V idealnih družinah naj bi stari starši nudili podporo svojim otrokom pri vzgoji vnukov. Obenem pa bi sami prejemali spoštovanje in hvaležnost. Vendar se žal vse prevečkrat dogaja, da prihaja v mnogih družinah do sporov. Otroci imajo občutek, da poskušajo njihovi starši vzgajati svoje vnuke in da so prekoračili svoja »pooblastila«.


Stari starši in otroci

Po drugi strani pa imajo stari starši večkrat občutek, da so njihovi otroci nehvaležni in da ne cenijo tistega, kar počnejo zanje in za svoje vnuke. Kdo ima torej prav? Seveda ni jasnega odgovora na to vprašanje. Za harmoničen odnos je potrebno sodelovanje vseh akterjev. Kako se lahko torej stari starši vključijo v vzgojo vnukov, ne da bi poskušali pri tem prevzeti vlogo, ki jo imajo starši?

Ne predvidevajte vnaprej, da ima nekdo slabe namene

Tako starši kot stari starši bi morali upoštevati, da verjetno vsi želite najboljše za svoje otroke oziroma vnuke. Če bo vaše izhodišče, da ima druga oseba dobre namene, bo tudi ob morebitnih nesoglasjih manj zamer oziroma bodo spori lažje rešljivi. Po drugi strani pa velja, da boste težko našli skupni jezik z nekom, ki mu že vnaprej pripisujete slabe namene. Za uspešno komunikacijo je tako pomembno, da čim pogosteje poudarite, da se zavedate, da ne gre za slabe namene, obenem pa jasno izrazite svoje stališče glede določene problematike.

Kaj storiti, ko stari starši prekoračijo mejo?

Jasno je, da imajo zadnjo besedo vendarle starši. Če stari starši nenehno spodkopavajo vašo avtoriteto in posegajo v vaše odločitve, je skrajni čas, da prekinete ta vzorec. To seveda ne pomeni jeznih izbruhov in zmerljivk. Prav zato je pomembno, da že ob zgodnjih znakih nespoštovanja jasno izrazite svoje stališče, obenem pa zahtevate, da se določene stvari ne ponavljajo več. Bodite spoštljivi, a obenem odločni. Če napoveste, da bo ob ponovitvah določenih dejanj prišlo do ukrepov, se tega nato tudi držite, sicer bodo vaše besede v prihodnje zvenele le kot prazne grožnje.


Počakajte z nasveti, dokler vas ne prosijo zanje

Zlato pravilo, ki bi ga morali upoštevati stari starši, je, da je z nasveti smiselno počakati, dokler vas nekdo zanje neposredno ne vpraša. Če ste zelo zaskrbljeni in se težko zadržite, najprej vprašajte, ali lahko podate svoje mnenje o določeni delikatni zadevi. Še tako dobronameren nasvet lahko pogosto zveni kot kritika. Zato je pomembno, da ste pazljivi pri izbiri časa. Pogosto je najbolje, da se o problematičnih zadevah pogovorite s svojim otrokom, ne z zetom ali s snaho. Prav tako pa pazite, da občutljivih tem ne boste načenjali v prisotnosti vnukov.

Ko vnuki izkoriščajo stare starše …

Pogosto se stari starši znajdejo ujeti med svojimi vnuki in otroki. Običajno je, da so stari starši do svojih vnukov nekoliko bolj popustljivi kot njihovi starši. Vendar morajo stari starši paziti, da jih vnuki ne začnejo izkoriščati. Če vam vnuki pripovedujejo o določenih pravilih, ki jih postavljajo njihovi starši, lahko sicer sočustvujete z njimi. Vendar pazite, da se ne boste znašli v položaju, ko vnukom kupujete zelo draga darila in se obenem prerekate z njihovimi starši glede določenih omejitev, ki jim jih ti postavljajo.

V takšnih trenutkih se opomnite, da je vzgoja v prvi vrsti rezervirana za starše, ki so navsezadnje tisti, ki s svojimi otroki preživijo največ časa. Tisto, kar slišite vi, je le delček celotne zgodbe, zato naj vas ne zavede prehitro. Verjetno tudi vam ne bi bilo pretirano všeč, če bi se v preteklosti nekdo poskušal vmešavati v vzgojo vaših otrok.

Za dobre odnose je nujno medsebojno zaupanje

Osnova dobrih odnosov je vedno zaupanje. Tako je pomembno, da stari starši zaupajo svojim otrokom, da vedo, kaj počnejo pri vzgoji otrok. Navsezadnje ste bili vi tisti, ki ste jih vzgojili, zato imejte v mislih, da so imeli dober zgled. Obenem bi morali imeti stari starši v mislih tudi, da se svet spreminja zelo hitro. Določene vzgojne metode, ki so bile morda smiselne in koristne v preteklosti, tako danes mogoče ne bi imele enakega učinka.


Hkrati pa bi morali seveda tudi otroci zaupati svojim staršem, da bodo znali poskrbeti za vnuke, ko jih čuvajo. S stalnim preverjanjem daste staršem občutek, da dvomite o njihovih sposobnostih, zato se hitro ustvari začaran krog nezaupanja in prepirov. Seveda je drugače, če obstajajo specifični razlogi za nezaupanje, vendar so takšni primeri zelo redki. V takšni situaciji vnukov verjetno niti ne bi zaupali v varstvo svojim staršem. Medsebojno spoštovanje bo zagotovo obrodilo sadove in poskrbelo za idiličen odnos med tremi generacijami, ki bodo bivale v sožitju in si nudile medsebojno pomoč.

VEČ VSEBIN: