Talismane ali simbole zasledimo že v vseh prastarih kulturah od ljudstva Atlantide, Egipčanov, Aztekov, Inki, Maji pa vse do vzhodnjaških kultur na ozemljih današnje Kitajske, Indije, Japonske, kakor tudi na področju Afrike, Avstralije v vseh mnogoštevilnih plemenih in ljudstvih. Zasledimo pa jih tudi na ozemljih sedanje Evrope, pa naj bodo to simboli v obliki run, ki so jih uporabljali nordijska ljudstva, Grkov, Egipčanov in še bi lahko našteval. Ne glede na to, kje so nastajali, lahko najdemo skupne točke vsem simbolom, ki so bili kdajkoli narejeni.


talisman

Dejstvo je, da so bile stare kulture mnogo bolj povezane z naravo kot sodobni človek, zato so ljudje v njej našli odgovore na svoja vprašanja in pomoč za težave, ki so jih pestile. Na vse naravne pojave so gledali kot na jezo ali dobro voljo bogov, katerim se je bilo treba prikupiti ali pa jih obdariti. Narava jim je bila hkrati zaveznica in tudi edina strah vzbujajoča sila, ki so jo spoštovali in se ji skušali čimbolj prikupiti z raznimi simbolnimi,  živalskimi ali pa celo človeškimi žrtvovanji. Za ta žrtvovanja so imeli razne svečenike ali vrače, h katerim pa so se obračali tudi po pomoč, nasvete, zdravje….  Toda kdo so bili vrači? Nič drugega kot ljudje, izbranci ljudstva, ki so živeli v harmoniji z naravo in njenimi zakoni na tak način, da so s pomočjo simbolov odstranili tančico, ki jim je zakrivala pogled v njihovo prihodnost, priklicali srečo v lovu, zdravje in podobno.

Torej so simbole izdelovali za vsako potrebo posebej ali pa so imeli izdelan sistem, ki je bil univerzalen, pravila uporabe pa strogo varovana, enako kot tudi izdelava samih simbolov. To znanje se je prenašalo na njihove učence, ki so nemalokrat morali zaobljubiti k molčečnosti, kar se tiče načina izdelave, pomen simbolov in podobno. Prav zaradi tega še danes nismo soglasni o pomenih določenih simbolov. Mnogi svečeniki so za izdelavo simbolov in komunikacijo z učenci uporabljali tajno pisavo, torej dodatno kodo, ki jo je bilo potrebo razvozlati. Dejstvo je, da so mnogi simboli starejši od pisave, zato nam lahko ena črtica ali linija v njem pove več kot pa besede.

Kaj je talisman

Simbole lahko razdelimo na dve skupini, najprej na materialne, kjer govorimo o simbolnih predmetih, položenih v posteljo novorojenca, nošenih okoli vratu, v mošnjičku ali podobno, poleg tega pa na popolnoma druge vrste simbolov, ki se človeku zarišejo v avro in podobno. Pri tem mislim na simbole reikija, kabale in druge, ki jih je posameznik prejel po točno določeni potrebi in iniciacijah, ki jih je moral prejeti pred tem.


V vseh primerih pa gre za grafični prikaz sil univerzuma, ki so potencirano naravnani v smeri močnejše energije do izpolnjevanja posameznikovih potreb in želja. Seveda pa je treba pri tem biti realen in ne izkoriščati sile, ki so višje od posameznika, zato je bilo nujno potrebno poznavanje sil univerzuma. Seveda se je dalo z temi simboli tudi prerokovati, toda to je šele drugoten pomen simbolov in bomo o tem spregovorili raje kdaj drugič. Zelo zanimivo pa je, da so načini izdelave in materiali, iz katerih so izdelani simboli, pri vseh kulturah podobni.

V grobem povedano so vsi simboli izdelani iz čimbolj naravnih materialov, lesa, kosti, gline ali podobno, na katerih so bile neizbrisno začrtani simboli, ki so jih ljudje morali skrivati pred nepotrebnimi pogledi in nepovabljenimi dotiki. Predvsem za mnoge vražne obeske, kot jih nekateri imenujejo, je zelo pomembno, da so dobro varovani pred okolico, saj nase sprejemajo vse energije, ki so v okolju, in jih je zaradi tega potrebno tudi čistiti. Kmalu se namreč zgodi, da ko se napojijo z negativno energijo, le-to pričnejo tudi oddajati, pa naj bo to z živo vodo, energijo sonca, lune ali pa po kakšnem drugem postopku, kateri se zaupa posamezniku, ki ga nosi oziroma uporablja.
Ko pa talisman opravi svojo nalogo, za katero je »programiran«, se je potrebno posloviti od njega in ga dati nazaj tja, od kamor je prišel, torej v naročje Narave, in tako je krogotok njenih energij zaključen. Le tako se lahko spet vrnemo po pomoč njej – ko bomo pomoč potrebovali, seveda.

Tudi danes je podobno. Lahko rečem, da smo celo na boljšem, saj imamo možnost vzeti iz vsake kulture najboljše in to znanje prilagoditi potrebam in težavam današnjega človeka, ki pa so nemalokrat podobne, kot so bile s tistem času. Razlika je edino ta, da smo se preveč oddaljili od narave in njenih zakonov ter zaradi lastnih uspehov nehote pričeli delati proti njej. Veliko težav, bolezni in gorja bi bili rešeni, če bi preprosto upoštevali zakone narave, v kateri živimo in ji pripadamo. Ker pa ni tako …

Spoštljivost

Pri izdelavi talismanov je potrebno veliko spoštovanje in upoštevanje vseh naravnih elementov, ki so vključeni v vsak talisman, pa tudi posameznikova realnost, samokritičnost ter dejanska iskrena želja in potreba po talismanu. Naravnih zakonov ne smemo prekoračiti in jih nikakor ne izkoristiti v svoje, mogoče malo preveč materialistične namene.


Če sploh kje deluje zakon karme, potem deluje tukaj in ravno zaradi tega je nujno upoštevati etiko ter svobodno voljo vsakega posameznika.
Kot primer lahko navedem željo po ljubezni, ki jo v sebi nosi vsakdo med nami. Če v izdelavo talismana vpletemo željo po točno določeni osebi, le-ta ne bo deloval, saj smo vdrli v njegovo svobodno voljo in tudi njegove odločitve ter si z tem prislužili lep karmični dolg. Talismani lepo delujejo v smislu uspešne aktivacije energij, ki ležijo v posamezniku, da lažje prebrodi težave, ki jih ima, in to tako, da v sebi aktivira svoje speče sposobnosti in talente. V talismanih torej ni nič magičnega, ampak le koncentracija energij, ki se nahajajo okoli nas ter jih v danem trenutku potrebujemo.

Vse prej kot tekoči trak

Danes sicer vračev, kakršni so bili v preteklosti, ni več, obstajamo le ljudje, ki živimo v sozvočju narave, spoznavamo simbole naših prednikov in jih »prevajamo« za potrebe današnjega človeka. Tako lahko vsakdo razvije svoj sistem simbolov, upoštevajoč sebe, naravne zakone in tudi potrebe ter želje človeka, za katerega je ta simbol narejen. Nikakor pa ti simboli ne smejo biti izdelovani po »tekočem traku«, ampak je za njihov nastanek potreben predhoden razgovor z človekom, ki bo talisman uporabljal, saj smo si ljudje različni.

Izdelovalec talismanov se mora za uspešno delo seveda distancirati od svojih problemov, da jih ne prenese na talisman, in se rešiti predsodkov, to pa zato, ker ni nujno, da se izdelovalec osebno strinja z načinom življenja osebe, za katero je simbol narejen. Obenem pa se mora izdelovalec rešiti želje po preveliki hvali in nagradi, saj se mora zavedati, da to znanje ni njegovo, ampak mu je dano v zaupanje in pomoč posameznikom. Iz tega pa tudi sledi, da mora tudi plačilo sprejemati kot nagrado za opravljeno delo in ne kako drugače.

Ne smemo biti torej trgovci v duhovnosti. Kljub temu, da energija denarja ni slaba, ker pač je denar današnjemu človeku potreben, pa “slabo” lahko postane takrat, ko človek postane odvisen od te energije in slepo dela samo za to. A naravni zakoni navadno poskrbe tudi za to.


Tomaž Mlakar

VEČ VSEBIN: