvo.

Dan Sovina


VEČ VSEBIN: