Meja, ko začnejo otroci uporabljati tehnološke naprave ali ko te postanejo del njihovega vsakdana, se vse bolj znižuje. To pa naj bi bil med drugim tudi eden izmed razlogov za zelo pogoste težave pri razvoju govora. Raziskava, ki so jo opravili kanadski znanstveniki, je to hipotezo potrdila. Obstajala naj bi namreč zelo visoka korelacija med motnjami v razvoju govora in zgodnjim stikom s tehnološkimi napravami – predvsem s pametnimi telefoni in tablicami.


Otroci in mobilni telefon

Tablice in telefoni postanejo že zelo zgodaj del otrokovega vsakdana

Izsledke raziskave, ki je potekala med letoma 2011 in 2015, so kanadski raziskovalci pred kratkim predstavili na konferenci, namenjeni pediatrični stroki. Raziskava je zajela podatke skoraj 900 otrok, starih od 6 mesecev do 2 let. Del zbiranja podatkov je potekal v obliki anketiranja staršev, ki so odgovarjali na vprašanja o tem, kako pogosto se njihovi otroci srečujejo s tehnologijo. Izkazalo se je, da do 18. meseca starosti že kar ena petina vseh otrok vsakodnevno uporablja telefone/tablice oziroma si ogleduje vsebine na teh napravah – in to približno po pol ure na dan. Raziskovalci so poleg tega testirali tudi govorne sposobnosti otrok, vključenih v raziskavo, pri čemer so uporabljali standardne teste. Pozorni s bili predvsem na morebitne zaostanke v razvoju govora. In kaj natančno so torej ugotovili? Izkazalo se je, da so bile motnje v razvoju govora precej pogostejše pri tistih otrocih, ki so bili redno v stiku s tablicami in pametnimi telefoni. Pol ure uporabe omenjenih naprav več na dan lahko pomeni povišanje tveganja za težave v razvoju govora za kar 49 odstotkov. Po drugi strani pa ni prišlo do bistvenih razlik pri socialnem razvoju ali telesni govorici/gestikulaciji.

Izjemno velik vpliv imajo tudi navade staršev

Zdi se, da je razvoj tehnologije skorajda prehiter, saj postanejo naprave nepogrešljiv del naših življenj, še preden lahko sploh začnemo zares razmišljati o potencialnih nevarnostih. To velja še posebej za starše otrok. Znanstveniki opozarjajo, da majhni otroci – še posebej tisti, ki so mlajši od dveh let – še ne morejo zares razumeti, kaj vidijo na zaslonih. Morda jih sicer pritegnejo žive barve in utripajoča svetloba, vendar to, kar vidijo, zanje nima posebne vrednosti. Strokovnjaki tako odsvetujejo prikazovanje vsebin na zaslonih vsaj do 18 mesecev starosti. Seveda pa je to pogosto zelo težko, saj zgledi vlečejo. Ker starši preživijo ogromno časa na svojih telefonih, začne tudi otroke zanimati, kaj je tako posebnega na napravi, ki ji starši namenjajo toliko pozornosti. Ni torej dovolj le, da kot starši nadzorujete otrokove navade, ampak je pomemben tudi pozitiven zgled.

Nezmožnost izražanja (kompleksnih) čustev in misli lahko privede do resnih težav

Eden od pomembnih razlogov, zaradi katerih bi morali biti starši bolj pozorni na to, kako in kdaj se njihovi otroci srečujejo s tehnologijo, je zagotovo tudi zmanjševanje tveganja za motnje v razvoju govora. Otroci, ki se soočajo s tovrstnimi težavami, pogosto zelo težko najdejo izraze, s katerimi bi posredovali svoje misli in čustva. Tako lahko pride do kopičenja frustracij in do vedenja, s katerim želijo za vsako ceno pritegniti pozornost, saj najdejo v tem nadomestek za uporabo jezika. Če otroci nimajo na voljo besed, s katerimi bi lahko izrazili kompleksnost svojega doživljanja, postane spoprijemanje z negativnimi čustvi precej oteženo.  Seveda pa lahko to vpliva tudi na kasnejše učne težave. Nekateri otroci lahko sicer kasneje nadoknadijo zamujeno, vendar pa se pri mnogih težave nadaljujejo tudi v poznejšem življenju.


VEČ VSEBIN: