Kot kaže, so oči resnično zrcalo duše. Nedavna študija v reviji Journal Of Abnormal Psychology je pokazala, da lahko z relativno preprostim očesnim testom ugotovimo, kakšna je možnost, da se pri otroku kasneje v življenju razvije depresija.


zenica otroka

Raziskovalci verjamejo, da bodo ti rezultati v prihodnosti služili kot široko dostopna metoda za ugotavljanje tveganja za razvoj depresije pri otrocih mater, ki so same bolehale za to boleznijo.

K sodelovanju so povabili 47 parov mater in otrok. Vse matere so v preteklosti imele depresivno motnjo, za katero je znano, da je dedna. Raziskovalci so opazovali zenični odziv otrok, ki so si ogledovali slike različnih obrazov. Obrazi so imeli žalosten, vesel ali jezen izraz. Medtem ko so opazovali slike, so raziskovalci merili, za koliko so se razširile njihove zenice ob pogledu na posamezno sliko.

Otroke so spremljali še dve leti po poskusu. Vsakih šest mesecev so z njimi naredili intervju o njihovem trenutnem mentalnem stanju. S pomočjo periodičnih intervjujev so ugotovili, pri katerih otrocih so se začeli kazati znake depresije in kako dolgo je trajalo, da se je razvila.


Ugotovili so, da so se znaki depresije pokazali pri otrocih, katerih zenice so se povečale ob pogledu na žalostne obraze. Pri njih se je depresija tudi hitreje razvila. Rezultati so torej pokazali, da lahko na podlagi telesnega odziva na dražljaje, ki sprožajo žalostna čustva, napovemo tveganje za nastanek depresije pri otrocih depresivnih mater.

VEČ VSEBIN: