Že več desetletij je mogoče gojiti zarodke iz oplojenega jajčeca do razvojne stopnje blastociste, skupka približno 64 celic, ki nastanejo po vrsti celičnih delitev. V praktičnem smislu je to omogočilo razvoj tehnik zunajtelesne oploditve. Znanstveniki pa so lahko preučevali začetne stopnje razvoja, v katerih se v prvih štirih dneh po oploditvi določi razvojna usoda celic.


Zarodek

64 celic blastociste sestavljajo tri vrste celic. Matične celice se razvijejo v telo, dve vrsti ekstraembrionalnih celic pa podpirajo razvoj posteljice in popkovnice ter hkrati signalizirajo poznejše razvojne dogodke. Okrog četrtega dneva po oploditvi se razvijajoči se zarodek ugnezdi v steno maternice. Pozneje pa kritičnega obdobja razvoja, v katerem se začne oblikovati glava in zadnji del zarodka, ni bilo več mogoče opazovati.

Profesorica Magdalena Zernicka-Goetz s sodelavci iz laboratorija univerze Cambridge je na modelu miši razvila metodo, s katero je mogoče izven materinega telesa posneti celoten proces dogajanja do osmega dneva razvoja zarodka. Ta razkriva izvor skupkov pomembnih ekstraembrionalnih celic, ki določajo, kje naj se razvije glava. Raziskovalci so uporabili gen, ki se izraža samo v predelu, »določenem za razvoj glave«, označenem z obarvano beljakovino. Izsledki raziskave so objavljeni v februarski izdaji strokovne revije Nature Communications.

VEČ VSEBIN: