Mnogi ljudje so po naravi ciniki. Zase trdijo, da verjamejo samo tisto, kar lahko otipajo, zraven pa verjamejo v mnoge neotipljive stvari, tudi v boga – dokazov, da so ga »pošlatali« pa ni in ni od nikoder. Ta čas, ko čakajo na svojih »pet minut«, bom izkoristila, da tem nejevernim Tomažem in tudi drugim, ki o feng shuiu še niso slišali ali celo razmišljali, dokažem, da je feng shui tako otipljiv kot osji pik. Boli, ose pa nikjer.


Seveda ti dokazi niso zrasli v moji glavi. Tisočletja so modri ljudje po svetu, ne samo na  Kitajskem, opazovali naključnost različnih dogodkov in oblikovali in dopolnjevali analogne verige in posledice, ki so izhajale iz njih. Na začetku je šlo samo za opazovanje narave. In v tem se feng shui prav nič ne razlikuje od drugih naravoslovnih znanosti. Da pa je do tega sploh prišlo, se lahko zahvalimo posebnostim vzhodnjaškega razmišljanja.

feng shui

Zahodnjaški način razmišljanja

Naše zahodnjaško razmišljanje poteka praviloma horizontalno, vzročno in mehansko. V osnovi si predstavljamo funkcioniranje sveta kot mehanizem med seboj prepletenih mnogih majhnih zobnikov. To pomeni, da večinoma razmišljamo po šabloni: iz A izhaja B, iz B izhaja C in iz C izhaja D in tako naprej. Vedno znova pa se izkaže,da takšne vzročne verige ne moremo sestaviti brez lukenj. Takšna luknja se je pokazala tudi pri Darwinovi teoriji o nastanku človeka, po kateri naj bi se človek razvil iz opice. Kasneje so to luknjo zamašili z odkritjem, da imajo opice in ljudje istega prednika. Vendar v zadnjem času nove raziskave postavljajo to trditev znova pod vprašaj. Za take primere smo iznašli izraz »naključje«, ki nas odveže od naše vzročne miselnosti. Povsod, kjer iz A ne sledi B ampak C in D, pride za nas v poštev »naključje«. Potem nam ni treba več iskati vzrokov. Iznašli smo celo pregovor  “Naključja vodijo svet”. V resnici pa tega ne verjamemo. Ne moremo kar preprosto privleči na dan »naključje«, ker ne poznamo osnovne vzročne verige za nek problem.

Na tej osnovi smatramo za naključje tudi, če neka trgovina kljub očitnim, navidez neodpustljivim konstrukcijskim in marketinškim napakam cvete, nek drug prodajni prostor pa kljub prednostim, ki mu jih pripisujejo strokovnjaki, ne funkcionira. Oboje se pogosto dogaja.


Za naključje jemljemo tudi, kadar mislimo na neko osebo in nas ta v istem trenutku pokliče. Taki dogodki so za nas izjeme od pravil in ne dopuščamo, da bi tudi za takšne fenomene lahko obstojale zakonitosti.

Vzhodnjaški način razmišljanja – temelj feng shuia

Vendar prav iz tega izhaja vzhodnjaško razmišljanje. Vzhodnjaški način razmišljanja je bliže vertikalnemu in nevzročnemu in vedno išče skupen smisel, ki poveže v osnovi popolnoma različne dogodke. Prav to razmišljanje je ustvarilo feng shui in iz njega izhajajoče vede –  tradicionalno kitajsko medicino, kitajsko filozofijo in borilne veščine. Vertikalno razmišljanje se izraža tudi v kitajski pisavi, ki uporablja slike namesto črk ter poteka vertikalno in ne horizontalno.

Feng shui je nastal, ko so jasno in logično misleči ljudje opazovali, katera »naključja« so vedno znova in znova nastopila, na katerih krajih in pod katerimi pogoji.

Ta opazovanja so skozi tisočletja natančno zapisovali in jih predajali naslednjim generacijam. Tako je postopoma nastajal sistem pravil, ki v osnovi trdi: “Če pridejo skupaj A, C in E, potem je verjetno, da obstojata tudi B in D, čeprav ju ne moremo takoj prepoznati. In obratno: A in C lahko povežemo, če v človekovo okolje v ustrezni obliki dodamo B in D”. To je metoda oblikovanja usode, ki za razliko od nevrolingvističnega programiranja (NLP) in pozitivnega razmišljanja ne vključuje samo mentalnih tehnik, ampak tudi prostor in čas.


Drugi temelji feng shuia

Pri vseh pravilih, na katerih temelji feng shui, gre za predvidevanje verjetnosti, katerih uresničitev je silno visoka. Nadpovprečno pogosto na primer opažamo, da so ljudje v  hišah, ki so zadaj zaščitene s hribom, skozi več generacij bolj zdravi in uspešnejši kot pa ljudje, ki stanujejo v hišah, katerih zadnja stran je obrnjena proti dolini in ni zaščitena. Iz teh in takih izkušenj izhajajo priporočila feng shuia za najugodnejši položaj hiše v določenem okolju.

Poleg teh empiričnih osnov pa tvorijo temelje feng shuia tudi odkritja druge vrste: intuitivna dognanja. Primer za to je znana zgodba o cesarju Fu Xiju, ki je meditiral na bregu reke Lo. Na svoje presenečenje je videl prihajati iz reke želvo, ki je imela na hrbtu skrivnostne znake. Iz njegovega mističnega videnja izhaja Lo shu kvadrat ali čudežni kvadrat, ki je dal podlago za nekaj pomembnih formul. Na osnovi teh formul so kasneje določili kompasne smeri neba in časovne cikluse. Čudežni kvadrat služi še danes kot pomembna statistična metoda za raziskovanja v poljedelstvu.

Če zgodbo o cesarju Fu Xiju osvobodimo misticizma, jo lahko razumemo tudi drugače. Cesar Fu Xi se je intenzivno ukvarjal z vprašanjem smeri v prostoru in vplivi časa na človekovo bivanje. Končno se je v fazi najgloblje meditacije iz kolektivne podzavesti njegove psihe pojavila slika, ki ga je vodila k spoznanju. To ni nobena fantastika. Mnoga pomembna znanstvena odkritja so nastala na podoben način skozi intuitivne navdihe potem, ko se je znanstvenik dolgo časa intenzivno ukvarjal z določenim problemom. Tak primer je recimo kemik August von Kekule, ki je odkril obročasto strukturo benzola potem, ko je v sanjah videl kačo, ki se je pičila v rep. In končno pravi tudi biblija: “Svojim prijateljem daje Gospod v sanjah”.

Mogoče boste podvomili, da se je kitajski cesar ukvarjal s čim takšnim. Dejstvo pa je, da so se kitajski cesarji so se od nekdaj ukvarjali z raziskovanjem naravnih pojavov in podpirali take raziskave, da bi svojemu ljudstvu izboljšali življenje. To je veljalo in še vedno velja tudi za japonske cesarje. Feng shui je bil tekom svojega tisočletja dolgega razvoja dobro čuvana skrivnost, ki je povečevala moč kitajskih cesarjev. V podrobnosti so bili posvečeni le redki cesarski svetovalci. Šele od 17. stoletja dalje se je to znanje razširilo na širši krog ljudi in se istočasno tudi prepletlo z ljudskimi miti.


Principi feng shuia

Feng shui deluje na osnovi splošno veljavnih principov:

Prvi in najpomembnejši princip je qi – vse prežimajoča energija. Princip qija je v preteklem stoletju utemeljila kvantna fizika, ki ugotavlja, da je vse ena sama energija. Razlika je samo v frekvenci.

Drugi princip je princip harmonije in ravnotežjajin in jang. Jin in jang sta simbola za prasili, ki ves čas delujeta druga na drugo in se dopolnjujeta. Posledica iskanja ravnovesja teh dveh prasil so med drugim milijoni različnih rastlinskih in živalskih vrst na zemlji. Feng shui je definiran tudi kot nauk o harmoniji.

Tretji princip je princip petih elementov. Tu gre za diferenciacijo obeh prasil jina in janga na pet sil, ki jih simbolično predstavljajo les, ogenj, zemlja, kovina in voda. Vse v vesolju in na zemlji pripada petim elementom. Tudi ljudje. Osnovni in najpomembnejši faktor ujemanja in razumevanja med partnerjema je odvisen od njune pripadnosti elementom. Bistvo »zdravljenja« prostora je v uravnavanju neskladnosti v prostoru na osnovi principa petih elementov. Tudi kitajska medicina zdravi na osnovi petih elementov.

Četrti princip je princip petih živali, ki se uporablja za določanje najboljše lege naselij, lege hiše, način postavitve pohištva v prostoru, način zasaditve rastlin v vrtu in podobno. Ta princip podpira naš podzavestni  občutek za varnost in udobje.

Metode feng shuia

Feng shui se je v 7. stoletju našega štetja izkristaliziral v dveh šolah: šoli oblike in šoli kompasa.

Šola oblike se ukvarja z vsem, kar je mogoče neposredno videti v našem okolju in se iz tega vidika smatra za lažjo. Vendar je lažja samo na videz. Ta šola zahteva intuitivne sposobnosti.

Šola kompasa se ukvarja z vplivi kompasnih smeri in z drugimi vplivi na prostor, ki niso neposredno vidni. Do danes je razvitih več formul, na osnovi katerih so nastale tudi številne tabele, ki so v pomoč pri določanju pokazateljev kakovosti bivanja v nekem prostoru glede na njegovo lego in čas.

V zadnjem času so se razvile znotraj teh šol različne smeri, kar je v osnovi značilno za vse naravoslovne znanosti. Zato ni čudno, da si v nekaterih pogledih nasprotujejo. V preštevilnih knjigah o feng shuiu najdemo prav očitna nasprotja. Vzrok temu je deloma tudi v izjemno kompleksni problematiki, ki jo feng shui obravnava. Osnovni principi pa ostajajo isti, ne glede na to, na katerem delu zemeljske oble se nahajamo.

Feng shui danes

O feng shuiu danes obstoja na stotine knjig v vseh svetovnih jezikih. Na spletnih straneh obsegajo teme o feng shuiu preko 100 000 strani. Feng shui je obnorel svet. Prodira v vse pore vsakdanjega življenja, čeprav je tam vedno bil, zavržen in pozabljen. Zdaj se spet prebuja.   Kdor pozna osnovne zakonitosti feng shuia in jih zna uporabiti v svojem domu, lahko svojemu partnerskemu odnosu prinese nov zamah, spravi svojo kariero v tek in izboljša svoje zdravje ter svoj materialni položaj.

Če ne poznate feng shuia, še ne pomeni, da se morate odreči prednostim, ki jih ponuja.

Regina S. Rant

VEČ VSEBIN: