Vzgoja otrok

Vzgoja otrok, vrtec, šola

Razmišljanje otrok

Kako vzgojiti otroka, ki bo sposoben kritičnega razmišljanja?

Starši so postavljeni pred zahtevno nalogo, kako vzgojiti otroka, ki bo sposoben kritičnega razmišljanja. Kako se torej lotiti vzgoje kritičnega misleca?
Otroci in mobilni telefon

Pametni telefoni, položeni v zibko – razlog za zaostanek v razvoju govora?

Meja, ko začnejo otroci uporabljati tehnološke naprave se vse bolj znižuje, pametni telefoni, ki so položeni v zibko pa so lahko razlog za zaostanek v razvoju govora.
Razvajen otrok

Kako vzgojiti razvajenega otroka?

Verjetno si noben starš ne želi, da bi vzgojil razvajenega otroka, zato si preberite kako vzgojiti razvajenega otroka.
Otroci in hišna opravila

Otrokovi starosti primerna hišna opravila v predšolskem obdobju

Da bi otroku privzgojili delovne navade in ga usposobili za samostojno življenje, morate dajati otrokovi starosti primerna hišna opravila v predšolskem obdobju.
Otroška soba

Kako pomagati otroku, da bo uspešnejši v šoli?

Ob vprašanju, kako pomagati otroku, da bo uspešnejši v šoli, verjetno najprej pomislite na opravljanje domačih nalog in šolskih projektov skupaj z otrokom.

Najnovejše