Otroci, ki živijo v vlažnih in »plesnivih« domovih, imajo trikrat večjo verjetnost, da do sedmega leta starosti zbolijo za astmo kot njihovi vrstniki, ki odraščajo v boljših bivalnih razmerah. Do te ugotovitve so prišli ameriški raziskovalci v analizi izčrpnih, sedemletnih podatkov za 176 otrok, ki so bili del raziskave vpliva okoljskih delcev na respiratorno zdravje otrok in razvoj alergij.


otroška soba

Preučevali so vpliv 36 različnih hišnih plesni in dobljene rezultate s pomočjo analiznega orodja pretvorili v indeks, ki opisuje breme plesni v bivalnih okoljih. Američani ocenjujejo, da za astmo zboli okrog devet odstotkov ameriških šoloobveznih otrok, obolevnost je bistveno višja med otroki revnejših družin iz mestnega okolja.

Astmo je težko odkriti pred sedmim letom starosti. Simptomi astme pri otrocih so običajno raznoliki, od nadležnega kašlja, ki traja več dni ali tednov, do nenadnih napadov zasoplosti in piskanja, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč.

Avtorji analize so pozvali starše, predvsem tiste, pri katerih se ta bolezen dihal pojavlja v družini, naj poskrbijo za zdrave bivalne prostore in sanirajo vlažne zidove v stanovanjih ter tudi na ta način poskrbijo za zdrava dihala svojih otrok.


Arhiv Zdravja

VEČ VSEBIN: