Delovne oziroma službene obveznosti mnogim staršem preprečujejo, da bi preživeli več časa s svojimi otroki. Še posebno v zgodnjem otroštvu pa je zelo pomembno, da otrok preživi čim več časa s svojimi starši. Tako je zelo dobrodošla možnost krajšega delovnega časa, ki je v naši državi na voljo staršem. Seveda pa je dobro, da poznate nekaj osnovnih informacij, povezanih s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva, preden se lotite uveljavljanja te pravice.


Kdo ima možnost skrajšanega delovnega časa in kako dolgo?

Za začetek je treba opozoriti, da pravica do skrajšanega delovnega časa pripada le enemu izmed staršev, uveljavlja pa jo lahko do otrokovega 3. leta starosti. Tudi v primeru dveh otrok je skrajšan delovni čas možen le za enega izmed staršev, pri čemer pa lahko starš to pravico uveljavlja vse do datuma, ko najmlajši otrok zaključi 1. razred osnovne šole (torej vedno do 31. avgusta).

Izjema so starši gibalno oviranih ali duševno prizadetih otrok, ki imajo pravico do krajšega delovnega časa vse do otrokovega 18. leta starosti. Vendar pa to ne velja, če je otrok najmanj 30 dni letno v zavodu, kjer ima zagotovljeno celodnevno brezplačno oskrbo. Si sami plačujete prispevke za socialno varnost, in sicer za najmanj 20 ur tedensko? Tudi vi lahko uveljavljate posebne pravice, povezane s skrajšanim delovnim časom, če varujete in negujete otroka.

Kako pridobiti pravico do skrajšanega delovnega časa?

Samo pravico do skrajšanega delovnega časa lahko starši pridobijo pri delodajalcu, pri čemer pa mora skrajšan delovni čas obsegati najmanj polovično tedensko obveznost. Rok izteka skrajšanega delavnika se zapiše tud v pogodbo o zaposlitvi. Delodajalčeva obveznost je izplačilo plače glede na vaše dejanske delovne obveznosti, medtem ko postane plačilo sorazmernega deleža prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti dolžnost države. Pravico do kritja preostalih prispevkov lahko uveljavljate pri centru za socialno delo.


Katere dokumente morate predložiti za kritje deleža prispevkov za socialno varnost?

Vlogo za plačilo sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost zaradi skrajšanega delovnega časa se vloži pri tistem centru za socialno delo, kjer je bila otrokovi mami priznana pravica do materinskega dopusta. Omenjeno vlogo morate vložiti najkasneje v 30 dneh od pridobitve pravice do skrajšanega delovnika.

Najpomembnejši dokument, ki ga morate priložiti vlogi, je seveda pogodba o zaposlitvi, ki mora vsebovati tudi določbo o skrajšanem delovnem času. Jasno mora biti razvidno tudi obdobje, v katerem nameravate uveljavljati pravico do krajšega delovnika. Če želite uveljaviti pravico do krajšega delovnega časa oziroma plačila prispevkov za socialno varnost do polne starosti vse do otrokovega 18. leta starosti, pa morate vlogi priložiti tudi ustrezna zdravstvena dokazila, pri čemer zadnji otrokov izvid ne sme biti starejši od enega leta. V tovrstnih primerih nato centri za socialno delo pridobijo mnenje zdravniške komisije, na podlagi katerega sprejmejo dokončno odločitev glede vaše upravičenosti do kritja sorazmernega deleža prispevkov za socialno varnost.

VEČ VSEBIN: