Zakaj nek par živi brez večjih težav, pri drugem pa stalno posredujeta policija in socialna služba? Zakaj nekoga ne moremo niti videti? Zakaj z nekom lahko tvorno sodelujemo, zakon z njim pa postane pekel? Zakaj za uspešen zakon potrebujemo prijateljstvo?


astrologija

Včasih se je reklo, da “preskoči iskra”, danes pa se pogosto sliši, da nas do skupnega življenja pripelje “kemija”. Kakorkoli že, človek je socialno bitje in živi v skupnosti z drugimi, pri tem pa se ustvarjajo najrazličnejši odnosi, od tistih prav nemogočih do tistih drugih, uspešnih in harmoničnih, ki jih marsikdo jemlje za zgled. Astrologija, ki se ubada z ljudmi, njihovimi značaji ter njihovo vpetostjo v kraj in čas, se ukvarja tudi s človekovimi medsebojnimi odnosi vseh vrst, in sicer s svojo posebno vejo, ki ji pravimo SINASTRIJA.

Kadar se vprašamo, kako dve osebi delujeta skupaj, navadno s tem mislimo na ljubezen in skupno življenje, pri tem pa pozabljamo, da je odnosov med dvema osebama lahko veliko vrst, na primer prijateljstvo, sodelovanje, potem odnos med učiteljem in učencem, šefom in njegovim podrejenim, zdravnikom in pacientom in še in še. Sinastrija je uporabna v vseh teh vrstah odnosov, pri čemer pa s svojo razvejanostjo in širino seveda zlahka loči eno vrsto odnosa od druge. V horoskopu je pogosto zelo jasno razvidno, na katerem področju imata dve osebi dobre in na katere slabe možnosti za sožitje. Tako se na primer dogaja, da se po nekaj letih tvornega sodelovanja dve osebi odločita za skupno življenje, ki pa postane velik neuspeh. Še več, osebi, ki se tajno dobivata in ljubimkata že desetletje ali več, osuplo ugotovita, da je njuno skupno življenje že po nekaj mesecih popolnoma nemogoče! In to potem, ko se prav gotovo že dobro poznata in sta končno doživeli možnost, da imata druga za drugo cele dni časa.

Je ljubezen potrebna?

Pri tem seveda najprej naletimo na podmeno, da je za uspešen zakon medsebojna ljubezen neizogibno potrebna. Tako trditev lahko zelo pozdravimo, vendar jo vsakdanje življenje okoli nas postavlja pod velik vprašaj. Govoriti o “veliki in nepojenjajoči ljubezni po dvajsetih letih zakona” je – razen v precej redkih primerih – verjetno nekoliko čudno ali vsaj nerealno. Prav gotovo gre tu še za čisto druge dejavnike. Da sta namreč pojma ljubezni in zakona v praksi precej bolj ločena, kot se to dogaja v naših idealističnih predstavah, potrjuje tudi dr. Paul Hauck, ko v svoji knjigi “Uspešen zakon” dobesedno pravi, da (zakonsko) “podjetje cvete, dokler obema prinaša razumno mero zadovoljstva”, nekje drugje pa: “Da bi partnerja ustanovila svoje zakonsko podjetje, ni nujno, da se ljubita, čeprav gredo stvari ponavadi bolje, če sta drug na drugega močno navezana.”. Nič kaj vzpodbudne besede, si mislimo, pa vendar se skozi trajanje zakonske zveze navadno žal izkažejo za precej umestne. Astrološko gledano tako pridemo do tega, da je treba na zakon gledati tudi s pomočjo elementov, ki govore o sodelovanju, odnosu do materialnih zadev, varnosti, dogovorih in še mnogočem. In ne samo to – v horoskopu je pogosto videti, kateri elementi so dva pripeljali do skupnega življenja in kateri ju potem vedno bolj razdvajajo. Ljubezen na prvi pogled, simpatičnost in lahkost komunikacije so pri odnosu dveh zelo dobrodošle, žal pa ne zagotavljajo tudi trajnosti zveze. Obstajati mora še kaj več.


Med ljubeznijo in zakonom

Ob vsem tem seveda ni niti najmanj čudno, da tudi astrologija pojma “ljubezen” in “zakonska zveza” strogo loči in ju ima vezana na različni polji, peto in sedmo. Pri tem različni avtorji sedmo polje označujejo z različnimi ključnimi pomeni, kot na primer “partnerstvo, medčloveški odnosi” (Parkerja), “odnosi, stiki z drugimi” (Aubier), “žena, zakon, družabniki itd.” (Dupor), “zakonski in poslovni partnerji, odnosi z javnostjo, pravni posli” (March&McEvers), “lastnosti, ki jih iščemo” (Gerkman), “identifikacija in povezava z drugimi na osebnem nivoju” (Mayo) in podobno. V večini primerov gre torej prej za sodelovanje oziroma družabništvo in enakopravnost kot pa za ljubezen. Razčistiti je potrebno še s samim pojmom “zakon”. Tudi če dve osebi živita skupaj in pri tem nista poročeni, ju družba obravnava enako kot zakonsko zvezo, podobno tudi astrologija. Spet gre za partnerstvo, enakopravno skupnost. Astrologova praksa pri delu s pari in partnerskimi odnosi kaj kmalu pokaže, da je v horoskopu dobro imeti tudi močno prijateljsko vez, saj potem, ko telesna privlačnost obledi in se življenjska pričakovanja počasi spremenijo, prijateljstvo ostane kot odlična osnova za nadaljnje skupno življenje. Če gre v mladosti za visoke cilje, pričakovanje lepote, telesne popolnosti in poslovne uspešnosti, se kasneje v življenju vse bolj uveljavlja iskanje podpore, druženja in varnosti, to pa so povsem druge, sicer ne toliko dramatične in bleščeče, zato pa pogosto celo močnejše zahteve. Postane tudi jasno, zakaj se nekateri partnerji za ločitev skupne poti odločijo po dvajset ali celo več letih. V horoskopu so taka pričakovanja dobro razvidna in tako nekateri medsebojni planetarni aspekti skoraj naravnost govore o verjetnosti ločitve po sedmih, štirinajstih ali dvajsetih letih, vseh tistih torej, ki jih dobro poznamo že iz izročila, torej vsakdanjega življenja.

Sinastrija

Pri nas je sinastrija razmeroma obrobna veja astrologije, verjetno tudi zaradi tega, ker zahteva resno ubadanje z njo precej več dela od preučevanja natalnega horoskopa, da o iskanju instantnih odgovorov  pri vedeževalcih ne govorimo posebej. Iz tuje literature (tudi periodike) je jasno razvidno, da je sinastrija v tem čudnem času potencialno najmanj enakovredna drugim vejam astrologije, če seveda sprejmemo dejstvo, da so ravno porušena medsebojna razmerja in nerazumevanje vedno večji vir nesoglasij in človeške nesreče.
Ponekod zunaj imajo astrološke (in druge) svetovalce celo velike firme, pri čemer ne gre le za iskanje ugodnih trenutkov za poslovne odločitve, temveč tudi za uskladitev delovnih ekip. Nam to izgleda dokaj čudno, in če bi to recimo omenili kakšnemu kadrovskemu oddelku, bi nam kaj hitro pokazali vrata. Vendar pa se marsikdaj zgodi, da delamo z nekom, “ki ga sploh ne moremo videti”, medtem ko so naši stiki z nekom drugim čisto lahki. Nekdo nas naravnost iritira, pa čeprav smo včasih prisiljeni priznati, da nam v resnici ni storil še nič žalega, pogosto pa se nam zgodi, da imamo čisto lep stik z nekom, ki gre na živce vsem v okolici. Primerjava osebnih horoskopov vpletenih oseb nam praviloma da zelo jasen odgovor, zakaj je tako.

Pristop stroke

Študij dveh natalnih horoskopov hitro postane precej kompleksna zadeva, saj ne gledamo samo, kam “padejo” planeti osebe 1 v horoskop osebe 2, temveč še precej drugih zadev. Pred nedavnim preminula ameriška astrologinja Marion March (soavtorica odličnega učbenika astrologije “Najboljši način, kako se naučimo astrologije”), ki je ravno sinastriji posvetila lep del svojega astrološkega dela, je svoj čas pripravila celostni seznam elementov in dejavnikov, ki jih moramo čimbolj upoštevati, če naj dobimo dober pregled nad zvezo, katere horoskopa imamo pred sabo.

Tako astrolog najprej pregleda, kam so se v drugi karti namestili planeti in druge občutljive točke (ascendent, zenit, vozla itd.) iz prvega horoskopa. Poseben poudarek pri tem velja situaciji, ko elementi iz drugega horoskopa pridejo v nezasedene (“prazne”) astrološke hiše (polja) prvega. V tem primeru se prva oseba zave nekaterih zadev, na katere prej ni bila pozorna. Dogaja pa se seveda tudi, da je drugi horoskop prvemu prinesel tudi stvari, ki jih oseba 1 ne potrebuje najbolj (na primer izzivalnost, raztresenost). Posebno pozornost je treba posvetiti primeru, ko v horoskopu z združitvijo nastanejo nove konfiguracije. Tako lahko kvadrat v prvem horoskopu postane T-kvadrat, zato lahko pričakujemo, da se bo delovanje vpletenih elementov pri tej osebi bistveno spremenilo. Prejšnja napetost lahko zdaj postane po eni strani stres, ki ga ni lahko obvladati, po drugi strani pa je to lahko vzpodbuda, odvisno pač od narave vpletenih elementov. Za ljudi, ki ne marajo konstantnih izzivov, zna taka situacija postati izredno obremenjujoča. Podobno se dogaja ob nastanku drugih konfiguracij, kot npr. velikega križa, joda ali velikega trigona. Slednji naj bi seveda bil ugodna konfiguracija, zgodi pa se lahko, da bo šlo po novem osebi na nekem področju prelahko in ne bo več imela prave motivacije, vzpodbude. To pa ni več dobro. Od tu pa do trditve, kako se je nekdo z vstopom v zakon čisto spremenil in postal bodisi “boljši”, uspešnejši, bodisi “bolj mlahav”, ni več daleč. V zvezdah je očitno zapisano veliko več, kot si mislimo.


Še nekaj povdarkov

Enako pomembni so novonastali aspekti med planeti obeh kart. Pri tem večina avtorjev priporoča uporabo zelo zožanih orbisov aspektov, celo okoli 2-3°. Konjunkcije so na pogled najbolj očitne, pomembnejše od tega pa je, da gre pri tem za skupno delovanje elementov. Opozicijo in kvadrat gre jemati kot pomemben dejavnik vzpodbude, a istočasno tudi za možni izvor nezadovoljstva ali konflikta. Drugi aspekti omogočajo prijetnejši in lažji odnos, vendar pa niso garancija trdnosti zveze. Inkonjunkcija nam (podobno kot v natalnem horoskopu) kaže, katere poteze v obeh značajih bo treba uskladiti in prilagoditi.

Izrednega pomena s tem v zvezi pa je primer, če elementi drugega horoskopa prinesejo aspekte morebitnemu neaspektiranemu planetu prvega horoskopa. Ta planet lahko odslej deluje neovirano in v smislu, ki zanj pač velja, medtem ko je bil prej nekako zavrt oziroma je deloval nekako nepovezano, izstopajoče. Še najbolj zanimivo pa je, da se svojih pomanjkljivosti podzavestno precej dobro zavedamo, saj v praksi ne manjka primerov, da nam partner v horoskop prinese kvaliteto, ki je v našem horoskopu sicer ni.

Kaj prinesejo planeti

Če govorimo o stikih med planeti in drugimi elementi obeh obravnavanih horoskopov, najdemo celo paleto različnih vplivov, možnosti in posledic.

planeti

Najprej si oglejmo aspekte, ki jih pogojno lahko imenujemo “ugodne”. Tisti med Mesecem ali Venero na eni in Soncem na drugi strani naj bi pomagali zvezi trajati, podobno velja za aspekte med Soncem prve in ascendentom druge osebe, ki jih je zelo pogosto mogoče najti v horoskopih zakoncev, zaradi česar sklepamo, da gre za “zvezo za celo življenje”. V odsotnosti teh aspektov nam veliko lahko povedo aspekti med vladarji Sonca in ascendenta. Aspekti Venere in Marsa (z drugimi planeti, zlasti pa medsebojni) so lahko prijetni, zabavni in spolno privlačni, navadno pa zvezi ne zagotavljajo tudi trdnosti.


Merkurjevi aspekti so nujno potrebni za nemoteno komunikacijo med partnerjema, kar je po vseh raziskavah bistveni pogoj za obstanek neke zveze. In kot pravijo psihologi, da je prepir dosti boljši od molka, so tudi negativni aspekti z Merkurjem dosti boljši od nikakršnih. Je pa res, da so ti aspekti lahkotnejši, da predvsem omogočajo nemoten pristop in začetek zveze, medtem ko moramo v horoskopih za kaj trajnejšega najti še kake druge ugodne povezave.

Zanimivo je, da nekateri astrologi aspektov počasnih planetov enega horoskopa z osebnimi planeti drugega nimajo toliko za težavne, kolikor za močno povezujoče. Pri tem dajejo velik poudarek Saturnovim aspektom, ki nas navadno trdo soočijo z realnostjo drugega (kar psihološko gledano sploh ni slabo, predvsem pa nam skrajša ali celo onemogoči iluzije). Ker je bil Saturn nekdaj smatran za “Velikega učitelja”, pride tudi v značajih obeh oseb do nekakšnega izpopolnjevanja, bistvenega premika v osebnostni rasti in pogosto tudi do “zresnitve”. Ne smemo namreč pozabiti osnove Saturnovega delovanja, ko lekcije podaja skozi ovire, težave in čas, pogosto tudi skozi kakšno nesrečo. Nobeno učenje v življenju ni lahko oziroma povedano drugače – če bi bilo lahko, potem to ne bi bilo učenje.

Popolnoma drugače je z aspekti Urana. Če Saturn prinaša nekako upočasnjeno ali celo statično delovanje, pa je Uran pravo nasprotje tega. Kadar gre za aspekte Sonca ali Lune na eni in Urana na drugi strani, statike ni, pač pa se stalno nekaj dogaja. Enkrat je “hladno” in naslednji trenutek “vroče”, do naslednjega “hladno” pač. In tako naprej. Zveze in odnosi se prekinjajo in ponovno začenjajo, v njih je mogoče najti vse, le miru in harmonije ne. Tako skupno življenje je za marsikoga zelo naporno (še posebej recimo za Tehtnice in Bike, pa tudi za Kozoroge, recimo), ponavadi pa partnerji ne najdejo ne moči ne sposobnosti, da bi tako zvezo, ki jih počasi ubija in jim jemlje energijo, končali.

Če Uranovi aspekti pomenijo istočasno magično privlačnost in odbojno nenavadnost partnerjev, pa velja vedno opozoriti, če v horoskopih veliko aspektov tvorita Neptuna. Take zveze so slepe, izmikajoče, realnosti tu ni veliko. Magnetična privlačnost se v takih primerih kaj rada spremeni v “metuljevo luč”. Dinamike ni veliko, razočaranje v trenutku, ko ga povzročijo planetarni premiki po horoskopu, pa je toliko večje. A kaj, ko Neptun kar najhitreje spet poskrbi za idealiziranje in prepričanje, da “je pravzaprav vse lepo in v redu”. Do naslednjič, pač.

Aspekti s Plutonom so poglavje zase. Pri njih gre za močne, podzavestne in težavne povezave, ki jim večinoma botrujejo močni karmični dolgovi. Plutonova povezava s Soncem, Luno in Venero nam daje pritiske, tesnobo in strah na kakem od življenjskih področij, kar zveni zelo filozofsko in splošno, dokler konkretno ne omenimo recimo ljubosumnosti, ki jo vsi dobro poznamo. Enako velja tudi za posesivnost ali pa za težnjo po nadzorovanju (prav gotovo vsi poznamo pritožbo “vse hoče imeti pod kontrolo!”).
Mesečeva vozla sta elementa, ki ju običajno uporabljamo kot pokazatelj, da sta se dve osebi v tem življenju nekako “morali” srečati oziroma imata iz prejšnjih življenj določene dolgove, kar pa je že čisto druga tematika. Dejstvo pa je, da se pari, katerih horoskopi vsebujejo močne aspekte z  Vozli, najpogosteje nerazložljivo privlačijo, nemalokrat pa kljub izredno težavni medsebojni zvezi ne morejo odtrgati drug od drugega. Tudi v takem primeru lahko govorimo o zvezah, za kakršne navadno znamo reči, da “skupaj nikakor ne moreta, drug brez drugega pa tudi ne”.

Še nekaj pogledov

Posebna pozornost pri primerjavi horoskopov mora seveda veljati sedmi hiši, polju partnerstva, sožitja in zakona. Upoštevati je treba tako znamenja, ki sestavljajo to polje (zlasti tisto, v katerem se nahaja vrh polja), vse elemente horoskopa, ki se nahajajo v tem polju, nadalje njihovo aspektiranost, pa še vladarje vsega povedanega in še kaj (na primer najbližji aspekt Meseca ali Sonca, odvisno od spola osebe). Pri tem si lahko predstavljamo odnos te osebe do zakona oziroma partnerstva, njene navade, težnje in pričakovanja ter verjetni trend dogajanja v (prvem) zakonu. Upoštevati je seveda treba tudi velikost polja samega, morebitno dominanto planetov v njem itd.

Nekateri avtorji gredo v študiju sinastrije še dlje in primerjajo med seboj obrazce horoskopov in so naredili cel pregled medsebojnih kombinacij, npr. “skleda” – “pahljača” in podobno (R. Davison). Navadno se ob primerjavi dveh horoskopov pojavljajo novi obrazci, kar zadevo še dodatno zaplete, vendar naj to ne vzame poguma, saj je tudi življenje samo močno zapletena stvar; horoskop je le njegov pokazatelj.

Ob vseh izračunih se velja spomniti vsaj še na t.im. kompozit, ki je (matematično gledano) “srednji izračunani” horoskop teh dveh oseb. V njem je mogoče videti, kako bo ta zveza delovala kot celota, obeh posameznikov tukaj ni. (Nekateri drugi avtorji prisegajo na drugačen izračun medsebojnega horoskopa, t.im. kombin, vendar je to že tema za kak drug prispevek.)

Mnogi uporabljajo tudi natančni trenutek poroke, ki ga razumejo kot začetek nečesa novega, skupnega, uporabljajo pa ga v podobnem smislu kot kompozit. Astrolog Davison je tako pripravil cel spisek položajev, ki bi se jim veljalo ob sklenitvi poroke izogniti, kar je slišati malo premaknjeno, če seveda ne vemo, kako resno te zadeve jemljejo na primer Orientalci.

Kot vidimo, za primerjavo horoskopov ni dovolj upoštevati le nekaj (čeprav bistvenih) elementov, temveč je zanjo potrebnega veliko truda in časa, pa tudi z znanjem in prakso velja biti dobro opremljen. Glede na to, da v vsakdanjem življenju lahko pogosto vidimo, kdo vse in na kak način se ukvarja s pari ter njihovimi težavami, je pristop astrologije vsaj resen in študiozen, poleg tega – v primeru dovolj natančnih podatkov – daje tudi odlične izide in koristne informacije. Izrišite si horoskopa sebe in partnerja ter se potrudite najti stične in druge pomembne točke v njiju. Marsikaj boste opazili in se ob tem namuzali ali pa zamislili. Če vam izdelava horoskopov ne gre dobro od rok, pokličite kakega astrologa, da to opravi namesto vas. Tudi za astrologe je dela na tem področju nedvomno še zelo veliko.

Besedilo: Bern Jurečič

VEČ VSEBIN: