Pri mladostnikih z bolezensko zasvojenostjo z medmrežjem obstaja večja verjetnost zlorabe nedovoljenih snovi, kot pri njihovih vrstnikih, ki uporabljajo računalnik zmerno.


Mladi odvisnost

Raziskovalci so izvedli anketo med vsemi mladimi, živečimi na grškem otoku Kos, starimi od 14 do 19 let. V njej so jih spraševali o uporabi spleta, prepovedanih snoveh in osebnostnih značilnostih. Zasvojenost z medmrežjem je bila opredeljena kot njegova čezmerna uporaba, ki povzroča izgubo občutka za čas, zanemarjanje ostalih dejavnosti in nezmožnost prekiniti to navado.

Na anketo se je odzvalo 1.221 mladostnikov. 15 odstotkov jih je splet uporabljalo nenormalno pogosto in pet odstotkov jih je kazalo znake zasvojenosti. 13 odstotkov jih je poročalo, da so v preteklosti že uporabili katero od nedovoljenih snovi, sedem odstotkov pa je takšno snov uporabilo v preteklem mesecu. Verjetnost zlorabe prepovedanih snovi je naraščala premosorazmerno z resnostjo bolezenske uporabe medmrežja. Tisti, ki so poročali o nedavni uporabi teh snovi, so izjavili, da na spletu najpogosteje iščejo pornografske vsebine. Tako bolezenska uporaba spleta kot zloraba snovi sta bili povezani z značilnimi osebnostnimi profili mladostnikov, predvsem t. i. psihoticizmom. S spletom zasvojeni mladi so bili težje prilagodljivi, agresivni in impulzivni, med njimi je bilo več fantov kot deklet. Zasvojenost z medmrežjem še ni bila uradno priznana kot psihiatrična bolezen.

VEČ VSEBIN: