Sreča in nesreča v življenju sta rezultat našega nepoznavanja, ignoriranja in zlorabljanja univerzalnih zakonov oz. kršenja odzivov subtilne energije. Nista odvisni od zunanjih vplivov in dogodkov, temveč od energije, ki jo nosi in goji posameznik. S to energijo v obliki misli, čustvovanja in dejanj vsakdo oddaja določene frekvence in vibracije, na katere se odziva subtilna energija. Ta proces poteka preko mehanizma resonance in se odraža v pozitivnih in negativnih dogodkih.


misli

Odziv subtilne energije

Odziv prefinjene energije pomeni, da energija z določeno vibracijo in frekvenco privlači energijo z ujemajočo se frekvenco. Kakršen si, takšne ljudi privlačiš. Tudi partnerji in prijatelji pogosto rečejo, da so na istem nivoju ali na isti frekvenci, kar govori o medsebojni privlačnosti istih frekvenc. Odziv prefinjene energije lahko učinkuje neposredno na delujočo osebo ali skozi posrednika, ki utrpi posledice njegovih dejanj (družina, sorodniki, sodelavci …).

Mistična mreža energetskih odzivov, imenovana tudi usoda, je ogromna in kompleksna povezava energij. Če gre nekje nekaj narobe, to vpliva na celotno mrežo, ki deluje tako kot telo. Če zabodemo iglo v neko točko na telesu, to takoj vpliva na celotno telo in to se odzvove. Načelo odziva subtilne energije deluje do vseh kreacij, bitij, in razširja svoj vpliv čez celoten kontinuum časa in prostora v vseh svojih preobrazbah. Frekvenca energije se konstantno odziva na naše vsakdanje življenje, zato je dobro poznati to načelo, ki je temelj duhovne rasti.

Karma, usoda in pekel

Usoda v bistvu ni določena z neko zunanjo, božansko avtoriteto, temveč je neposredna posledica učinka energij, ki se zadržujejo v telesu, mislih in duši kot elementih naše osebnosti. Naša osebna energija se venomer spreminja glede na vsebine notranje kvalitete, ki so lahko pozitivne ali negativne. Te spremembe v osebni energiji določajo, kaj bo v življenju prišlo k posamezniku. Kadar zlorabljamo univerzalni zakon, zlorabljamo sebe, kar bomo tudi neposredno izkusili. Slaba karma, usoda ali pekel niso nič drugega kot negativni zapis posameznikove energije. Zato resnično ukinitev slabe karme ali usode prinaša le sprememba posameznikove energije iz negativne v pozitivno. Univerzalni zakoni so zelo enostavni – če smo dobri in počnemo dobre stvari, uživamo življenje; če smo slabi in počnemo slabe stvari, trpimo.


Kakršni smo na mentalnem, čustvenem, fizičnem in duhovnem nivoju, takšne ljudi, stvari, energije in dogodke privlačimo. Treba je razumeti, da življenje vsakega posameznika oblikujejo različni dejavniki iz okolja, predrojstvene in porojstvene okoliščine, pretekli dogodki in življenja, vendar nas najbolj od vsega oblikuje lastno notranje zavedanje. Energija, ki se odraža kot misel ali prepričanje, ustvarja izkušnjo. Zavest je kot prazna posoda, v katero lahko nalijemo pozitivne ali negativne misli, prepričanja, koncepte, ideje. Če v sebi zadržujemo negativno energijo, popačene in izkrivljene vzorce, si v življenje vnašamo negativnost in disharmonijo. Če pa skozi porojstveno življenje ustvarimo notranje zavedanje, pozitivne misli, čustva in dejanja, lastno energijo prečistimo, vzgajamo harmonijo, zdrave notranje lastnosti, s katerimi lahko presežemo lastne omejitve in usodo ter se uglasimo z univerzumom.

Naša podzavestna krivda

Če hočemo povečati vrline in moč uma, se moramo najprej znebiti podzavestne krivde, saj ta predstavlja kompleks in glavno oviro za naše zdravje in napredovanje; je tudi glavni vzrok za nastanek bolezni in frustracij. To je tako, kot bi imeli notranji program, ki nam pravi, da si ne zaslužimo biti zdravi, srečni ali bogati. Podzavestna krivda nas izoblikuje v nemočne žrtve. Drugi kompleksi, ki povzročajo krivdo, nas prepričujejo, da smo grešniki in da si zaslužimo kazen v obliki bolezni ali nesreč. Zato se človek ne počuti dovolj vrednega in ne prosi za pomoč pri uresničitvi svojih želja ali potreb. Bog je naredil človeka po svoji podobi (mikrokozmos, makrokozmos), zato ima človeštvo za doseganje svoje sreče in blagostanja z rojstvom zagotovljeno pravico do vsega, kar ponujata Zemlja in univerzum. Kot božji otroci oziroma otroci univerzuma si zaslužimo najboljše.

Nezaželeni

Biti nezaželen je ena najhujših situacij za mnoge ljudi. To še posebej velja za osamljene starejše ljudi in tiste, ki so prepuščeni samim sebi. Svoja sporočila o bolehnosti in osamljenosti podzavestno pošiljajo v univerzum, ki jim to omogoči. Več pozornosti ko usmerjamo na bolezen ali slabo zdravje, več tovrstne negativne energije prejmemo iz univerzuma, saj dobimo tisto, na kar se (podzavestno) osredotočamo. To lahko povzroča težave, saj nezavedno vzpodbujamo stvari, ki se jih bojimo: »Nihče me ne mara«, »Gotovo se bom zredila«, »Jaz sem tak neumnež«, »Pojdi k vragu«, »Ponoči me bo gotovo kdo napadel«, »Pazi, da se ne ponesrečiš«. Zato je pri duhovni rasti zelo pomembno notranje zavedanje, da podzavestni vzorci in negativne misli ne bodo več upravljali z našim življenjem.

Negativno mišljenje in notranji samogovor

Vsaka misel, pozitivna ali negativna, predstavlja ukaz univerzumu. Če naše življenje ni takšno, kakršno si želimo, smo nevede oz. podzavestno v univerzum pošiljali negativne ukaze. Ljudje imamo globoko potrebo po ljubezni in pozornosti in včasih zato, da bi ju dobili več, celo zbolimo ali postanemo žrtve. Če podzavestno verjamemo, da smo nepravični ter da imamo nečiste namene, nas bo univerzum ohranjal v revščini in bolezni.
Če torej želimo, da bi se naše življenje spremenilo na bolje, moramo biti previdni pri izražanju, čutenju in razmišljanju. Odstraniti moramo negativne misli, misli o manjvrednosti in krivdi, ter jih nadomestiti s prepričanjem, da smo otroci univerzuma oz. božji otroci. Z veseljem lahko sprejmemo vse, kar ponujata Zemlja in univerzum; bodimo veseli, da so si drugi ljudje na pošten način pridobili bogastvo, zdravje in srečo. Če razvijamo ljubosumje ali negativne občutke, se takoj vrnemo v položaj svoje manjvrednosti in majhnosti.


Ni nam treba sprejeti rezultatov negativnega mišljenja, sami lahko vzpodbudimo pozitivno smer. Da popolnoma izkoristimo to sposobnost, moramo negativne vzorce mišljenja nadomestiti z novimi, pozitivnimi.

Neposredno povelje

Neposredno povelje je pozitivna izjava. Najmočnejši ukaz, ki ga lahko damo univerzumu, je trditev, izrečena v sedanjiku. Poslana mora biti jasno in glasno kot individualna izjava, ne glede na naše dejansko stanje: »Zdrav sem«, »Srečen sem«, »Bogata sem«, “Imam vse, kar potrebujem”. V trenutku, ko smo to izrekli, smo sprožili proces izboljševanja stanja; kozmična sila bo takoj začela delovati na naše notranje funkcije.

Uspeh pri uporabi kozmičnih moči je odvisen od tega, kako delamo z njimi; pomagajo nam notranje zavedanje, pozitivne moči uma, krepitev pozornostnega uma v trebuhu (drugi možgani), kozmični notranji smehljaj in Chi Kung vaje. To so pripomočki, s katerimi zagotovimo vsakodnevno osvežitev in nego svoje duše ter prižgemo notranjo svetlobo, ki bo oddajala pozitivne vibracije.

Ko z ukazom kozmično silo spravimo v gibanje, moramo začeti delovati, prevzeti odgovornost zase. Univerzum ne more doseči vsega sam od sebe, saj nam samo pomaga pri naših dejanjih. Če svoje namene kombiniramo s kozmično silo, ni omejitve za to, kar lahko kot posamezniki dosežemo.Dušan Donko in Bernarda Pavič


VEČ VSEBIN: