Regresija je potovanje v podzavest, kjer ni časa in prostora. S pomočjo te tehnike se lahko vrnemo daleč nazaj v svojo preteklost, ne samo v življenje, ki ga živimo sedaj, temveč potujemo še dlje, do svojega rojstva, obdobja pred njim in vse do različnih oblik življenj, ki smo jih živeli še pred tem. Z regresijo poizkušamo poiskati vzroke določenih težav, ki jih imamo v sedanjem življenju.


podzavest

Na Zahodu je regresija vzbudila veliko zanimanje za reinkarnacijo, čeprav žal predvsem v smislu radovednosti o lastni preteklosti, manj pa v smislu odgovornosti za prihodnost. Najbolj uspešna in uporabna je nehipnotična tehnika vračanja v prejšnja življenja po metodi Briana Jamesona. Da lahko prodremo v nezavedno, kjer se nahajajo vzroki človekovih težav, moramo spremeniti stanje zavesti, kar se zgodi v uvodu v regresijo.

Regresoterapevt uporablja simbole, kot sta hiša in dvigalo. Če si ogledamo primer hiše, ima večina ljudi predstavo stanovanja, vendar predstavlja ta simbol prebivališče človekove duše. To je prostor z nadstropji, ki označuje nivoje podzavesti, vendar pa je zmotno misliti, da nadstropja predstavljajo število inkarnacij. Odhod na eno nadstropje pomeni soočenje z eno od inkarnacij. S simbolom hiše je povezan simbol dvigala, s katerim se pomikamo po svoji podzavesti. Terapevt oceni človekovo psihofizično stanje in ga usmerja, predvsem pa nadzira, kako globoko se lahko človek spusti v svojo podzavest.

Odgovori na vsa vprašanja

S prihodom na eno od nadstropij človek vstopi v regresijo oziroma v preteklo življenje. Ob vstopu mu pomaga višji Jaz in ob tem srečanju se začnejo slike iz inkarnacije, v katero želi. Pri tem dobimo zelo pomembne informacije o preteklem življenju in lahko pojasnimo, kako deluje karmični zakon, saj ponovno doživljamo dogajanje iz preteklosti. Na koncu doživimo smrt in lahko vprašamo višji Jaz o lekciji tega življenja v zvezi z ljudmi, s katerimi se srečujemo sedaj, in kaj lahko storimo, da se ne bi ponovila ista karmična napaka. Višji Jaz odgovarja na vsa vprašanja, ki zadevajo človekovo duhovno življenje.


Svetlobno bitje

Notranji vodnik je še en aspekt človekove podzavesti, ki v inkarnaciji postane viden. Podoben je višjemu Jazu, vendar ne daje neposrednih nasvetov, ampak nas vodi skozi težave preteklega življenja, da lahko spoznamo vzroke in posledice. Vodnika pogosto sprašujemo enostavne stvari, vendar lahko včasih postane komunikacija zelo zapletena, kar pomeni, da Vodnik govori stvari, ki jih človek ne želi slišati, ker je odgovor neugoden. Razna travmatična doživetja iz preteklosti so lahko tako boleča, da človekova podzavest odbija podoživljanje izkušnje. Takšen odpor je normalen in pogost pojav, vloga regresoterapevta pa je, da previdno vzpodbuja človeka, ki podoživi izkušnjo, kar mu lahko v sedanjem življenju prinese veliko olajšanje. Človek se lahko v regresiji tudi odloči, ali želi boleče izkušnje podoživeti ali ne.

Vse o zdravju

Če je stik človeka v regresiji in Vodnika v obliki slike, se mu le-ta lahko pojavi kot znana ali neznana oseba, lahko v obliki svetlobe in le redko v obliki živali, s katero se lahko pogovarja. Zelo redki so primeri, ko se človek vidi v obliki Vodnika, lahko pa se zgodi, da Vodnik s svojo neugledno podobo odbija človeka v regresiji, kar lahko pomeni, da se s tem razodevajo nekatere negativne stvari, ki jih človek nosi v svoji podzavesti. V tem primeru ponovno nastopi odgovornost regresoterapevta, ki človeku svetuje, naj zaprosi višji Jaz, da mu pošlje drugega Vodnika ali zapusti to mesto.
Pri regresiji pridemo tudi do nezavednega Jaza, ki pozna naše zdravstveno stanje, saj je fizična bolezen povezana z emocionalnim, mentalnim in duhovnim nivojem, torej pomeni zdravstveno stanje ravnotežje teh nivojev. Uskladitev notranjih procesov je prav tako sestavni del regresije in tako se izpolnjuje tudi njena psihoterapevtska naloga. Na naše vprašanje o zdravju lahko izvemo veliko koristnih informacij, povezanih z ugotovljenim neravnovesjem.
Pri vračanju iz preteklega življenja človek v regresiji prosi višji Jaz ali Vodnika, da ga ovije v svetlobo ali obarvan oblak. Pri tem človek občuti pretok univerzalne energije in vibracije, ki jih poznamo kot občutek ljubezni, odpuščanja in razumevanja. Človek fizično občuti energijo, ki ga napolnjuje z najlepšimi čustvi.

Trenutki odpuščanja

Človek se v regresiji srečuje tudi z ljudmi, ki jih zelo dobro pozna v sedanjem življenju. Različna so nagnjenja, značaj, temperament, navade in seveda fizično telo, bistvo pa ostaja isto. Do ponovnega (inkarnacijskega) srečanja je prišlo zaradi nerešenih problemov med njima, ki so lahko pripeljali do sovraštva, zlobe, ljubosumja in podobno. Če umremo in nekoga sovražimo, smo lahko prepričani, da bomo to dušo srečali v enem od prihodnjih življenj. Da gremo lahko naprej po svoji poti, bomo slej ko prej morali odpustiti. Sovraštvo, na žalost, tvori močno karmično vez med dušami kakor tudi mnoge druge emocije, misli in delovanja.

To je zakon karme, ki predstavlja bistveno vprašanje reinkarnacije. Karma je zakon akcije in reakcije, vendar ne v fizikalnem pomenu. Človekov značaj, njegove misli in delovanje so posledica reakcij, storjenih v preteklih inkarnacijah. Tako smo v določenih primerih reagirali na določen način, reakcijo pospremili z določenimi mislimi in čustvi in ne glede vrsto čustev danes pobiramo sadove tega delovanja, pri čemer smo lahko veseli ali žalostni.


Kot pravi indijski jogi in modrec: “Vse se vrača k tistemu, ki deluje, misli ali govori negativno. Torej, za vse, kar počnete ali dobivate, ste sami odgovorni”. Človek ima takšne izkušnje in živi tako, kot si je uredil v preteklih življenjih. Reinkarnacijske regresije so pokazale, da so jeza, sovraštvo in bolečina reakcija na to, kar smo storili drugim v preteklosti, ko smo jih zapustili v bolečini in težavah. Sedaj moramo sami izkusiti enako, da bi se lahko naučili, kakšne so posledice negativnih dejanj. V okviru zakona karme pa poleg negativnih aspektov obstajajo tudi pozitivni. Če smo bili v preteklem življenju tolerantni in pošteni, polni ljubezni in pozitivno usmerjeni, se nam ta čustva vračajo v sedanjem življenju.

Toda zakon karme ne pomeni, da je življenje kazen. Karma vsakemu daje možnost, da ponovno izkoristi vse svoje brezmejne notranje potenciale, s katerimi lahko pravilno pristopa k sebi, ljudem in življenju nasploh in se tako vzpenja na lestvici evolucije duše.

Ljudje, ljubite se

Kaj lahko storimo v sedanjem življenju za boljšo in pravilnejšo karmo v prihodnosti?
Vse naše misli, delo in čustva morajo biti pozitivno usmerjeni in ustvarjeni brez pričakovane nagrade ali želje po slavi, moči in materialnih dobrinah. To lahko človeka pripelje do razvoja vseh njegovih potencialov, kar mu bo omogočilo samorealizacijo in doživetje pozitivnih čustev v sedanjem življenju. Postopno se bo razvil tudi občutek ljubezni do vseh, v katerih bomo prepoznali tisto dobro, kjer smo si vsi enaki.

Za proces raziskovanja principa karme v reinkarnacijski terapiji so pomembne izkušnje v preteklem življenju, v obdobju med dvema življenjema kot tudi v samem procesu rojstva in inkarnacije v sedanje življenje.


Sonja A. Mrak

VEČ VSEBIN: