V današnjem času smo veliko pod stresom, to pa se odraža na našem fizičnem telesu. Pri tem lahko pride do bolezni oziroma težav z zdravjem. Zato je nujno potrebno, da nekaj storimo zase in za svoje zdravje.


čakra

Zdravilec nam lahko pomaga, da zopet najdemo notranje ravnovesje in s tem odpravimo vzroke in posledice, ki nam jih je zapustil stres, nezdrav način življenja, omejujoči vzorci razmišljanja, travme, ki smo jih preživeli in podobno.

Z vzpostavitvijo ravnovesja v čakrah – energijskih središčih, obnovitvijo avre, kristaloterapijo, z energetsko masažo in pravilnim dihanjem se težave ali bolezni močno zmanjšajo ali povsem izginejo iz našega življenja. Ko pa se še umaknemo iz območja škodljivega delovanja energij, se nam življenje obrne na bolje in zaživimo polno zdravo in srečno življenje.

Oglejmo si pobliže zdravljenje s svetlobo. Zdravljenje s svetlobo pomeni prenos višjih frekvenc na različne plasti oziroma nivoje avre in nenazadnje na fizično telo. Potrebno je ugotoviti, na katerih ravneh oziroma nivojih avre leži določeno čustvo, ki smo ga odrinili in nam povzroča energetsko blokado na fizičnem telesu. Za pravilno presnavljanje energije v naših telesih pa skrbijo čakre, ki jih je ravno tako potrebno uravnovesiti tako, da jih preverimo npr. z nihalom in ugotovimo, v katero smer se vrtijo.


V primeru vrtenja v smeri urinega kazalca lahko govorimo o pravilnem delovanju čaker. Ko zdravilec na čakre učinkuje s svetlobo, dobi povratno informacijo o stanju človekovih čaker, npr. ali so čakre zaprte ali se pravilno vrtijo in kolikšna je njihova presnova energije. Ko so čakre uravnovešene in odprte, lahko pride v njih do nasprotnega efekta, kar povzroči aktivacijo nekega čustva v določeni plasti avre, s tem pa človek dobi priložnost, da razsvetli to čustvo, ki ga je prej omejevalo, in ga razreši na pravilni način. Na ta način je energetska blokada v veliki meri odpravljena in čakra se sama po sebi prične vrteti v pravi smeri. Ko je to stanje vzpostavljeno, pa je potrebno pregledati nivoje avre in ugotoviti, na katerih nivojih avre so takoimenovane »luknje«, skozi katere nam uhaja energija, kar nam povzroča določene težave, izčrpanost ali nedejavnost centra volje, ustvarjalnosti itd.

V svoji terapevtski praksi sem opazil veliko primerov slabega delovanja zadnjega dela šeste čakre. V kar 80% primerov je bila ta čakra zaprta oziroma se je vrtela v napačno smer. Ker pa se tam nahaja tudi vhod za takoimenovane “škodljive energije”, nižje duhove, demone ali kakorkoli že to imenujemo, smo za te škodljive energije odprti. To pa pomeni, da nam črpajo energijo, onemogočajo naše boljše napredovanje, pošiljajo ogromno motilne energije, nakar za izvrševanje neke dejavnosti oziroma naše osebnostne rasti porabimo veliko več energije, kot bi bilo potrebno. So kot nekakšni energetski pobiralci energije.

Kadar pa se čakra pravilno vrti, smo sami dovolj močni in naše polje odbije škodljive energije tako, da nimajo vstopa in nam ne morejo povzročati težav. Prav tako sem opazil pri ljudeh, ki se veliko ukvarjajo z duhovnostjo, videnjem višjih nivojev ipd., da imajo težave z ozemljenostjo, povezanostjo z zemeljsko energijo, se pravi s prvimi tremi čakrami. Telo pa najbolje deluje, ko so uravnovešene zemeljske in kozmične energije.

Kaj lahko mi storimo za boljše počutje in ravnovesje v našem fizičnem telesu?

Čakre vsako jutro odpiramo z raznimi vajami, vizualiziramo barve v čakrah, k našemu zdravju pa najbolj pripomore dobra volja, smeh, pozitivna naravnanost oziroma razširjen kot gledanja na svet in dogodke. Veliko knjig, tečajev, seminarjev opisuje, kako smo lahko pozitivno naravnani, vendar nam je to težko doseči ali pa ostati v tem stanju.


Nasvet zdravilca pri tem je: ne trudimo se za vsako ceno biti popolni, pozitivni, raje poskusimo razumeti situacijo, ki se nam je pripetila, in počakajmo za nekaj časa s sodbo oziroma opredelitvijo, ali je situacija za nas dobra ali slaba. Ostanimo odprti za učenje in razumevanje, saj določene situacije in lekcije razumemo šele čez nekaj časa in vidimo, da smo se s sodbo prenaglili.

Zdravilec Bojan Mavrič

VEČ VSEBIN: