Če otrok postane žrtev medvrstniškega nasilja, je to velika težava, ki otroka spravi v veliko stisko. Strokovnjaki se sprašujejo, ali otroci, ki so žrtve medvrstniškega nasilja, postanejo anksiozni, ali pa so anksiozni otroci tisti, nad katere se vrstniki pogosteje spravljajo. Možna sta oba scenarija. Otroci, ki so žrtve medvrstniškega nasilja, doživljajo veliko travmo. Lahko postanejo anksiozni in včasih potrebujejo tudi strokovno pomoč. Nekateri otroci in mladostniki pa so že po naravi nekoliko bolj anksiozni. In ko doživijo še tako travmatično izkušnjo, kot je medvrstniško nasilje, se raven anksioznosti le še poveča. Kako jim lahko pomagajo starši?


Starši, prilagodite se

Otroci so nemalokrat anksiozni ali se znajdejo v drugih stiskah, pa starši tega ne opazijo, dokler ne pride do nekega dogodka, ki jim odpre oči, na primer, ko otrok kar naenkrat noče več v šolo.

Starši se morajo zavedati, da vseh svojih otrok (če jih seveda imajo več) ne morejo obravnavati in vzgajati na enak način. Vsak otrok je namreč svoj svet in vsak otrok ima svoje želje in potrebe, naloga staršev pa je, da jih prepoznajo in se jim prilagodijo. Svojega otroka morate dobro poznati in se znati na njegove klice ustrezno odzvati.

Otrok in asertivnost

Negujte otrokovo čustveno inteligenco

Ko so otroci zmožni prepoznati svoja čustva in najti pozitivne načine, kako se z njimi soočiti in jih predelati, so zmožni predelati tudi nekoliko bolj stresne in zahtevne situacije. Vendar teh veščin ni mogoče razviti čez noč. Starši morajo otrokom pomagati razumeti čustva drugih ljudi in jih naučiti sočutja. Empatija in zmožnost primerne komunikacije z drugimi ljudmi dokazano pozitivno vpliva na kakovost življenja.


Otroci, ki imajo težave z anksioznostjo, včasih težko razumejo in sprejmejo čustva drugih ljudi, saj se preveč ukvarjajo sami s sabo. Vendar pa lahko starši z malo truda in potrpežljivosti otroku pomagajo, da razvije empatijo in se zna ustrezno soočati s svojimi čustvi.

Starši so tisti, ki morajo otroka naučiti ustreznih komunikacijskih veščin. Zavedati se morajo, da so sami otrokom največji zgled. Otroci morajo vedeti, da je popolnoma v redu, če so žalostni, jezni ali prestrašeni. Vsa čustva so v redu.

Prav tako je zelo pomembno, da starši otroke naučijo, kako prepoznati svoje misli. Veliko mladostnikov ima težave s prepoznavanjem in izražanjem lastnih misli. Pomembno je, da zna otrok jasno povedati, kaj čuti in kaj se mu podi po glavi.

Ne govorite otrokom, kako naj se počutijo

Starši otrokom pogosto vsiljujejo čustva in občutke, ki naj bi jih doživljali v določeni situaciji. Zelo pomembno je, da starši spodbujajo otroke, naj izrazijo čustva in jih zato večkrat vprašajo za mnenje. Otroci morajo dobiti občutek, da okolica njihovo mnenje sprejema in spoštuje – ne glede na to, kakšno je.


Pomagajte jim do večje samozavesti

Starši morajo otroku pomagati prepoznati njegove močne točke. Seveda se morajo zavedati tudi svojih šibkih točk, vendar je prav, da jih zna sprejeti kot nekaj popolnoma naravnega. Otrok naj se uči iz svojih napak, starši pa mu morajo ves čas stati ob strani in ga brezpogojno sprejemati za to, kdo je in ne zaradi tega, kaj je dosegel.

Samozavestni otroci veliko bolje sprejemajo sami sebe ter znajo prepoznati svoje močne in šibke točke. Anksiozni otroci hitro padejo v obup in se vdajo – v takem primeru jih morajo starši znati spodbuditi in jim vliti potrebno voljo in vero vase.

Ne glede na to, kakšne so osebnostne lastnosti vašega otroka, lahko z učenjem, prakso, potrpežljivostjo in časom postane asertiven in osebnostno močan. Starši, pri tem pa nikar ne pozabite, da je starševska vloga proces, ki se nikoli ne konča.

VEČ VSEBIN: