Nosečniški diabetes je zaplet, s katerim se sooča ogromno nosečnic. Dejavniki, ki povišujejo možnost za to težavo, so različni.


Največji vpliv naj bi imela previsoka telesna teža nosečnice, najnovejše raziskave pa kažejo, da so lahko problematične tudi visoke zunanje temperature.

Nosečnost in diabetes

Nosečniški diabetes je zelo pogosta težava

Pojav gestacijskega ali nosečniškega diabetesa je načeloma zgolj začasen, torej omejen na obdobje nosečnosti, čeprav se lahko z njim poveča tveganje, da ženske kasneje zbolijo za diabetesom tipa 2. Pogosto nosečniški diabetes prizadene tudi ženske, ki pred tem niso imele težav s povišanim krvnim sladkorjem, običajno pa je diagnoza postavljena približno na sredini nosečnosti. Po nekaterih podatkih naj bi se kar vsaka 7. nosečnica soočala s tem zapletom.

Nosečniški diabetes je v večini primerov povezan z odpornostjo celic na inzulin, ki jo povzročijo hormoni v placenti. Tako telo ni več zmožno vzdrževanja zdrave ravni sladkorja v krvi, ampak pride do prenasičenosti. Znano je, da se lahko odpornost celic na inzulin zmanjša z izpostavljanjem nižjim temperaturam, pri čemer telo proizvaja več toplote, da se lahko ogreje. Pred kratkim pa so znanstveniki ugotovili, da temperature nimajo vpliva le na potek nosečniškega dejavnika, ampak da so lahko visoke zunanje temperature pomemben dejavnik tveganja za sam pojav tega zapleta.


Problematične predvsem temperature, višje od 24 stopinj Celzija

Raziskavo, katere glavni namen je bil preučiti obstoj morebitne povezave med visokimi zunanjimi temperaturami in tveganjem za nosečniški diabetes, so izvedli kanadski znanstveniki. Pri tem so si pomagali s podatki, ki so se zbirali kar 12 let, v raziskavo pa je bilo vključenih skoraj 400.000 žensk, precej takšnih, ki so rodile večkrat. Ženske so bile 30 dni pred glukoznim testom, standardno metodo za zaznavanje nosečniškega diabetesa, izpostavljene različnim temperaturam, tako nizkim kot visokim.

Ugotovljeno je bilo, da se je nosečniški diabetes pojavil pri precej višjem odstotku tistih žensk, ki so bile izpostavljene temperaturam, višjim od 24 stopinj Celzija. Da bi izločili nekatere druge možne vplive na pojav nosečniškega diabetesa, so se v drugi fazi raziskave znanstveniki osredotočili predvsem na tiste ženske, ki so rodile večkrat. Tako so ugotovili, da je pri isti ženski obstajala precej večja verjetnost za nosečniški diabetes takrat, ko je bila med nosečnostjo izpostavljena visokim zunanjim temperaturam.

Nosečnice morajo biti poleti še posebej previdne

Čeprav je bila študija, kot poudarjajo raziskovalci, opazovalna in tako ne moremo govoriti o nedvomni vzročno-posledični povezavi, pa se zdi korelacija previsoka, da bi šlo zgolj za naključje. Poleg tega se rezultati študije skladajo z ugotovitvami, da lahko izpostavitev nižjim temperaturam zmanjša odpornost celic na inzulin in s tem tudi zniža raven sladkorja v krvi.

Pojav naj bi bil povezan s tem, da nižje temperature aktivirajo zaščitni tip maščobe v telesu – t. i. rjavo maščobno tkivo. Izsledki študije so tako še en razlog več, zakaj bi morale biti nosečnice v poletnih mesecih še posebej previdne in se izogibati predolgemu izpostavljanju visokim temperaturam.


VEČ VSEBIN: