Gospodinjska opravila predstavljajo v marsikateri družini kamen spotike in leglo zamer ter sporov med družinskimi člani. Kako otroka pripraviti na opravljanje gospodinjskih del?


Otroci in hišna opravila

V prvi vrsti je pomembno, da ga podpremo pri tem, da začne prevzemati vse večjo odgovornost za lastno življenje in da zna usklajevati lastne potrebe s potrebami drugih, pravijo strokovnjaki. Ko otroka pripravljamo na opravljanje gospodinjskih del, upoštevajmo naslednja načela:

 • pravična porazdelitev del,
 • spoštljiva komunikacija,
 • spoštovanje dogovorov,
 • prevzemanje odgovornosti za rezultate,
 • potreba otrok, da sodelujejo v procesu dogovarjanja,
 • potreba otrok po svobodni izbiri del in časa, kdaj ta dela opraviti,
 • zavedanje o skupni odgovornosti za prijetno bivanje v domu.

Razdelite gospodinjska opravila

Ob vsakem začetku šolskega leta skupaj z otroki premislimo, kako bomo razdelili gospodinjska opravila. Naj velja pravilo, da z leti raste število in zahtevnost gospodinjskih opravil. Pri tem si lahko pomagamo s popisom gospodinjskih opravil, ki jih razdelimo v več skupin:

 • vsakodnevna mala dela, za katera je potrebno do pet minut dela: odnašanje smeti, praznjenje pomivalnega stroja, čiščenje mize v jedilnici, brisanje kuhinjskega pulta ipd.;
 • vsakodnevna velika dela: pomivanje tal v kuhinji, pometanje;
 • tedenska dela: pranje, likanje, sesanje, čiščenje kopalnice in stranišča, zalivanje rož;
 • občasna velika dela: temeljito čiščenje kuhinjskih polic in hladilnika, pomivanje oken, loščenje parketa, košnja trave, obrezovanje grmičevja, žive meje ipd.

Otroku damo možnost izbire

Nato skupaj določimo, katera opravila bo prevzel kateri izmed družinskih članov. Otrokom damo možnost izbire med posameznimi opravili, saj bo to pozitivno vplivalo na njihovo motiviranost. Pri tem si lahko pomagamo s tabelo, ki jo lahko tedensko natisnemo in obesimo na vidno mesto v kuhinji, kamor vpisujemo opravljeno delo. Otroci dobijo na ta način pregled nad vsemi opravili, ki jih želimo postoriti. Ko vidijo, da je njihov delež sorazmerno majhen v primerjavi s celoto, se jim zdi, da smo naloge pravično razdelili in so bolj motivirani za sodelovanje. Pomembno je tedensko pregledovanje tabele, saj skrbnost otrok sicer skokovito upade.


VEČ VSEBIN: