V Kjotu na Japonskem je ob koncu 19.stoletja krščansko semenišče vodil dr. Mikao Usui. Enega njegovih učencev je zanimalo, kakšno vrsto zdravljenja je uporabljal Jezus Kristus pri čudežnih ozdravitvah. Ker ni znal odgovoriti, se je odločil, da bo potoval po krščanskih deželah, dokler ne bo našel pravega odgovora. Proučeval je številna besedila, a vse je bilo zaman.


reiki masažaŠele po vrnitvi iz Amerike je v zenbudističnem japonskem samostanu naletel na stare budistične sutre z znamenji in simboli v sanskrtu in zdelo se mu je, da bi utegnili pomeniti pravi odgovor na zastavljeno vprašanje. Besedila je natančno proučil in sklenil, da bo 21 dni na gori Kurijami meditiral nanje. Ob zori enaindvajsetega dne je opazil, da se mu naglo približuje svetlobni žarek. Ko ga je dosegel, ga je nevidna sila vrgla ob tla in v tistem hipu je videl, da se na nebu izrisujejo v različnih barvah simboli, ki jih je našel v sutrah. Ko se je vračal z gore, se je spotaknil ob kamen in si poškodoval prst. Spontano je položil dlani na krvaveči prst in bolečina je v hipu izginila, krvavitev pa se je ustavila.

Usui se je srečeval z mnogimi ljudmi, ki so imeli take in drugačne težave, in kmalu ugotovil, da njegove roke, če jih položi na boleče mesto, blagodejno vplivajo na bolnikovo počutje. Toda bolezenska znamenja, ki so po terapiji izginila, so se pri večini bolnikov ponovila, pri enih prej, pri drugih pozneje. Da bi trajno ohranili zdravje, jim je svetoval, kako naj živijo, in jim podelil iniciacijo reikija, ki jo je sam prejel na gori Kurijami.

Ko se je Usui zavedel, da je na pragu smrti, je mojstrstvo reikij podelil Čurigu Hajašiju, ki naj bi skrbel za nadaljnji razvoj reikija. Hajaši je v Tokiju ustanovil kliniko, kjer so ljudem pomagali do zdravja izključno s to metodo. Ozdravil je tudi Havajčanko Havajo Takata in ta se je nad reikijem tako navdušila, da se ga je začela učiti. Leta 1938 ji je Hajaši podelil mojstrstvo, ona pa je svoje znanje prenesla tudi na Zahod. Po smrti Havajo Takata sta njeno delo nadaljevli dve veliki mojstrici reikija, nečakinja Phyllis Lei Furoumoto, ki je leta 1982 ustanovila mednarodno reiki zvezo, in Barbara Weber Ray, ki je ustanovila mednarodno ameriško združenje reikija (A.I.R.A.). Slednje združenje se ne zgleduje strogo po tradicionalnih načelih reikija. V Pooni, ašramu duhovnega učitelja Oshoja, pa se je razvila tradicionalna oblika reikija, imenovana Osho neo-reiki.

KAJ JE REIKI

Reiki je zdravilska metoda, ki omogoča pridobivanje in utrjevanje zdravja. Z njo lahko pomagamo sebi in drugim.
Rei  pomeni univerzalna kozmična energija, ki pa označuje življensko energijo. Potemtakem reiki pomeni “pritegniti univerzalno energijo iz vesolja in jo usmeriti” v uporabnika reikija, ki jo bo izrabil kot življenjsko energijo za pridobivanje in utrjevanje zdravja na telesni, čustveni, umski in duhovni ravni.


Dr. Hajaši je reiki navadno pojasnil z besedami: “Prihaja iz vesolja. Je neizmerljivo velik in globok.
Delovanje reikija bi še najlažje ponazorili s primerom. Recimo, da se odpravljate v klet, da bi pospravili ropotijo. Vzeli boste svečo, jo prižgali in se napotili v klet. Ob svetlobi, ki jo oddaja sveča, boste lahko pospravljali.

Reiki je podobno kot svetloba sveče. Daje nam možnost, da pospravimo v sebi, se zlijemo z notranjo modrostjo in ozdravimo. Reiki nam ponuja najvišjo razpoložljivo vibracijo življenjske energije, od nas pa je odvisno, kaj bomo z njo naredili. Če se odpremo zanjo, bo počasi, vendar temeljito spreminjala naše življenje.Vendarle pa mora vsakdo prisluhniti sebi in delati v skladu s tem. Če se bo nekdo silil v nekaj, kar ga močno presega, si bo nakopal le frustracijo. To ga bo oviralo, da bi stopil korak naprej. Reiki spodbuja spremembe, ki so usklajene s človekom. Če je na primer nekdo zagrizen mesojedec, ne more postati vegetarijanec čez noč, toda lahko postane zmeren mesojedec, končno pa tudi vegetarijanec. Čudežnost reikija je po mojem prav v spodbujanju, da v določenem trenutku naredimo največ, kar zmoremo, ne, da bi nas silil v nekaj, česar nismo sposobni.”

ETIČNA NAČELA ZA REIKISTE
Reikist spoštuje vse ljudi in njihovo delo. Reiki je zanj znanost in veščina, s katero pomaga ljudem, ki so se mu zaupali, pridobiti in ohraniti notranje in zunanje ravnotežje, zdravje in srečo. Zavezan je tradicionalni rabi reikija in ga uporablja tako, kakor ga je zasnoval Mikao Usui. Svoje znanje in izkušnje sme uporabljati izključno za dobro.

Popolnoma je odgovoren za svoje delo, uporabnika reiki energije je dolžan seznaniti s temeljnim vedenjem o reikiju in mu pojasniti., kaj se dogaja med obravnavo.Če reikist nima tudi medicinske izobrazbe, uporabniku ne sme dajati zdravniških nasvetov in prepovedati uporabe katerih koli zdravil ali mu odsvetovati katero koli terapijo, ki jo je priporočil zdravnik. Varovati mora podatke, ki mu jih zaupajo uporabnik ali njegovi svojci, razkrije jih lahko le, če mu to dovolijo.


Reikist, ki se je posvetil reikiju poklicno, je dolžan skrbeti za strokovno izpopolnjevanje. Pri oplemenitenju vedenja in veščine reikija sodeluje s kolegi in kolegicami. Pri javnih predstavitvah sme vključiti v prikaz praktičnega dela le obravnave tistih uporabnikov reiki energije, ki se s tem strinjajo. Lahko se odloči za sodelovanje samo pri znanstvenih raziskavah, ki ne škodujejo nobenemu živemu bitju.

Če zboli za nalezljivo boleznijo, ne sme delati reiki obravnave. Prav tako ne sme delati razlik med ljudmi glede na rasno, versko, narodnostno, politično in spolno pripadnost, prepričanje, gmotni in družbeni položaj, starost ali katero koli drugo okoliščino.

VEČ VSEBIN: