Igrače niso zgolj nekaj, s čimer se otroci igrajo. Pogosto pozabljamo, da imajo igrače zelo pomemben vpliv na otrokov razvoj, izoblikovanje vrednot, pogled na svet ipd. Starši, ki se tega zavedajo, tako otrokom igrače kupujejo zelo premišljeno. Pozorni pa niso le na to, kakšne igrače ima otrok, ampak vedo, da je pomembna tudi njihova količina. Preveč igrač lahko namreč povzroči precej več škode kot koristi. Omejitev števila igrač ima lahko tako zelo pozitiven vpliv na otrokov nadaljnji razvoj.


Otroci in igrače

Manj igrač pogosto pomeni več kreativnosti

Otroci, ki imajo na voljo ogromno igrač, pogosto niso tako kreativni kot vrstniki, ki so pri izbiri igrač bolj omejeni. Obstajajo tudi zanimivi eksperimenti, povezani s tem. V enem izmed njih so vrtčevskim otrokom za 3 mesece odvzeli vse igrače. Sprva so se otroci seveda dolgočasili, sčasoma pa so razvili izjemno inovativne igre, pri čemer so domiselno uporabili tisto, kar jim je bilo na voljo. Predmeti iz okolice, ki so imeli sicer povsem drugačno funkcijo, so se spremenili v igrače, otroška domišljija pa je imela povsem prosto pot.

Posledica ogromne količine igrač lahko tudi motnja pozornosti

Še eden izmed pomembnih razlogov, zakaj z igračami ni smiselno pretiravati, je, da lahko otrok posledično razvije težave z ohranjanjem pozornosti. Težko se bo dlje časa osredotočil na eno dejavnost, saj bodo njegovo pozornost vseskozi zahtevale tudi druge igrače. To pa ima lahko negativen vpliv na otrokovo zmožnost koncentracije med poukom, pri domačih nalogah in kasneje v življenju.

Bolje razvite socialne spretnosti pri otrocih z manj igračami

Kadar otrok nima na voljo ogromno igrač, se je »prisiljen« več časa ukvarjati z ljudmi okoli sebe – tako s svojimi vrstniki oziroma z drugimi otroki kot z odraslimi. Otroci tako razvijejo boljše socialne spretnosti, kar je zagotovo ena izmed pomembnih veščin, ki jim bo prišla prav v poznejšem življenju.


Otroci so bolj pazljivi, če je število njihovih igrač nekoliko manjše

Razumljivo je, da za otroke, ki imajo ogromno igrač, te sčasoma izgubijo svojo vrednost. Tako ne pazijo pretirano na to, da jih ne bi izgubili ali uničili, saj vedo, da jih čaka ogromno drugih igrač. Takšen odnos pa je seveda lahko zelo problematičen, ko otrok odraste. Če opažate podobno, da torej vaš otrok ne ceni zares igrač, ki jih ima, poskušajte del igrač umakniti. Verjetno boste že kmalu opazili pozitivno spremembo.

Je manj igrač tudi recept za umetniško nadarjenost?

Raziskave kažejo, da naj bi bilo med umetniki še posebej veliko takšnih, ki so bili v otroštvu omejeni s količino igrač. Tako so že zelo zgodaj odkrili zanimanje za glasbo, literaturo, slikarstvo in druge umetnosti. Obenem so postali bolj pozorni na svet, ki jih obdaja, kar jim je pomagalo pri umetniškem udejstvovanju.

Manj igrač za manj prepirov med sorojenci

Morda se vam zdi, da morate otrokom kupiti veliko igrač, sicer se bodo začeli prepiri med njimi. Vendar pa v resnici velja povsem nasprotno. Vsakič ko otrokom kupite novo igračo, obstaja možnost, da to sproži prepir med njimi. Po drugi strani pa se morajo bratje in sestre, ki imajo manj igrač, že zelo zgodaj naučiti deljenja in sodelovanja.

Potrpežljivost in iznajdljivost – vrlini otrok z omejenim številom igrač

Pri mnogih igračah ni povsem enostavno ugotoviti, kako se jih uporablja. Če bo imel otrok na voljo ogromno drugih igrač, bo manj potrpežljiv pri ugotavljanju, čemu natanko je igrača namenjena. Poleg tega pa so otroci, ki na voljo nimajo ogromno igrač, pogosto precej bolj iznajdljivi. Tako zmorejo kasneje določene probleme rešiti mnogo hitreje od ljudi, ki jim je bilo v otroštvu praktično vse podarjeno oziroma zagotovljeno vnaprej.


Želite vzgojiti sebičnega otroka? Dajte mu ogromno igrač!

Če boste otroka zasuli z igračami, bo dobil hitro občutek, da je to »naravno stanje«. Precej pomembneje je, da otroka naučite, da stvari ne padajo z neba, ampak se morajo zanje potruditi. Otroci, ki nimajo ogromno igrač, so kasneje pogosto manj sebični in pripravljeni delati za dosego svojih ciljev.

Otroci z manj igračami preživijo več časa v naravi

Zdi se, da je danes precej težko navdušiti otroke za preživljanje časa v naravi. Naloga staršev je še toliko težja, če ima otrok doma na voljo ogromno igrač, od katerih se težko loči. Tudi če se odpravite v naravo, obstaja velika verjetnost, da bo otrok stalno razmišljal, kako se čim prej vrniti domov. Po drugi strani pa se znajo otroci, ki nimajo toliko igrač, precej hitreje vživeti v dogajanje v naravi in v njem resnično uživati.  To med drugim seveda pomeni tudi manj tveganja za debelost, predvsem pa zelo dobro popotnico za življenje.

VEČ VSEBIN: