Televizija je v nekaj desetletjih osvojila svet, gledanje v televizijske ekrane pa je postalo ena najbolj priljubljenih dejavnosti v prostem času. Lahko rečemo, da je gibljiva slika postala naše okno v svet oziroma naš neločljivi spremljevalec. Informira nas o dogodkih, sprošča, zapolnjuje prosti čas, usmerja teme družabnih pogovorov in zato postaja tudi nezavedno in nevarno pomembna. Pri vsem tem ne smemo pozabiti na naše najmlajše, ki se ob prižgani televiziji spremenijo v prave spužve in posrkajo vsako informacijo, ki jim jo ponuja privlačna slika televizijskega ekrana.


Televizija je postala v našem življenju zelo prisotna. Lahko nam služi kot informator, varuška ali celo postane naš najboljši prijatelj ob preživljanju prostega časa. Spremlja naše življenje in vpliva na način obnašanja. Tudi za otroke je televizija postala najprivlačnejši medij. Prav predšolski otroci so tisti, ki pred malimi ekrani preživijo največ časa. O tem govorijo tudi številne raziskave. Zvok in gibljiva slika imata predvsem zaradi količine časa, ki jo otroci preživijo pred televizijskimi sprejemniki, večji in močnejši vpliv kot katerokoli drugo avdiovizualno sredstvo. Predvsem pa je pomembno dejstvo, da otroci v predšolskem obdobju ne razlikujejo fikcije od realnosti. Ker nimajo veliko izkušenj iz resničnega življenja, ima televizija na njih enak vpliv kot vsaka nova stvar, dogodek v njihovem vsakdanjem življenju. Kot otrokov najpomembnejši socializacijski dejavnik tukaj nastopajo starši. Prav starši lahko s pravilnim odnosom in uporabo tega medijskega orodja vplivamo na otrokovo kritično in kakovostno spremljanje prikazanih vsebin.

Ootrok in televizija

Vpliv na razvoj možganov

Mnogi strokovnjaki so mnenja, da otroci do drugega leta starosti ne bi smeli gledati televizije. Medtem ko je veliko znanega o zgodnjem razvoju možganov, pri tem še ni jasne predstave, kako televizija vpliva na njihov razvoj. Nekatere raziskave povezujejo zgodnje gledanje televizije s kasnejšimi težavami pozornosti, kot sta ADHD – primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti. Nekateri strokovnjaki se s temi rezultati vendarle ne strinjajo. Mnenja so torej različna. Ob vsem tem pa na Ameriški pediatrični akademiji (AAP) pravijo: »Bolje preventiva kot kurativa.«

Pediatri opozarjajo, da so zgodnja leta odločilna za otrokov razvoj in so zaskrbljeni zaradi možnosti vpliva televizijskih programov, ki jih gledajo mlajši od dveh let, in na kakšen način bi le-ti lahko vplivali na njihov razvoj. Staršem zato svetujejo raje povezovanje z otrokom na ravni petja, branja, poslušanja glasbe ali igranja. Poudarjajo, da je to veliko bolj pomembno za razvoj kot katerakoli televizijska oddaja.


Večina strokovnjakov priporoča do ene ure (nekateri celo le pol ure) dnevnega gledanja televizije za predšolske otroke med tretjim in petim letom starosti. To vključuje tudi uporabo DVD predvajalnikov in drugih medijev. Poudarjajo, da je gledanje televizije treba uravnotežiti z drugimi otrokovimi dejavnostmi, ki so pomembne za njegov razvoj (igra na prostem, igranje z igračami, počitek itd.). Otrokove navade se namreč oblikujejo že v predšolskem obdobju. Otroci lahko kaj hitro postanejo odvisni od televizije, njihovo koncentracijo pa lahko zmoti že zvok, ki ga slišijo v ozadju.

Pozitivni učinki

Pomembno je, da o televiziji ne razpravljamo samo z odporom, ampak se zavedamo tudi njenih prednosti. Otroci lahko preko televizijskih ekranov potujejo v neznane kraje, spoznavajo različne kulture in ljudi. Televizija jim pomaga širiti relativno ozko življenjsko okolje. S pomočjo pozitivnih oddaj, ki v ospredje postavljajo na primer solidarnost, pomoč drugim itd., imajo lahko pozitiven vpliv na vedenje otrok. Pri igri namreč otroci pogosto posnemajo ljudi in televizijske junake, včasih ponavljajo celo prizore, ki so jih videli v kakšni oddaji. Predšolski otroci pogosto uživajo tudi ob gledanju oddaj, ki se odvijajo v počasnem tempu, ki jim omogoča razmišljanje o dogajanju že med gledanjem.

Naučimo otroke, da bodo postali izbirčni glede tega, kaj si je vredno ogledati na televiziji,  spodbujajmo jih, da postanejo miselno aktivni, ko so pred televizijskim zaslonom, in ne le v vlogi pasivnega opazovalca. S svojim otrokom se pogovorimo o tem, koliko časa je dovoljeno gledanje televizije in katere programe lahko gleda, tako bo lažje izbiral med programi in postal bolj kritičen do ponujenih vsebin. Dajmo otrokom priložnost za vprašanja o tem, kar vidijo na televiziji. Naj vedo, kaj si mislimo o naravnih nesrečah, nasilju in obnašanju nastopajočih junakov, pa tudi o dobrih stvareh, ki jih vidimo. Ob koncu gledanja televizije se z otrokom pogovorimo o televizijskih junakih, temi in zgodbi. Povejmo, kaj nam je bilo všeč in kaj ne, in vprašajmo jih, kako se počutijo. Tako se bodo naučili izražati svoje misli in občutke.

Gledanje televizije

Nujna pravila

Pred gledanjem televizije postavimo jasno pravilo, da se televizija ne prižge, dokler niso opravljena vsa opravila. Tudi predšolskim otrokom se lahko dodeli enostavna opravila in naloge, ki pripomorejo k dobrim družinskim odnosom in oblikovanju delovnih navad. Pri postavljanju pravila bodimo jasni, trdni in ob neupoštevanju dogovora, le ne prižigajmo televizije.
Vsaka družina vpliva na otrokovo izkušnjo in oblikovanje odnosa do televizije. Ob izbiri kakovostnih oddaj in s pravo mero naše kritične presoje lahko otroka naučimo, da bo tudi on postal aktiven udeleženec v odnosu do gledanja televizije.


Negativni učinki televizije

Pri izbiri gledanja televizijskega programa ali DVD predvajalnika je priporočljivo, da se izognemo predvsem:

  •  strašljivim in žalostnim vizualnim podobam in zgodbam. Predšolski otroci se ob takšnih zgodbah (npr. smrt bližnjega, otrok v nevarnosti itd.) pogosto zelo vznemirijo.
  • nasilnim vsebinam, ki jih predšolski otroci še ne morejo razumeti kot neresnične in da se nasilje ne bo zgodilo tudi njim. Prav tako bodimo pozorni na sporočila, ki jih nasilje sporoča. Na primer, nekateri televizijski junaki – tako risanke in ljudje – uporabijo nasilje za reševanje problemov ali z nasiljem dobijo, kar želijo.
  • strašljivim in fantazijskim podobam. Televizijska slika s fantazijsko vsebino in nadnaravnimi elementi in tudi živalmi, ki so upodobljene kot pošastne in nevarne (npr. filmi o Harry Potterju), lahko predšolskega otroka še kako prestrašijo.
  • prekomernemu gledanju televizije, saj vpliva tudi na otrokovo zdravje, vedenje, spanje itd.
  • oglaševanju, še eni od oblik, ki s svojo pisano vsebino in privlačno melodijo pritegne predšolskega otroka, ker še ne razume, da je oglasna vsebina narejena za namen prodaje prikazanega produkta. Izogibanje televizijskim oglasom je eden od načinov, da omejimo izpostavljanje otrok oglaševalskim vsebinam.

Arhiv Zdravja

 

VEČ VSEBIN: